Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Lentävät voikukan siemenet.

Vastuullisuudella pitkäaikaista lisäarvoa

Evlin päätehtävä on tarjota sijoitus- ja rahoituspalveluita, jotta asiakkaamme voisivat saavuttaa taloudelliset tavoitteensa. Onnistuaksemme tavoitteessa pitkällä aikavälillä, huomioimme taloudellisten tekijöiden lisäksi myös liiketoiminnan vastuullisuuden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallinnointitapaan liittyvien tekijöiden kautta. Vastuullisella liiketoiminnalla luodaan pitkäaikaista lisäarvoa ja pysytään kilpailukykyisenä ja menestyksekkäänä muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä.

Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullisuus on integroitu Evlin varainhoidon sijoitustoimintaan, ja Evlin rahastot noudattavat vastuullisen sijoittamisen periaatteitamme.
Lue lisää

Evlin kehitys- ja liiketoimintamahdollisuudet ovat riippuvaisia paitsi asiakkaiden luottamuksesta myös sen henkilöstön, omistajien, sijoittajien ja yhteiskunnan luottamuksesta. Luottamuksen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi Evliltä vaaditaan aktiivisuutta, läpinäkyvyyttä, korkeaa etiikkaa ja kaikilta osin vastuullista toimintaa.

Vastuullisuuden perustana ovat Evlin arvot: yrittäjähenkisyys, hyvät suhteet, rehellisyys ja jatkuva oppiminen. Näihin arvoihin nojaavat myös yhtiön ja sen työntekijöiden noudattamat eettiset periaatteet, jotka toimivat ohjenuorana asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoidossa sekä yritysvastuun johtamisessa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Katso kaikki
Katso kaikki

“Maailmassa on enemmän vaurautta kuin koskaan aikaisemmin historiassa. Tämän pääoman viisas allokointi on ratkaisevan tärkeää, jotta maailma saadaan kestävälle tielle. Se edellyttää laajaa ymmärrystä, uteliaisuutta ja vahvaa ennakointikykyä.”

Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Oyj

Evlissä vastuullisuus on jo vuosien ajan ollut olennainen osa liiketoimintaa. Lue Evlin toiminnan vastuullisuudesta yritysvastuuraportistamme.

Evlin ilmastotavoitteet tähtäävät aitoon vaikuttavuuteen sijoituksissa, yritysten toiminnassa sekä toimialalla.

Meille vauraus merkitsee keinoa edistää hyvää niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Autamme yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan vastuullisesti, kokemukseemme, asiantuntemukseemme ja pohjoismaisiin arvoihin nojaten.

Yritysvastuun painopistealueet

Vastuullisuuden ja työskentelytapojemme perustana on Evlin arvot: yrittäjähenkisyys, hyvät suhteet, rehellisyys ja jatkuva oppiminen.

Evlin ensisijainen vastuu on saavuttaa mahdollisimman hyvä tuotto asiakkaidemme sijoituksille. Evlin missiona on asiakkaiden varallisuuden kasvattaminen heidän yksilöllisten tavoitteidensa mukaan.

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallinnon huomioimista sijoitustoiminnassa. Vastuullisuus vaikuttaa yhtiöiden pitkän aikavälin menestysmahdollisuuksiin, ja tämän huomioon ottaminen sijoituksissa on tuottavaa myös sijoittajalle. Evlissä vastuullisuus on integroitu varainhoidon sijoitustoimintaan, ja rahastot noudattavat Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tutustu Evlin vastuulliseen sijoittamiseen

Työnantajana olemme sitoutuneet luomaan työntekijöillemme ja työnhakijoillemme vastuullisia ja laadukkaita kokemuksia työelämästä. Oikeudenmukaisuus, joka kattaa tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden, on olennainen osa Evlin vastuullisuutta. Evlissä jokainen liiketoimintayksikkö vastaa siitä, että vastuullisuuskysymykset otetaan huomioon jokapäiväisessä työssä ja että koko henkilökunta on toteuttamassa vastuullisuutta käytännössä. 

Lue lisää Evlistä vastuullisena työnantajana

Lue lisää Evlistä työpaikkana

Evli on sitoutunut toiminnassaan ottamaan huomioon sekä sen välittömät, että välilliset ympäristövaikutukset. Yhtiön toiminta perustuu aina hyvään hallintotapaan, lainsäädäntöön ja viranomaisohjeisiin. 

Taloudellinen vastuullisuus on Evlin toiminnan perusedellytys. Taloudellinen vastuu tarkoittaa kilpailukyvyn ylläpitämistä, vahvaa suoritustasoa sekä hyvää tuloskehitystä. Vastuullinen toiminta luo pitkäaikaista lisäarvoa omistajille. Näin vastataan taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristökehityksen megatrendien luomiin mahdollisuuksiin ja riskeihin. Evli haluaa olla kiinnostava omistuskohde niin osinkotuottojen kuin arvonnousunkin osalta. Yhtiö välttää turhia riskejä ja keskittyy maltilliseen ja pitkäjänteiseen kasvuun. Näihin tavoitteisiin päästään jatkuvan kustannustehokkuuden, kasvupanostusten ja vakavaraisuuden avulla.

Lue lisää Evlistä sijoituskohteena

Viimeisimmät blogit

Ota meihin yhteyttä

Petra Hakamo
Petra Hakamo
Vastuullisuusjohtaja (vanhempainvapaalla)
Mari Etholén
Mari Etholén
Johtaja lakiasiat ja henkilöstöhallinto
Elina Niiranen
Elina Niiranen
Seniori analyytikko, Vastuullinen sijoittaminen