Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Kannustamme kaikkia asiakkaita, yhteistyökumppaneita sekä Evlin henkilöstöä ilmoittamaan väärinkäytöksiin tai epäeettiseen toimintaan liittyvistä epäilyksistään.

Ilmoituksen voi tehdä First Whistle -ilmoituskanavassa suomeksi tai englanniksi. 

Siirry ilmoituskanavaan
 

Mistä tulee tehdä ilmoitus?

Tee ilmoitus rikkomukseen kohdistuvasta epäilystä, kun epäilysi koskee mahdollista väärinkäytöstä tai epäeettistä toimintaa Evlissä. Tällaisia voivat olla muun muassa toimihenkilön petollinen, arveluttava, epärehellinen, laiton tai huolimaton toiminta tai käytös. Tätä ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu asiakasvalitusten tai henkilökohtaisiin riitoihin liittyvien asioiden käsittelyyn.

Asiakasvalituksen voi tehdä seuraavasti:

  • Asiakas voi antaa palautetta Evlille ottamalla yhteyttä ensisijaisesti omaan varainhoitajaansa tai yhteyshenkilöönsä.
  • Asiakas voi antaa palautetta myös ottamalla yhteyttä Sijoittajapalveluun.
  • Asiakas voi antaa palautetta suullisesti tai kirjallisesti valitsemallaan tavalla puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse tai asiakastapaamisessa.

Lisätietoja: Asiakaspalautteen käsittely Evlissä

Miten väärinkäytöksistä tulee ilmoittaa?

Kaikki voivat tehdä ilmoituksen suullisesti ottamalla yhteyttä alla mainittuihin käsittelijöihin. Lainsäädännöllisistä syistä muut kuin Ruotsissa olevat Evlin työntekijät voivat lisäksi käyttää First Whistle -ilmoituskanavaa, jota hallinnoi ulkopuolinen yhteistyökumppani.

Ilmoituksen tekeminen on mahdollista joko avoimesti kertomalla nimensä ja yhteystietonsa, tai anonyymisti. Kaikki First Whistleen lähetetyt tapaukset käsitellään huolella ja tietoturvallisessa ympäristössä. Sinusta ei tallenneta henkilötietoja, kuten nimeäsi, sähköpostiosoitettasi tai IP-osoitettasi ilman, että annat tietosi itse.

Ilmoituksen voi tehdä suomeksi tai englanniksi.

Siirry ilmoituskanavaan

llmoitusten käsittelijät Evlissä

Evli on nimennyt, että sen saamat ilmoitukset käsittelee laki- ja henkilöstöasioista vastaava johtaja apunaan yhtiön lakimies sekä tarvittaessa yhtiön sisäinen tarkastaja.

Ilmoitusten käsittelyajat Evlissä

  • Evli toimittaa ilmoittajalle vastaanottovahvistuksen seitsemän päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.
  • Ilmoittajan tulee saada kolmen kuukauden kuluttua vahvistuksesta vastaus ilmoitukseensa sekä tieto siitä, mihin toimenpiteisiin ilmoituksen perusteella aiotaan ryhtyä.
  • On tärkeää toimia First Whistle -ilmoituskanavassa annettujen ohjeiden mukaan ja säilyttää mahdollinen käsittelykoodi huolellisesti.

Usein kysyttyjä kysymyksiä ilmoittajalle

Oikeuskanslerinvirasto toimii ilmoittajansuojelun keskitettynä ulkoisena ilmoituskanavana. Lue lisää