Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Juuri kun luulit, ettei epävarmuus enää voisi heikentää markkinasentimenttiä, julkaistiin Britannian äänestystulos. Sijoittajien rajusti vaihtelevat mielialat ovat johtaneet siihen, että pienetkin markkinarisahdukset aiheuttavat suuria liikkeitä.


Olemme miettineet varainhoitoasiakkaan kannalta, millaisia tuottoja on realistista odottaa Brexitin jälkeisestä maailmasta.

Valtionlainojen tuottotaso on pudonnut Euroopassa laajasti pakkasen puolelle, pitkissäkin lainoissa. Arvioimme, että 60 prosenttia maailmanlaajuisesta valtionlaina-avaruudesta tuottaa jo negatiivisesti. Koska inflaatiopaineita ei ole nimeksikään, ovat tuotto-odotukset lähtökohtaisesti erittäin paljon matalammalla tasolla kuin 90-luvulla, jolloin inflaatio oli selkeästi korkeampi.

Osakeriskipreemio, joka kertoo riskittömän koron päälle vaadittavasta ylituotosta, on eräs tapa lähestyä osakemarkkinatuottoja. Luku ei kerro lähitulevaisuuden osakemarkkinoiden kehityksestä, mutta antaa osviittaa siitä mihin markkinat pidemmässä juoksussa ovat menossa. Sociéte Generalen analyysin mukaan osakeriskipreemio USA:ssa liikkuu neljän prosentin paikkeilla, kun se Euroopassa viimeaikaisten markkinaliikkeiden jälkeen on noussut hieman korkeammaksi (5,7 prosenttia). Riskittömän koron ollessa nollassa, tuotot jäävät vaatimattomiksi.

Varainhoito-alan ammattilaiset tutkivat osaketuottoja myös erilaisten tuottokomponenttien kautta kuten osinkojen, tuloskasvun ja arvostuksen kautta. Blackrock näkee suurimman positiivisen vaikutuksen osakkeisiin tulevan tuloskasvun ja osinkojen kautta, kun arvostusmittarien lasku vaikuttaa arvonnousuun kielteisesti viiden vuoden tähtäimellä. Arvostusmielessä monet osakemarkkinat ovat jo nyt halvempia kuin vuosi sitten vaikka monet korkoluokat yhä ovat kaikkien aikojen korkeimmissa arvostuksissa. Tämä tukee osakemarkkinoita.

Hankalissa markkinaolosuhteissa sijoittajien toiminta muuttuu. Osa sijoittajista heittäytyy passiivisiksi, osa vannoo aktiivisuuden nimeen. On sijoittajia, jotka ottavat enemmän riskiä saavuttaakseen asetetut tuottotavoitteet. Monet sijoittajat ovat siirtyneet epälikvidimmille markkinoille kuten asuntoihin.

Pysy omassa sijoitussuunnitelmassasi ja toimi sen mukaan. Jos olet poissa markkinoilta vuoden parhaimpina osaketuottopäivinä, menetät suuren osuuden kokonaistuotosta. Hyvin matalan inflaation vallitessa on kuitenkin turha rakennella pilvilinnoja kymmenien prosenttien vuosituotoista.

{{cta('d9b4029e-523e-49ed-ba94-fbe00512a36a')}}

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua