Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Ihmiset kävelevät kadulla ja varjot heijastuvat kadulle.

Vaihtoehto­rahastot

Evlin vaihtoehtorahastojen valikoima kattaa sekä pääoma-, kiinteistö-, metsä-, laina- että infrastruktuurirahastot. Niitä hoitaa 38-henkinen tiimi, jolla on pitkä kokemus vaihtoehtorahastojen saralta. Kokemus pääomarahastojen hoidosta ulottuu vuoteen 2002 ja kiinteistörahastojen osalta vuoteen 2005, jolloin perustettiin Evlin ja Suomen ensimmäinen kiinteistörahasto. Tänään Evlillä on lähemmäs 30 vaihtoehtorahastoa.

Rakenteellinen lasirakennus, josta näkyy sininen taivas.
Miksi sijoittaa vaihtoehtorahastoihin?

Vaihtoehtoiset sijoitukset täydentävät perinteisiä sijoituksia ja hajauttavat riskiä. Pitkäjänteiselle sijoittajalle vaihtoehtoiset sijoitukset ovat houkutteleva tuottolähde.

Mies istuu rennosti katolla katsellen kaupungin yli.
Kenelle vaihtoehtorahasto sopii?

Pitkän sijoitushorisontin sekä riskitasonsa takia vaihtoehtorahastot soveltuvat vain ammattimaisille sijoittajille ja tuotekohtaisesti tietyille ei-ammattimaisille sijoittajille, joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Tumman seinän symmetrinen rakenne.
Pääomasijoitusyhdistysten jäsen

Evli on sekä Suomen (FVCA – Finnish Venture Capital Association) että Euroopan (EVCA – European Venture Capital Association) pääomasijoitusyhdistyksen jäsen.

Vaihtoehto­rahastot

Tutustu rahastovalikoimaamme, joka kattaa sekä pääoma-, kiinteistö-, metsä-, laina- että infrastruktuurirahastot.

Rahasto
Tyyppi
Strategia
Vaihe
SFDR
Elite Intian Aurinko I
Infrastruktuurirahasto

Sijoituskohteina neljä toiminnassa olevaa aurinkovoimalaa Intiassa.

Suljettu
Artikla 9
Infrastruktuurirahasto

Sijoittaa globaalisti parhaimpien rahastomanagerien kanssa infrastruktuurihankkeisiin. 

Suljettu
Artikla 8
Infrastruktuurirahasto

Sijoittaa globaalisti parhaimpien rahastomanagerien kanssa infrastruktuurihankkeisiin.    

Suljettu
Artikla 8
Infrastruktuurirahasto

Rahasto sijoittaa varansa eurooppalaisiin uusiutuvan energian hankkeisiin.

Suljettu
Artikla 9
Kiinteistörahasto

Rahasto sijoittaa varansa suomalaisiin kiinteistöihin.

Suljettu
Artikla 8
EAI Residential I
Kiinteistörahasto

Rakennuttaa vuokra-asuntoja omistamilleen tonteille Uudenmaan alueella toimien hankkeiden KVR-urakoitsijana.

Suljettu
Evli Finland Value Added Fund II
Kiinteistörahasto

Sijoituskohteina vuokrakassavirtaa ja merkittävää kehityspotentiaalia tarjoavat kiinteistöt kotimaisissa kasvukeskuksissa.

Suljettu
Evli Healthcare I
Kiinteistörahasto

Hyödyntää kasvavaa demografista trendiä sijoittamalla hoivakiinteistöihin Suomessa.

Suljettu
Elite Kiinteistökehitysrahasto I
Kiinteistörahasto

Sijoituskohteina vuokrakassavirtaa ja merkittävää kehityspotentiaalia tarjoavat kiinteistöt kotimaisissa kasvukeskuksissa. 

Suljettu
Kiinteistörahasto

Suomalaisiin logistiikka- ja muihin toimitilakiinteistöihin sijoittava rahasto, jonka sijoitusalueena on 30 suurinta kaupunkia ja kaupunkiseutua Suomessa.

Avoin sijoituksille
Artikla 8
Kiinteistörahasto

Rakennuttaa vuokra-asuntoja omistamilleen tonteille pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin sekä valikoidusti kehyskuntiin.


 

Suljettu
Artikla 8
Kiinteistörahasto

Rakentaa hyvin hajautettua ja vahvaa kassavirtaa tuottavaa toimitilaportfoliota Suomessa.

Avoin sijoituksille
Artikla 8
Kiinteistörahasto

Erikoisijoitusrahasto Evli Vuokratuotto II  sijoittaa puolet pääomistaan vuokra-asuntoihin etupäässä pääkaupunkiseudulla ja puolet toimitilakohteisiin huolellisesti valituissa kasvukeskuksissa.

Avoin sijoituksille
Artikla 8
EAB Credit Fund I
Lainarahasto

Rahasto sijoittaa varansa Private Credit -rahastoihin globaalisti.

Suljettu
Lainarahasto

Sijoittaa globaalisti laadukkaisiin pääomarahastoihin, jotka sijoittavat varansa yritysten luottoriskiä sisältäviin lainoihin ja joukkovelkakirjoihin.

Suljettu
Artikla 8
Lainarahasto

Sijoittaa globaalisti laadukkaisiin pääomarahastoihin, jotka sijoittavat varansa yritysten luottoriskiä sisältäviin lainoihin ja joukkovelkakirjoihin.

Avoin sijoituksille
Artikla 8
Metsärahasto

Pyrkii hillitsemään ilmastonmuutosta saavuttamalla positiivisia hiilivaikutuksia. Sijoittaa johtaviin listaamattomiin metsärahastoihin globaalisti.

Suljettu
Artikla 8
Metsärahasto

Sijoittaa maailman johtaviin metsärahastoihin tavoitellen laajasti hajautettua metsäomaisuussalkkua.

Avoin sijoituksille
Artikla 8
Pääomarahasto

EAB Private Equity on pääomasijoitusyhtiö, joka kerää ja ohjaa pääomia listaamattomiin yrityksiin ja avaa laajemmalle sijoittajajoukolle pääsyn tälle kiinnostavalle markkinalle.

Avoin sijoituksille
Pääomarahasto

Lupaavimpiin suomalaisiin ja eurooppalaisiin kasvuyhtiöihin sijoittava pääomasijoitusrahasto.

Suljettu
Artikla 8
Pääomarahasto

Lupaavimpiin suomalaisiin ja eurooppalaisiin kasvuyhtiöihin sijoittava pääomasijoitusrahasto.

Suljettu
Artikla 8
Evli Private Equity I
Pääomarahasto

Sijoittaa globaalisti parhaimpien rahastomanagerien kanssa listaamattomiin yrityksiin.

Suljettu
Artikla 8
Evli Private Equity II
Pääomarahasto

Sijoittaa globaalisti parhaimpien rahastomanagerien kanssa listaamattomiin yrityksiin

Suljettu
Artikla 8
Pääomarahasto

Sijoittaa globaalisti parhaimpien rahastomanagerien kanssa listaamattomiin yrityksiin.

Suljettu
Artikla 8

Vaihtoehtorahastot numeroina

2002

Evlin ensimmäinen vaihtoehtorahasto

38

38 hengen tiimi

30

Evlillä on noin 30 vaihtoehtorahastoa

Vaihtoehto­rahasto - mikä ja kenelle?

Usein pitkän sijoitushorisontin sekä korkean riskitasonsa takia vaihtoehtorahastot soveltuvat vain ammattimaisille sijoittajille ja tuotekohtaisesti tietyille ei-ammattimaisille sijoittajille, joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta. Rahastoon soveltuva sijoittajakohderyhmä määräytyy tuotekohtaisesti.
  • Vaihtoehtorahastolla tarkoitetaan yhteisöä tai muuta yhteistä sijoittamista, jossa varoja hankitaan useilta sijoittajilta ja varat sijoitetaan määritellyn sijoituspolitiikan mukaisesti. Vaihtoehtorahasto voi sijoittaa lähes mihin tahansa. Vaihtoehtorahastoja ovat esimerkiksi kiinteistö-, pääoma- ja hedgerahastot sekä erikoissijoitusrahastot.
  • Vaihtoehtorahastoja ovat muut kuin ns. perinteiset UCITS-sijoitusrahastot, joissa riskienhajautusta ja sijoituskohteita on tarkasti säännelty.
  • Vaihtoehtorahastot ovat usein suljettuja rahastoja, joiden likviditeetti voi olla heikko ja/tai matala.
  • Ennen sijoittamista on tärkeää tutustua huolellisesti rahaston tuotedokumentaatioon sekä tuotteen ominaisuuksiin ja riskeihin.

Ajankohtaista vaihtoehtoisista

Iloinen keski-ikäinen liikemies puku päällä seisoo toimistossa ja käyttää digitaalista tablettia.

Salkunhoito

Vaihtoehtorahastoja hallinnoi kokenut 38-henkinen salkunhoitotiimi, jolla on erinomaiset pitkän aikavälin tulokset rahastojen strategian mukaisten sijoitusprosessien toteuttamisesta. Salkunhoitajien kokemus on ratkaisevassa roolissa, sillä etenkin vaihtoehtorahastoissa sijoituskohteiden tunteminen ja rahastovalinta ovat tulosten kannalta erittäin tärkeää.

Kokenut tiimi

Vaihtoehtorahastotiimimme muodostuu salkunhoitajista, analyytikoista, konsulteista ja muista alan asiantuntijoista.

Tutustu tiimiin
Nainen kävelee pieni lapsi sylissään polulla, jonka taustalla on vihreä luonto.

Vastuullisuus

Vastuullisen sijoittamisen sekä yritysvastuun eli ympäristö- ja sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan (eli ESG:n) mahdollisuuksien ja -riskien arvioinnista ja hallinnasta on tullut osa päivittäistä toimintaa sekä vaihtoehtorahastoissa että niiden kohdeyrityksissä.

Evlin vaihtoehtorahastot noudattavat sijoitustoiminnassa Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja toimintatapoja, ja ESG on integroitu rahastojen sijoitusprosessiin.

Lue lisää vastuullisuudesta

Vuokrattavat toimitilat ja kiinteistökohteet

Evli-Rahastoyhtiö Oy hallinnoi useita kiinteistösijoitusrahastoja, jotka sijoittavat varansa vastuullisesti Suomessa sijaitseviin toimitilakiinteistöihin. Rahastojen kiinteistökohteiden käyttötarkoituksia ovat muun muassa kaupalliset kiinteistöt, toimistot, logistiikkatilat sekä hoivatoiminta.

Tästä palvelusta löydät vuokrattavana olevat toimitilamme ja esimerkkejä vuokrauskohteistamme.
Siirry palveluun

Vuokrattavat toimisto- ja liiketilat

Toimisto- ja liiketilakohteemme sijaitsevat pääasiassa Helsingissä ja Espoossa, mutta muiden kaupunkien osuus kasvaa jatkuvasti. Portfoliostamme löytyy sekä perinteisiä toimistokiinteistöjä että business park -kohteita. Liiketilamme sijatsevat yrityskeskittymissä helposti saavutettavilla sijainneilla.

Vuokrattavat varasto- ja hallitilat

Vuokraamme monipuolista varasto-, tuotanto- ja hallitilaa logistiikkayritysten ja kevytteollisuuden tarpeisiin. Vuokrakohteet sijaitsevat usealla paikkakunnalla, logistisesti helposti saavutettavilla alueilla. Kiinteistöissämme on myös toimitilojen yhteydessä vuokrattavaa edullista pienvarastotilaa.