Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Evli Com Clip7b fallback jpg 2015 08 21 10 28 57 1

Kaikki päämäärätietoinen ja pitkäjänteinen toiminta vaatii tavoitteita ja suunnitelmallisuutta, eikä varainhoito ja siihen kiinteästi liittyvä sijoittaminen ole tästä poikkeus. Realistinen tavoiteasetanta onkin ensimmäinen ja samalla tärkein osa sijoittamista. 

Sijoitustavoitteiden saavuttamisessa oikean marssijärjestyksen ymmärtäminen on tärkeää, sillä moni sijoittaja käyttää huomattavan osan ajastaan pohtimalla mihin yksittäisiin rahastoihin tai osakkeisiin tulisi sijoittaa. Tavoitehakuisessa sijoittamisessa itse tuotevalinta tulee vasta koko prosessin lopussa.

EvliComClip7b_fallback.jpg.2015-08-21-10-28-57_1.jpg

Varainhoidossa suunnitelma rakennetaan tavoitteiden pohjalta

Aluksi on tärkeää tehdä sijoitussuunnitelma, jonka avulla tavoitteet asetetaan. Sijoittajan on hyvä pohtia omia tavoitteitaan, sijoittamisen aikajännettä sekä omaa riskinsietokykyään. Sijoitussuunnitelmassa huomioidaan myös sijoittajan kokonaisvarallisuus. Lisäksi, esimerkiksi Private Banking -asiakkaan on osattava kysyä oikeita kysymyksiä, jotka eivät välttämättä heti ole tulleet mieleen.

Ammattisijoittajat käyttävät sijoitusstrategioiden mallintamiseen skenaarioanalyysiä. Artikkelissa Evlin asiantuntijat kertovat miten sinä voit hyötyä tästä menetelmästä. Kannattaa tutustua!

 {{cta('d9b4029e-523e-49ed-ba94-fbe00512a36a')}}

 

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua