Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Mies ja nainen istuvat ja nauttivat juomasta.

Palkitseminen ja kannustinjärjestelmät - Allshares Oy

Allshares Oy keskittyy kannustinjärjestelmien suunnitteluun ja hallinnointiin vuosikymmenten kokemuksella. Tarjoamme johtavan pohjoismaisen palvelukokonaisuuden, joka sisältää katkeamattoman yhden luukun palveluketjun kannustimen suunnittelusta ja hallinnoinnista osallistujien varainhoitoon. Meillä paikallinen asiantuntemus yhdistyy globaaliin sähköiseen palvelukokemukseen.

Incentive.Online on räätälöity palvelualusta kannustinasiakkaidemme tarpeisiin.

KIRJAUDU INCENTIVEEN

Henkilöstörahastopalvelu

KIRJAUDU HENKILÖSTÖRAHASTOPALVELUUN

Laajat palkisemis- ja kannustinpalvelut alan asiantuntijoilta

Tarjoamme yritysten omistaja-arvoa kasvattavien kannustinjärjestelmien suunnitteluun (LTI, STI, henkilöstörahasto), markkinavertailuun ja käyttöönottoon liittyvät neuvonantopalvelut sekä kaikki henkilöstörahaston ja osakekannustimen hallinnointiin liittyvät palvelut - kattaen osakepohjaiset järjestelyt optioista ja osakepalkkioista koko henkilöstön osakesäästöohjelmiin sekä hallituksen palkkioihin.

Uutta palkitsemisjärjestelmää suunniteltaessa on tärkeää määritellä, mitä omistajat, hallitus ja yhtiö järjestelmän kautta pyrkivät saavuttamaan. Toimiva palkitsemisjärjestelmä kytkeytyy aina yhtiön strategisiin tavoitteisiin.

Keskeisiä seikkoja pohdittavaksi:

 • Ohjaako ja edistääkö palkitseminen strategian toteuttamista?
 • Kuinka paljon tavoitteiden saavuttamisesta halutaan palkita?
 • Joustaako järjestelmä mahdollisissa strategian ja/tai markkinan muutostilanteissa?
 • Tukeeko yhtiön palkitseminen henkilöstön sitoutumista?
 • Onko järjestelmän tavoitteena tehdä henkilöistä osakkeenomistajia?

Tarjoamiamme neuvonantopalveluja ovat muun muassa:

 • Omistusjärjestelyt
 • Pitkäjänteiset palkitsemisjärjestelmät
 • Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmät
 • Koko henkilöstön omistus- ja sitouttamisjärjestelmät
 • Palkitsemisjärjestelmien auditointi

Kannustinjärjestelmien suunnitteluvaiheessa on tärkeää ottaa huomioon myös järjestelmien hallinnointiin liittyvät tekniset yksityiskohdat. 

Allshares tarjoaa sekä kannustinjärjestelmien suunnittelu- että hallinnointipalveluja, joten voimme tarjota asiakkaillemme saumattoman ja kokonaisvaltaisen palvelukokemuksen.

Yhtiön hallitus ja hallituksen palkitsemisvaliokunta määrittelee yhtiölle palkitsemisstrategian eli palkitsemisen tavoitteet ja reunaehdot. Palkitsemisstrategia määrittää palkitsemisen rakenteen, ottaa kantaa sen tasoon sekä vaikuttaa käytettävien kannustinjärjestelmien muotoon.

 • Onko yrityksenne määrittänyt palkitsemisen periaatteet?
 • Ovatko toteutuneet palkkiot linjassa saavutettujen tulosten kanssa?
 • Ymmärtävätkö kohdehenkilöt heille myönnettyjen kannustinjärjestelmien tavoitteet?
 • Noudattaako palkitsemisen ulkoinen viestintä voimassa olevia suosituksia ja määräyksiä?

Allshares tukee asiakkaitaan palkitsemisstrategian määrittämisessä, toteuttamisessa sekä sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä.

Ylimmän johdon palkitsemisselvitys

Vuosittain laadittava ylimmän johdon palkitsemisselvitys antaa hyvän ja kattavan kuvan ylimmän johdon palkitsemisen tasoista ja trendeistä Suomessa. Tittelipohjaisen selvityksen, joka kattaa toimitusjohtajat ja heille suoraan raportoivat johtajat, olemme toteuttaneet jo vuodesta 2001 lähtien. Palkitsemisselvityksen yleisraportti sisältää yhteenvedon johdon palkka- ja palkkiotasoista vakioiduissa kokoluokissa. Selvityksessä on mukana vuosittain noin 150 yritystä. Selvityksemme erittäin hyvästä kattavuudesta kertoo muun muassa se, että Nasdaq Helsinki Oy:n large ja mid cap -yrityksistä 2/3 osallistuu selvitykseen.

Avainhenkilöstön palkitsemisselvitys

Toteutamme yritysten keskeisten avainhenkilöiden palkitsemisselvityksen, jossa analysoidaan kaikkien palkitsemiselementtien roolia osana avainhenkilöstön kokonaiskompensaatiota. Avainhenkilöstö jaetaan vertailuryhmiin työn vaativuuden ja määritellyn funktion perusteella. 

Hallituspalkkioselvitykset

Laatimamme hallituspalkkioselvitys antaa kattavan kuvan hallituksen palkitsemisesta. Selvitys sisältää kaikki suomalaiset listayhtiöt sekä ruotsalaiset ja norjalaiset Large- ja Mid Cap -yhtiöt. Teemme tilauksesta yrityksille räätälöityjä hallituspalkkioanalyysejä. Näissä yrityskohtaisissa raporteissa analysoidaan tarkemmin kohdeyrityksen hallituksen palkitsemista valitussa kohderyhmässä esimerkiksi nimitysvaliokunnan tai yhtiökokouksen käsittelyä varten. Selvityksessä käytetään yhtiökokouksen päättämiä palkkioita, jolloin vuosi- ja kokouspalkkioiden vertailu on läpinäkyvää. Selvitys antaa pohjaa hallituspalkkioesityksen valmisteluun ja aineistoa sen perustelemiseen yhtiökokouksessa. 

Henkilöstö- tai palkkiorahaston tarkoituksena on yrityksen maksamien palkkioiden hallinnointi ja sijoittaminen. Rahasto on siten yrityksen maksamien palkkioiden maksutapa.

Rahastoiduista tulospalkkioista ei makseta esimerkiksi lakisääteisiä henkilösivukuluja, mikä mahdollistaa henkilöstölle huomattavasti suuremmat palkkiot yrityksen kustannuksia kasvattamatta. Rahastointi voidaan rakentaa vapaaehtoiseksi, jolloin edun hyödyntäminen on joustavaa riippuen henkilöiden elämäntilanteesta.

Allshares tarjoaa kokonaisvaltaista rahaston perustamisen ja ylläpidon neuvontapalvelua sekä rahastojen hallinnointipalvelua. Yhteistyössä Evlin kanssa tarjoamme myös varainhoidon palvelut rahastoille.

Palveluvalikoimaan kuuluvat monipuoliset ja räätälöidyt pankki-, back office- ja helpdesk-palvelut, IFRS 2 -kulukirjausten laskenta- ja raportointipalvelut, optioiden ja osakepalkkioiden palvelut sekä henkilöstörahastojen hallinnointi-, suojaus- ja toteutuspalvelut. Näin yhtiön saatavilla on koko palveluketju yhdeltä luukulta kannustimien suunnittelusta osallistujien varainhoitoon.

Palvelukokonaisuus perustuu sähköiseen Incentive.Online-portaaliin HR-vastaaville, kannustinohjelman haltijoille ja henkilöstörahastojen jäsenille ympäri maailman. Autamme kommunikoimaan edunsaajille ohjelmasta, käytännön toimenpiteistä ja kannustimien realisoinnista. Saat meiltä kaikki kannustimen hallinnointiin liittyvät palvelut mukaan lukien liikkeeseenlasku-, säilytys- ja välityspalvelut sekä laskelmat ja raportit taloushallinnolle (IFRS 2) ja viranomaisille (MAR).

100+

Tiimi koostuu yli 100 asiantuntijasta

300+

Asiantuntijat palvelevat yli 300 asiakasyritystä

900+

Yhteistyötä yli 900 asiakkaan kanssa kansainvälisesti

60+

Palveluita yli 60 maassa

Iloinen keski-ikäinen liikemies puku päällä seisoo toimistossa ja käyttää digitaalista tablettia.

Kirjaudu palveluun

Incentive.Online on räätälöity palvelualusta kannustinasiakkaidemme tarpeisiin. Seuraa omistuksiasi, lue materiaaleja, tee toimeksiantoja ja paljon muuta.

KIRJAUDU INCENTIVEEN

Henkilöstörahastopalvelu

KIRJAUDU HENKILÖSTÖRAHASTOPALVELUUN

Asiakaspalvelun yhteystiedot

Helpdesk kannustinjärjestelmien osallistujille:
09 4766 9931 (arkisin klo 10-16)
helpdesk@allshares.com

Henkilöstörahastojen jäsenpalvelu:
0201 558 660 (arkisin klo 9-17)
jasenpalvelu@allshares.com

 

Asiakasreferenssi

"Yhteistyömme on tehostanut merkittävästi optio-ohjelmiemme toteuttamista ja hallinnointia. Lisäksi työntekijämme ovat antaneet positiivista palautetta portaalista."

Relex Solutions

Optio-ohjelmien merkintäpaikat

Kun haluat merkitä osakkeita optioillasi, ota yhteyttä omaan tilinhoitajaasi.

Lisätietoja sähköpostitse operations@evli.com tai puhelimitse numerosta (09) 4766 9931 (klo 9.00–16.00).

Optio-ohjelma 2013C
Merkintäaika: 1.5.2018 - 30.4.2020
Merkintäikkunat:
1.12.2018 – 21.1.2019
22.1. – 15.4.2019
16.4. – 31.5.2019
1.6. – 9.9.2019
10.9. – 29.11.2019
30.11.2019 – 16.1.2020
17.1. – 9.4.2020
10.4. – 30.4.2020

CapMan Optio-oikeus 2013 ehdot

Optio-ohjelma 2016A
Merkintäaika: 1.5.2019 - 30.4.2021
Merkintäikkunat:
1.5.2019 – 31.5.2019
1.6. – 9.9.2019
10.9. – 29.11.2019
30.11.2019 – 16.1.2020
17.1. – 9.4.2020
10.4. – 29.5.2020
30.5. – 4.9.2020
5.9. – 27.11.2020

CapMan Optio-oikeus 2016 ehdot

Optio-ohjelma 1/2015
Optio-oikeudet 1/2015A
Merkintäaika: 15.3.2018 - 30.5.2020
Merkintäikkunat:
12.12.2018 – 1.2.2019
2.2. – 5.4.2019
6.4. – 6.5.2019
7.5. – 5.8.2019
6.8. – 4.11.2019
5.11.2019 – 31.1.2020
1.2. – 9.4.2020
10.4. – 1.6.2020

Optio-ohjelma 1/2015
Optio-oikeudet 1/2015B
Merkintäaika: 15.3.2019 - 30.5.2020
Merkintäikkunat:
15.3. – 5.4.2019
6.4. – 6.5.2019
7.5. – 5.8.2019
6.8. – 4.11.2019
5.11.2019 – 31.1.2020
1.2. – 9.4.2020
10.4. – 1.6.2020

SSH vuoden 2015 optio-ohjelman ehdot

Optio-ohjelma 2016
Merkintäaika: 19.12.2019–31.12.2022
Merkintäikkunat:
19.12.2019 – 3.2.2020
4.2. – 24.2.2020
25.2. – 14.4.2020
15.4. – 20.5.2020
21.5. – 11.9.2020
12.9. – 10.12.2020

Qt Group Oyj vuoden 2016 optio-ohjelman ehdot

Ota yhteyttä

Tarjoamme asiantuntemusta palkitsemisen kaikissa vaiheissa kannustinohjelmien suunnittelusta ja hallinnoinnista palkitsemisanalyyseihin. Alan huippuasiantuntijamme ja maailmanluokan digitaaliset ratkaisumme takaavat sujuvan ja saumattoman kokemuksen.

Pertti Helaniemi
Pertti Helaniemi
Partner, CEO, Allshares Oy
Petri Pehkonen
Petri Pehkonen
Partner, COO, Allshares Oy
Ilari Lintukangas
Ilari Lintukangas
Partner, Allshares Oy
Kristina Wichmann
Kristina Wichmann
Partner, Allshares Oy
Ella Tolonen
Ella Tolonen
Executive Assistant, Allshares Oy