Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Osakkeenomistajilla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluva asia käsiteltäväksi kokouksessa. Tällainen pyyntö on esitettävä hallitukselle kirjallisesti kyseisen vuoden tammikuun loppuun mennessä, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Pyyntö on lähetettävä päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen ir@evli.com tai Evli Oyj, Sijoittajasuhteet, PL 1081, 00101 Helsinki.