Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Nuori nainen katselee merimaisemaa auringonlaskun aikaan.

Instituutio­varainhoito

Räätälöimme palvelut yksilöllisiin tarpeisiinne ja autamme yhteisöänne toteuttamaan sijoitusstrategianne tehokkaasti. Menestys perustuu suunnitelmalliseen ja aktiiviseen sijoitustoimintaan. Saatte käyttöönne pitkäaikaisen kokemuksemme ja asiantuntemuksemme sijoituspolitiikan ja -strategian suunnittelusta.

Räätälöityä varainhoitoa

Sijoitustoiminnan suunnittelua

Saatte käyttöönne pitkän kokemuksemme sijoituspolitiikan ja -strategian suunnittelusta. Autamme hahmottamaan sijoitustavoitteenne ja skenaarioanalyysi näyttää, millä todennäköisyydellä tämä toteutuu eri sijoitusstrategioilla.

Tuloksellista varainhoitoa

Palkittu salkunhoitomme hoitaa yhteisönne varallisuutta sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Käytössämme ovat laajat ja ammattitaitoiset resurssit. Olemme panostaneet korkeatasoiseen riskienhallintaan ja salkunhallintajärjestelmiin.

Aktiivista asiakassuhteen hoitoa

Yhteyshenkilö palvelee henkilökohtaisesti yhteisönne tarpeet huomioiden. Käytössänne ovat myös modernit digitaaliset palvelukanavat. Kattavan raportoinnin lisäksi tarjoamme katsaukset pääomamarkkinoiden kehityksestä.

Uutiset | Palkinnot |

Evlille historiallinen saavutus – paras rahastotalo 2024 sekä Suomessa että Ruotsissa

Lue lisää
Uutiset | Palkinnot |

Evli jälleen paras ja käytetyin yhteisövarainhoitaja Suomessa

Yhteisösijoittajat arvioivat Evlin Suomen parhaaksi varainhoitajaksi yhteensä 11 varainhoitajan joukossa tuoreessa Kantar Prosperan "External Asset Management 2023 Finland" -tutkimuksessa. Evli arvioitiin tutkimuksessa myös parhaaksi vastuullisen sijoittamisen osaamisessa. Evli on sijoittunut tutkimuksessa kärkisijoille jo yli 10 vuotta peräkkäin kokonaislaatuarviolla mitattuna, ensimmäiselle sijalle seitsemänä vuonna ja toiselle sijalle neljänä vuonna.

Lue lisää
Vaaleanruskea puu.

Asiantunteva salkunhoito

Asiakkaan varallisuus, tavoitteet ja rajoitteet ohjaavat sijoitusstrategiaa ja salkunhoitoa. Palkitut salkunhoitajamme huolehtivat varoistanne ammattimaisesti. Valvomme, että tavoitteenne toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla suhteessa sijoitusriskeihin.

Sijoitustoiminnan kulmakivet

  • Evlin sijoitusstrategia perustuu sekä akateemiseen että empiiriseen tutkimukseen.
  • Sijoitusstrategiassa keskeisintä ovat kvantitatiiviset menetelmät ja systemaattiset sijoitusprosessit.
  • Sijoittaja saa korvausta sijoittaessaan syklisiin riskipreemioihin. Pitkäjänteisyys mahdollistaa parhaan mahdollisen sijoitustuoton.

Aktiivista varainhoitoa

  • Kulloisenkin markkinatilanteen mukaan yli- tai alipainotamme sijoitusluokkia valitsemalla kustannustehokkaita sijoituskohteita.
  • Valitsemme kustannustehokkaita sijoituskohteita, jotka tuottavat pitkällä jänteellä enemmän kuin markkinaindeksit.
  • Sijoitukset hajautetaan eri lisätuoton lähteisiin. Näin parannamme salkun tuotto-riskisuhdetta.

“Maailmassa on enemmän vaurautta kuin koskaan aiemmin historiassa. Tämän pääoman viisas allokointi on ratkaisevan tärkeää, jotta maailma saadaan kestävälle tielle. Se edellyttää laajaa ymmärrystä, uteliaisuutta ja vahvaa ennakointikykyä.”

Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Oyj

Katso kaikki artikkelit
Lentävät voikukan siemenet.

Vastuullisuus

Evlin ensisijaisena vastuuna on saavuttaa mahdollisimman hyvä tuotto asiakkaidemme sijoituksille. Uskomme, että ne sijoittajat ja yritykset, jotka huomioivat vastuullisuuteen liittyvät tekijät, hyötyvät pitkällä aikavälillä. Tämän takia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan vaikuttavat tekijät (ns. ESG-tekijät) on integroitu Evlin varainhoidon sijoitustoimintaan ja rahastot noudattavat Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Vastuullinen sijoittaminen

Evlin vastuullinen sijoittaminen muodostuu mm. vastuullisuusasioiden huomioimisesta sijoituspäätöksissä ja vaikuttamisesta kohdeyhtiöihin.

Lue lisää
Iloinen keski-ikäinen liikemies puku päällä seisoo toimistossa ja käyttää digitaalista tablettia.

Ihmiset

Asiantuntijamme pitävät yhteisönne varallisuudesta huolta parhaalla mahdollisella tavalla. Haluamme rakentaa pitkäaikaisen asiakassuhteen kanssanne.

Tutustu asiantuntijoihimme