Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Puinen kierre rakennuksessa.

Meistä

Meille vauraus merkitsee keinoa edistää hyvää niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Autamme yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan vastuullisesti - kokemukseemme, asiantuntemukseemme ja pohjoismaisiin arvoihin nojaten.

Evli numeroina

1985

Perustettu vuonna 1985

~300

Työntekijöitä noin 300

18,7

Hallinnoitavat asiakasvarat 18,7 miljardia euroa

3.

Kolmanneksi suurin rahastoyhtiö Suomessa

Ajankohtaista

Meille vauraus merkitsee keinoa edistää hyvää

Olemme eturintamassa ohjaamassa pääomia kestävästi Pohjoismaissa. Uskomme, että vauraus ja kestävä kehitys edistävät positiivista muutosta. Meillä on osaamista, näkemystä ja rohkeutta käydä laajempaa keskustelua ja tehdä aloitteita, jotka mahdollistavat pitkän aikavälin arvonluonnin sekä yksilöille, yhteiskunnalle että planeetallemme.
Lue lisää Evlistä sijoituskohteena

Vauraus

Yksilöt menestyvät, kun yritykset menestyvät maissa, jotka menestyvät. Vaurauden käsitettä on laajennettava: vauraus tuo mukanaan velvollisuuden huolehtia yhteisöistä, yhteiskunnasta ja planeetastamme.

Kestävä kehitys

Nykypäivän monimutkaisessa maailmassa on tarpeen varmistaa kestävä kehitys ja ottaa sijoituspäätöksissä huomioon laajempi joukko parametreja, joilla on kauaskantoisia seurauksia.

Evlin tavoitteet ja tapa toimia

Ajan myötä perustajiemme yrittäjähenkinen asenne, rehellisyys, rohkeus ja uteliaisuus ovat kehittyneet ainutlaatuiseksi työskentelytavaksi, joka ruokkii työtämme joka päivä.

Evlin pitkän aikavälin tavoitteena on olla kasvava ja kannattava varainhoitaja, jolla on ainutlaatuinen asiakaskunta sekä nykyistä laajempi kansainvälinen liiketoiminta. Haluamme vahvistaa asemaamme vastuullisen varainhoidon edelläkävijänä Pohjoismaissa ja auttaa asiakkaitamme hoitamaan varallisuuttaan tavalla, joka tukee kestävää tulevaisuutta.

Tavoite

Haluamme vahvistaa asemaamme vastuullisen varainhoidon edelläkävijänä Pohjoismaissa ja auttaa asiakkaitamme hoitamaan varallisuuttaan tavalla, joka tukee kestävää tulevaisuutta.

Arvot

Työskentelytapamme perustuu syvälle neljään arvoon: yrittäjähenkisyyteen, hyviin suhteisiin, jatkuvaan oppimiseen ja rehellisyyteen.

Vastuullisuus

Uskomme, että vauraus ja kestävä kehitys edistävät positiivista muutosta. Tavoitteenamme on olla Pohjoismaiden johtava varainhoitaja ja vastuullinen toimija pääoman allokoijana.

Miten Evlin tarina alkoi?

Evli perustettiin Suomen taloushistorian käännekohdassa. Perustajatiimillä ei ollut käsikirjaa, jonka puoleen kääntyä haasteiden edessä. Heidän oli luotettava asiantuntemukseensa, tietämykseensä ja yrittäjähenkisyyteen löytääkseen tiensä.

Hyvä ajoitus ei ole sattumanvaraista. Perustajatiimi tiedosti, että on oltava valppaana ja ymmärrettävä asiakkaiden tarpeita. On tartuttava tilaisuuksiin ja uskallettava luoda uusia mahdollisuuksia.

Tarinamme alkaa vuonna 1985

Carl Ahlström, Henrik Andersin, Roger Kempe ja Thomas Thesleff perustivat Pankkiiriliike Evli Oy:n vuonna 1985. Rehellisyys, asiantuntemus, älyllinen uteliaisuus ja rohkeus olivat perustajatiimin yhteisiä piirteitä. Kollegat näkivät rahoitusmarkkinoiden sääntelyn purkamisen tuomat mahdollisuudet ja he viettivät monta marraskuista iltaa pohtien, olisiko markkinoilla tilaa uudenlaiselle pankkiiriliikkeelle.

Nopeaa kasvua ja tuloksellisuutta

Evli kasvoi nopeasti 1980–90 ja vakiinnutti asemansa 2000-luvun alkuun mennessä. Vuonna 2001 Evli sai pankkitoimiluvan ja siitä muodostui varainhoito- ja investointipankki. Vuosina 2005 ja 2006 Evli kävi läpi onnistuneen strategian muutosprosessin tavoitteenaan keskittyä liiketoiminnassaan erityisesti yksilöllisten varainhoitopalvelujen tarjoamiseen keskeisille asiakasryhmille. Strategian muutos auttoi parantamaan Yhtiön taloudellista tuloksellisuutta ja ennustettavuutta.

Varainhoitoon keskittyminen

Vuonna 2022 Evli Pankki Oyj toteutti järjestelyn, jossa Evli Pankki jakautui osittaisjakautumisen kautta uudeksi varainhoitoon keskittyväksi listatuksi konserniksi, Evli Oyj:ksi, sekä Evli Pankin pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi, johon Fellow Finance sulautui ja jonka nimeksi tuli Fellow Pankki Oyj. (Fellow Pankin nimi muuttui 21.4.2023 Alisa Pankki Oyj:ksi).

Pohjoismaiden johtavaksi varainhoitajaksi

Osakevälityksellä aloittanut Evli on ehtinyt lähes 40 vuotensa aikana laajentaa toimintaansa monin tavoin. Pankkiiriliikkeestä tuli ensin pankki ja sitten vastuulliseen varainhoitoon keskittyvä Evli Oyj, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävällä tavalla. Tavoitteenamme on olla Pohjoismaiden johtava varainhoitaja ja vastuullinen toimija pääoman allokoijana.

Evli Oyj:n B-osake on ollut listattuna Nasdaq Helsingin päälistalle vuodesta 2015.

“Maailmassa on enemmän vaurautta kuin koskaan aiemmin historiassa. Tämän pääoman viisas allokointi on ratkaisevan tärkeää, jotta maailma saadaan kestävälle tielle. Se edellyttää laajaa ymmärrystä, uteliaisuutta ja vahvaa ennakointikykyä.”

Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Oyj

Iloinen keski-ikäinen liikemies puku päällä seisoo toimistossa ja käyttää digitaalista tablettia.

Ihmiset

Asiantuntijamme pitävät varallisuudestasi huolta. Tavoitteenamme on rakentaa pitkäaikainen asiakassuhde kanssasi.

Tutustu asiantuntijoihimme

Toimipisteet

Evlillä on toimipisteitä Suomessa ja Ruotsissa.

Katso toimipisteemme