Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Evlin tarina alkoi vuonna 1985 osakkeiden välityksestä. Nyt olemme Suomen johtava varainhoitaja, joka palvelee niin instituutio-, yritys- kuin yksityisasiakkaita. Palveluihimme sisältyvät sijoitusrahastot, varainhoito- ja pääomamarkkinapalvelut, vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, yritysanalyysi sekä yritysjärjestelypalvelut. Vastuullisuus on osa jokaista sijoituspäätöstämme, ja asiakkaamme arvostavat asiantuntijuuttamme vastuullisuuskysymyksissä. 

Pitkän aikavälin tavoitteenamme on olla kasvava ja kannattava varainhoitaja, jolla on ainutlaatuinen asiakaskunta sekä nykyistä laajempi kansainvälinen liiketoiminta. 

Pitkäjänteistä kasvua ja kehitystä

Evli pyrkii maltillisella ja pitkäjänteisellä työllä kasvattamaan omistaja-arvoaan pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on sekä kasvattaa yrityksen arvoa että jakaa vuosittain kilpailukykyistä osinkoa. Kasvutavoitteita tukevat:

  • Laadukkaat ja kattavat palvelut 
  • Ainutlaatuinen asiakaskunta
  • Kansainvälisesti palkitut sijoitustuotteet
  • Kokenut ja sitoutunut henkilöstö
  • Skaalautuva liiketoiminta
  • Vahva taloudellinen kehitys

Strategia

Evlin pitkän aikavälin tavoitteena on olla kasvava ja kannattava varainhoitaja, jolla on ainutlaatuinen asiakaskunta sekä nykyistä laajempi kansainvälinen liiketoiminta. 

Evlille vauraus merkitsee keinoa edistää hyvää niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Autamme yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan vastuullisesti, kokemukseemme, asiantuntemukseemme ja pohjoismaisiin arvoihin nojaten. 

Evlin palveluihin sisältyvät sijoitusrahastot, varainhoito- ja pääomamarkkinapalvelut, vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, yritysanalyysi, kannustinjärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi sekä yritysjärjestelypalvelut. Vastuullisuus on osa jokaista sijoituspäätöstämme, ja asiakkaamme arvostavat asiantuntijuuttamme vastuullisuuskysymyksissä. 

Olemme eturintamassa ohjaamassa pääomia kestävästi Pohjoismaissa. Uskomme, että vauraus ja kestävä kehitys edistävät positiivista muutosta. Evlillä on osaamista, näkemystä ja rohkeutta käydä laajempaa keskustelua ja tehdä aloitteitta, jotka mahdollistavat pitkän aikavälin arvonluonnin sekä yksilöille, yhteiskunnalle että planeetallemme.

Ajan myötä perustajiemme yrittäjähenkinen asenne, rehellisyys, rohkeus ja uteliaisuus ovat kehittyneet ainutlaatuiseksi työskentelytavaksi, joka ruokkii työtämme joka päivä. Tapamme toimia perustuu neljään arvoon: yrittäjähenkisyyteen, hyviin suhteisiin, jatkuvaan oppimiseen ja rehellisyyteen:

  • Yrittäjähenkinen asenne antaa kaikille vapauden toimia mahdollisuuksien mukaan.
  • Vaalimme hyviä suhteita sekä toisiimme että asiakkaisiimme. Arvostamme toisiamme ja haluamme auttaa kollegoitamme menestymään. Asiakkaamme inspiroivat meitä ja me haluamme inspiroida asiakkaitamme. Kuljemme heidän rinnallaan.
  • Jatkuva oppiminen merkitsee, että pyrimme aina kehittymään paremmiksi ja olemme uteliaita tutkimaan uusia mahdollisuuksia.
  • Rehellisyys tarkoittaa meille sitä, että seisomme päätöstemme takana ja uskallamme sanoa ei.

Evlin pitkän aikavälin tavoitteena on olla kasvava ja kannattava varainhoitaja, jolla on ainutlaatuinen asiakaskunta sekä nykyistä laajempi kansainvälinen liiketoiminta. Haluamme vahvistaa asemaamme vastuullisen varainhoidon edelläkävijänä Pohjoismaissa ja auttaa asiakkaitamme hoitamaan varallisuuttaan tavalla, joka tukee kestävää tulevaisuutta. Kasvumme kulmakiviä ovat uusien sijoitusratkaisujen löytäminen ja kehittäminen, digitalisaation hyödyntäminen, ainutlaatuisen asiakaskokemuksen luominen ja vastuullisuuden integroiminen osaksi liiketoimintaa.

Evlin jatkuvana tavoitteena on luoda vielä nykyistä skaalautuvampi liiketoimintamalli, ja siinä merkittävässä roolissa on digitalisaatio, jonka myötä Evli virtaviivaistaa sijoittamisen ja arvopaperivälittämisen prosesseja. Palvelukokemuksessa perinteinen henkilökohtainen palvelu nivoutuu saumattomasti sähköisten kanavien ja digitaalisten palvelujen käyttöön.

Pyrimme yksinkertaistamaan sekä omia että asiakkaidemme sijoittamiseen liittyviä prosesseja ja tarjoamaan asiakkaillemme ainutlaatuisia tuote- ja palveluratkaisuja. Tässä menestyminen mahdollistaa Evlin liiketoiminnalliset tavoitteet, joita ovat selvä liikevaihdon kasvu, vahva kannattavuus ja kilpailukykyinen oman pääoman tuotto. 

Liikevaihdon kasvua tavoitellaan ensisijaisesti orgaanisesti sekä mahdollisuuksien mukaan myös yritysostoin. Keskeisimmällä liiketoiminta-alueella, varainhoidossa, kasvua haetaan lisäämällä sekä hallinnoitavien varojen että uusien asiakassuhteiden määrää. Suomen ja Ruotsin ohella Evlin näkee varainhoidossa kasvupotentiaalia myös muissa Pohjoismaissa ja Euroopassa.

Vaativan asiakaskunnan palvelemiseksi Evlissä panostetaan jatkuvasti uusien sijoitusratkaisujen löytämiseen ja kehittämiseen. Kehitys- ja innovointityössä hyödynnetään molempien liiketoiminta-alueiden vahvaa ammattitaitoa ja erityisosaamista sekä näiden erilaisia näkökulmia markkinoihin ja asiakkaiden tarpeisiin. 

Ainutlaatuista palvelukokemusta tukee myös Evlin yrityskulttuuri, joka pohjautuu ajatteluun laittaa asiakkaan etu aina etusijalle ja hoitaa asiakkaan varoja yhtä hyvin kuin omia varojamme. Ajattelun perustana ovat ahkeruus ja neuvokkuus, asiakaspalvelu ja yhdessä tekeminen, osaamisen kasvattaminen sekä rehellisyys kaikessa toiminnassa. Enenevässä määrin ennustamattomassa maailmassa Evli pyrkii olemaan askeleen edellä asiakkaitaan, jotta se pystyy opastamaan heitä epävarmassa tulevaisuudessa. Olemme asiakkaidemme viisas ja taitava luotsi, joka katsoo laajalle nähdäkseen kauas.

Vastuullisuus on ollut osa Evlin sijoitustoimintaa jo pitkään. Lisäarvon luomisen kannalta olennaista on kyky integroida vastuullisuus koko liiketoimintaan. Evlin merkittävimmällä liiketoiminta-alueella, varainhoidossa, vastuullisuustekijät on integroitu systemaattiseksi osaksi sijoitustoimintaa ja salkunhoitoa. Evli etsii jatkuvasti myös uusia tapoja parantaa tuotteidensa ja palveluidensa vastuullisuutta. Lue lisää Evlin vastuullisuudesta ja vastuullisesta sijoitustoiminnasta.