Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Forest20v2

Metsä on perinteisesti houkutellut sijoittajia hajauttamisen, inflaatiosuojan ja hyvän riski-tuottosuhteen ansiosta. Nyt metsärahastot kiinnostavat myös sijoittajia, jotka tähtäävät nettonollapäästöihin.


Metsät ovat vaihtoehtoinen omaisuusluokka, jossa sijoituksia tehdään vastuullisesti hoidettuihin talousmetsiin. Tuotot muodostuvat pääoman arvonnoususta (puiden volyymin kasvaminen, maan ja puutavaran hinta) sekä hakkuista saatavista tuotoista. Yhdysvalloissa pitkän aikavälin tuotto viimeisen 30 vuoden aikana on ollut keskimäärin 8 prosenttia. Vuonna 2021 tuotto oli 9,2 prosenttia, kertoo NCREIF US Timberland Property Index.

Omaisuusluokka sai alkunsa 1980-luvulla Yhdysvalloissa, kun verolainsäädännön muutosten takia metsien omistaminen muuttui metsäteollisuusyrityksille tehottomaksi. Tästä seurasi metsien myynti ja metsärahastoihin erikoistuneiden organisaatioiden synty. Nämä organisaatiot (Timberland Investment Management Organizations, TIMO) perustivat rahastoja, jotka ostavat ja hoitavat talousmetsiä.

Metsärahastojen suurimmat markkina-alueet ovat Yhdysvallat, Etelä-Amerikka, Oseania ja pienemmässä määrin Eurooppa. Institutionaalisten sijoittajien omistukset ovat noin 100 miljardia dollaria, ja koko sijoitusuniversumin kooksi arvioidaan 300–400 miljardia dollaria. Jos hiilimarkkinat ja hinnat jatkavat kehittymistään, metsästä voi tulla biljoonan dollarin omaisuusluokka.

Nettonollaratkaisujen etujoukoissa

Perinteisesti sijoittajat ovat lisänneet metsiä salkkuunsa hajautuksen, inflaatiosuojan ja hyvän riski-tuottosuhteen takia. Puut kasvavat ja tarjoavat pääoman arvonnousua sijoittajille talouden tilasta riippumatta. Kun puutavaran kysyntä ja hinnat laskevat, hakkuita voidaan vähentää. Tämä ainutlaatuinen ominaisuus tarkoittaa, että metsällä on matala korrelaatio muihin omaisuusluokkiin nähden. Sen on osoitettu olevan hyvin defensiivinen sijoitus, joka pitää arvonsa hyvin markkinoiden laskiessa.

Nyt metsät ovat etujoukoissa myös ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävissä nettonollahankkeissa. Metsien kyky sitoa ilmakehän hiiltä kasvaviin metsiin ja pitkän elinkaaren puutuotteisiin on laajalti ymmärretty. Metsäsijoituksiin sidotun hiilen määrää voi mitata, raportoida ja käyttää salkun muiden elementtien päästöjen kompensoimiseen erilaisilla hiililaskentamalleilla.

Hiilijalanjäljen raportoimiseen velvoittava lainsäädäntö lisääntynee tulevaisuudessa. Monet organisaatiot ovatkin asettaneet jo nettonollapäästötavoitteet. On vaikea nähdä, kuinka nämä tavoitteet voitaisiin saavuttaa lisäämättä metsiä sijoitussalkkuun.

Kiinnostus metsärahastoihin on herännyt uudestaan

Sijoittajien kiinnostus metsiä kohtaan on jälleen kasvussa. Pitkän aikavälin fundamentit suosivat puun lisääntynyttä käyttöä, ja metsien rooli kestävässä kehityksessä ymmärretään entistä paremmin.

Evli tarjoaa metsärahastoja osana vaihtoehtoisten omaisuusluokkien valikoimaa. Meillä on sekä kokemus että työkalut, joilla metsäsijoituksia voidaan tehdä onnistuneesti. Sijoitusstrategiassamme hyödynnetään rahastojen rahastorakennetta, joka auttaa koostamaan eri alueille ja strategioihin hajautetun salkun tehokkaasti ja vauhdikkaasti. Monissa kohderahastoissa minimisijoitus on jopa 10 miljoonasta dollarista ylöspäin, mikä estää monia sijoittamasta tai vähintäänkin hankaloittaa hyvin hajautetun salkun rakentamista ilman merkittävää pääomaa.

AIF_team picture

Evlin vaihtoehtorahastojen tiimi. Katsottuna vasemmalta: Richard Wanamo, Nina Skogster, Ville Toivakainen, Roger Naylor, Emma Honkanen, Oskar Karlsson, Ben Wärn.

Olemme kehittäneet omia työkaluja, jotka auttavat sijoittajia rakentamaan heidän omia tarpeitaan optimaalisesti palvelevan sijoitussalkun. Tulemme esittelemään joukon uusia metsärahastoja, jotta omaisuusluokan voi ottaa osaksi salkkua ajan mittaan. Säännöllinen sijoitustahti tuo myös vaihtelua vuosikertoihin.

Vastuullisen sijoittamisen tiimimme auttaa meitä arvioimaan ja mittaamaan kohderahastojemme ESG-tekijöitä (ympäristö, yhteiskuntavastuu, hyvä hallinto). Metsäsijoitusohjelmallemme on asetettu hiilensidontatavoitteet, ja nämä vaikutukset raportoidaan myös sijoittajille, jotka haluavat polulle kohti hiilineutraalia sijoitussalkkua.

 

Lue lisää

Infograafi: Hyvästit 60/40-salkulle

Hajauttaminen on sijoittajan paras ystävä, kun markkinoilla myrskyää

Private equity avaa sijoittajalle pääsyn kiinnostaville sektoreille ja listaamattomiin yrityksiin

Private Debt tarjoaa tasaista kassavirtaa ja erinomaisia riskikorjattuja tuottoja

Listaamattomat kiinteistöt tuovat sijoitussalkkuun pitkän aikavälin vakautta

Kasvupääoma auttaa yrityksiä kasvamaan ja sijoittajia hajauttamaan

Listaamaton infrastruktuuri tarjoaa verratonta suojaa

 

Evlin vaihtoehtorahastojen valikoima on tarkoitettu ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100.000 euron sijoituksen ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua