Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Naiset kävelevät laiturilla, jonka edessä on merinäköala.

Vastuullinen työnantaja

Työnantajana olemme sitoutuneet luomaan työntekijöillemme ja työnhakijoillemme vastuullisia ja laadukkaita kokemuksia työelämästä. Oikeudenmukaisuus, joka kattaa tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden, on olennainen osa Evlin vastuullisuutta. Evlissä jokainen liiketoimintayksikkö vastaa siitä, että vastuullisuuskysymykset otetaan huomioon jokapäiväisessä työssä ja että koko henkilökunta on toteuttamassa vastuullisuutta käytännössä. 

Vastuullisuuden ja työskentelytapojemme perustana on Evlin arvot: yrittäjähenkisyys, hyvät suhteet, rehellisyys ja jatkuva oppiminen.

Yrittäjähenkisyys

Yrittäjähenkinen asenne antaa kaikille vapauden toimia mahdollisuuksien mukaan.

Hyvät suhteet

Arvostamme toisiamme ja haluamme auttaa kollegoitamme menestymään. Asiakkaamme inspiroivat meitä ja me haluamme inspiroida asiakkaitamme. Kuljemme heidän rinnallaan.

Jatkuva oppiminen

Pyrimme aina kehittymään paremmiksi ja olemme uteliaita tutkimaan uusia mahdollisuuksia.

Rehellisyys

Seisomme päätöstemme takana ja uskallamme sanoa myös ei.

Vastuullisen työelämän painopistealueet

Haluamme olla paras kumppani asiakkaillemme ja ykkösvalinta sekä nykyisille että uusille työntekijöille. Arvostamme suhteitamme toisiimme ja uskomme, että voimme aina kehittyä paremmiksi. Olemme vastuullisena työnantajana sitoutuneet kehittämään jatkuvasti seuraavia työelämän osa-alueita.

1. Johtaminen

Koemme hyvän esihenkilötyön tärkeäksi Evli-konsernin tuloksellisuuden, henkilökunnan kehittymisen ja viihtymisen kannalta. Esihenkilöiden tehtävänä on tukea ja kannustaa työntekijöitä onnistumisiin sekä oman osaamisen ja yhteisten toimintatapojen jatkuvaan kehittämiseen. 

Panostamme esihenkilöiden hyvään ammattitaitoon säännöllisillä valmennuksilla ja tapaamisilla, jotka edesauttavat henkilökohtaista kehittymistä. Johtamista arvioidaan säännöllisesti muun muassa henkilöstötutkimusten avulla.

2. Työhyvinvointi ja työympäristö

Kehitämme ja edistämme työntekijöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja keskitymme erilaisiin ennakoiviin toimenpiteisiin. Työ- ja yksityiselämän tasapaino on yksi tärkeimpiä edellytyksiä henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Tuemme tätä tasapainoa mahdollisuudella joustavaan työaikaan, etätyöhön ja lyhennettyyn työviikkoon. Tavoitteenamme on myös tarjota henkilökunnalle hyvä ja turvallinen työympäristö, joka edistää kaikkien työhyvinvointia ja viihtyvyyttä.

Vaalimme pitkiä työsuhteita ja henkilökunnan hyvinvointia pitkällä tähtäimellä. Ikäjohtamisen mallilla pyrimme edistämään pitkäaikaisterveyttä. Henkilökunnalla on käytössään erikoislääkäritason työterveyshuolto ja mahdollisuus säännölliseen ikävuositarkastukseen. Pitkiä sairaslomia ennaltaehkäistään varhaisen tuen mallilla. Työtyytyväisyyttä ja hyvinvointia mitataan säännöllisesti henkilöstötutkimuksilla ja sisäisillä kyselyillä, joiden tulosten perusteella kehitämme työympäristöä ja työtapoja. 

3. Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet

Olemme Evlissä sitoutuneet luomaan työpaikan, joka on avoin, luotettava ja yhdenvertainen. Kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, kielestä tai uskonnosta. Puutumme havaittuun epätasa-arvoiseen kohteluun välittömästi.

Tarjoamme tasapuoliset mahdollisuudet henkilöstölle työssä/uralla etenemiseen muun muassa julkaisemalla avoimet tehtävät myös sisäisesti. Pyrkimyksemme on kasvattaa naisten osuutta liiketoimintojen asiantuntija- ja johtotehtävissä perinteisesti hyvin miesvaltaisella alalla. Suhtaudumme yhdenvertaisesti vanhempien mahdollisuuteen yhdistää työ- ja perhe-elämä joustavasti. Lisäksi huomioimme käytössä olevan ikäjohtamisen mallin avulla kaikki elämänvaiheet ja -tilanteet työuran aikana.

4. Henkilökunnan jatkuva kehittyminen

Uskomme, että voimme aina kehittyä paremmaksi siinä mitä teemme ja miten jaamme tietoa ja taitoa yrityksen sisällä. Mahdollistamme jokaisen työntekijän ammatillisen kehittymisen. Koulutuksilla ja osaamisen kehittämisellä pyrimme lisäämään henkilökunnan motivoituneisuutta, sitoutuneisuutta sekä työn mielekkyyttä ja merkityksellisyyden tunnetta. Koulutustarjonnan lisäksi Evlissä kannustetaan työssä oppimiseen ja työkiertoon. Haluamme jakaa osaamista työuran eri vaiheessa olevien välillä ja hyödyntää eri ikäisten vahvuuksia ja osaamista muun muassa mentoroinnin avulla.

Kaikille evliläisille tarkoitettu Evli Akatemia järjestää vuosittain erilaisia valmennuksia ja tilaisuuksia henkilökunnan kehittymisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Henkilökohtaisesta ammatillisesta osaamisen kehittämisestä vastaa työntekijä yhdessä esihenkilön kanssa.

5. Työpaikan pysyvyys ja kilpailukykyinen palkka

Johdon vastuulla on kehittää yhtiön toimintaa suuntaan, jolla mahdollistetaan työsuhteiden jatkuvuus ja uusien osaajien kiinnostavuus Evliä kohtaan. Vaalimme nykyisiä työsuhteitamme, mutta samalla haluamme olla ykkösvalinta uusille lahjakkaille työntekijöille.

Pyrimme tarjoamaan kilpailukykyisen palkkatason, jolla voidaan varmistaa osaavan henkilökunnan pysyminen yhtiön palveluksessa ja kiinnostus Evliin työnantajana. Käytössä on Evli-konsernin palkitsemismalli, jonka tavoitteena on edistää yhtiön strategian toteuttamista, kilpailukykyä ja pitkän tähtäimen taloudellista menestystä. Lisäksi tarkoituksena on myötävaikuttaa omistaja-arvon positiiviseen kehitykseen ja sitouttaa henkilökunta pitkäjänteisesti yhtiön tavoitteisiin.

Ota meihin yhteyttä

Mari Etholén
Mari Etholén
Johtaja lakiasiat ja henkilöstöhallinto
Anne Juvonen
Anne Juvonen
Human Resources Specialist
Marita Klemetti
Marita Klemetti
Human Resources Specialist
Katriina Salonen
Katriina Salonen
Human Resources Specialist