Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Kuva mukavasta nuoresta hymyilevästä naisesta, joka käyttää älypuhelinta ja kuulokkeita.

EKP ilmoitti kesäkuun alussa odotetusti laskevansa ohjauskorkoa, mutta tällä hetkellä paluuta mataliin korkoihin ei ole näkyvissä. Tilanne on kuitenkin yrityslainojen kannalta herkullinen, sillä markkina tarjoaa korkeaa tuottoa jatkossakin.

Siitä asti, kun keskuspankit eri puolilla maailmaa ennakoivat koronnostojen olevan ohitse, sijoitusmarkkinat ovat keskittyneet spekuloimaan koska ja missä määrin keskuspankit alkavat laskea korkoja. Koronlaskuodotuksista syntynyt “huuma” on kuitenkin tietynlaista sijoittajien helmasyntiä, jossa muutosten odotetaan tapahtuvan nopeasti ja liikkeiden olevan suuria.

Nyt kun EKP lopulta laski korkoaan ensimmäisen kerran sitten vuoden 2019 ja madame Lagarde on puhunut, onko matalien korkojen aika kohta taas täällä? Ei ole, ainakaan tämän hetken tiedoilla.

Korkojen ennakoitua loivempi laskuvauhti on kuitenkin erityisen mielenkiintoinen yhden sijoitusluokan kannalta.

EKP:n päätös on yrityslainamarkkinan kannalta hyvä asia. Syy siihen on yksinkertaisesti se, että markkina tarjoaa suhteellisen korkeaa tuottoa jatkossakin. Vaikka korkosijoittaja hyötyisikin nykyisten sijoitusten arvonnousun kautta huomattavasti markkinakorkojen ripeästä laskusta, veisi se osan yrityslainamarkkinan houkuttelevuudesta tuotto-odotusten laskun myötä. Nykyisellään markkina on suotuisassa ympäristössä yritysten taseiden ja kannattavuuden ollessa vahvoja, talouden ollessa lievässä kasvussa ja keskuspankin siirryttyä varovaiseen rahapolitiikan löysäämiseen. Tässä ympäristössä yrityslainat tyypillisesti ovat tuottaneen hyvin ja uskomme siihen myös nyt.
 

Positiivinen vaikutus talouteen
 

Pitkään jatkunut nolla- ja jopa miinuskorkojen aikakausi oli rahamarkkinoiden näkökulmasta epänormaali. Silloin rahan lainaamisella ei käytännössä ollut hintaa.

Uskomme nyt alkaneiden koronlaskujen saavan jatkoa, mutta laskuvauhti jäänee kevään mittaan virittyneistä odotuksista tänä vuonna. Emme kuitenkaan pidä sitä merkittävänä asiana isossa kuvassa.

Nyt, kun korkotaso on laskussa – vaikkakin hitaassa – investointipäätösten tekeminen niin yhtiöissä kuin yksityiselläkin tasolla helpottuu. Tämän vuoksi koronlaskuilla on positiivinen vaikutus talouteen. Toisaalta koronlaskut tukevat myös sijoittajasentimenttiä, kannustaen riskin ottamiseen ja täten vaikuttaa positiivisesti sijoitusinstrumenttien, kuten yrityslainojen, hinnoitteluun.

Korkosijoittaminen on korostetun pitkäjänteistä tuotontavoittelua, siksi markkinalle soveltuu mainiosti nyt koettava asteittainen ja ainakin alkuunsa hidas ohjauskoron laskusykli.

Yrityslainamarkkinan tuottotaso pysyy suhteellisen korkeana vielä jonkin aikaa, mutta lopulta markkinakorkojen hidas lasku tuo tämän hetken tuottotason päälle lisätuoton. Mahdollisesti tätäkin tärkeämpi varovaiselle korkosijoittajalle on, että todennäköisyys korkojen nousulle on tässä ympäristössä hyvin matala. Siispä viestimme korkosijoittajille on, että tämän hetken markkinassa yrityslainoihin sijoittavalla tilanne on herkullinen.

Yksityissijoittajalle rahastot tarjoavat helpon tavan päästä mukaan korkosijoituksiin, sillä monien suorien korkosijoitusten minimisijoitussummat liikkuvat kymmenissä tai sadoissa tuhansissa euroissa. Rahastoissa myös hajautusta on jo tehty valmiiksi sijoittajan puolesta.
 

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua