Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Metal20element20and20 Graph20of20stock20market20data20and20financial20with20the20view20from20 LED Adobe Stock 116210809 SOME20kuvasuhde2016 9 1

Korkojen noustessa ja kasvun hidastuessa sijoittajalla on hyvä olla vaihtuvakorkoisia lainoja salkussaan.


Pääoma on jokaisen yrityksen elinehto. Oma pääoma on yrityksen taseen perusta, mutta tehokkaat päivittäiset toiminnot, isommat investoinnit koneisiin ja kiinteistöihin tai yrityskauppojen kautta laajentaminen vaativat yleensä pitkäaikaista lainaa eri lainanantajilta. Perinteisesti pankeilla on ollut tärkeä rooli rahoituksen välittämisessä, mutta finanssikriisin jälkimainingeissa kiristyneen sääntelyn ansiosta pankkien kyky – tai halu – lainata rahaa yrityksille on laskenut.

Joukkovelkakirja- ja syndikaattilainamarkkinoille pääsevät suuret yritykset ovat pystyneet hankkimaan rahoitusta likvideiltä markkinoilta. Pienemmillä yrityksillä ei ole ollut tätä vaihtoehtoa, ja ne ovatkin alkaneet etsiä vaihtoehtoisia lähteitä pitkäaikaisille lainoille. Nämä pienet ja keskisuuret yritykset, joiden arvo on yleensä sadan miljoonan ja yhden miljardin väliltä, ovat tärkeässä roolissa länsimaisissa talouksissa. Ne ovat myös olleet hyvin aktiivisia uuden rahoitusvaihtoehdon, private debtin, hyödyntämisessä.

Myös yhä useampi suurempi yritys on alkanut ottaa lainaa private debt -lainanantajilta, koska nämä ovat osoittaneet halukkuutta tarjota rahoitusta hyvien aikojen lisäksi myös huonoina aikoina. Esimerkiksi vuonna 2020 tai viime kuukausien aikana pankit eivät ole aina tarjonneet uutta rahoitusta yrityksille. Private debt taas on ollut aktiivinen lainanantaja myös heilahtelujen ja epävarmuuden vallatessa markkinat.

Private debt on kasvanut omaksi omaisuusluokakseen

Private debt on kasvanut viimeisen viidentoista vuoden aikana pienestä, taktisesta ja opportunistisesta, osana pääomasijoituksia tai vipurahastoja tarjotusta sijoitusmuodosta omaksi omaisuusluokakseen. Hallinnoitavia varoja on tällä hetkellä yli 1,2 biljoonaa dollaria (lähde: Private Debt Q2 2022 | Preqin).

Merkittävä osa private debtiä on uusien kahdenvälisten lainojen myöntäminen yrityksille. Tyypillisesti lainat ovat seniorivakuudellisia ja vaihtuvakorkoisia lainoja yrityksille, joilla on orgaaninen tai epäorgaaninen kasvusuunnitelma.

Ennen kuin private debt -rahastot lainaavat rahaa yrityksille, lainansaajan taloudellisesta tilanteesta ja liiketoimintamallista tehdään perinpohjainen selvitys. Analyysiprosessi on syvä, perusteellinen ja yrityskohtainen, kuten missä tahansa yrityskaupassa ostajat tekevät. Prosessi on kuitenkin hyvin tehokas, ja lainan ehdot luodaan nopeasti. Lainan hakijat voivat luottaa siihen, että lainaa on saatavilla, kunhan molemmat osapuolet hyväksyvät lainan ehdot.

AIF_team picture

Evlin vaihtoehtorahastojen tiimi. Vasemmalta: Richard Wanamo, Nina Skogster, Ville Toivakainen, Roger Naylor, Emma Honkanen, Oskar Karlsson, Ben Wärn.

Omistajat – niin yrittäjät kuin pääomasijoittajat – arvostavat nopeutta, varmuutta ja ehtojen joustavuutta. Nämä ominaisuudet eivät kuitenkaan tule ilmaiseksi. Yksityinen laina on yleensä kalliimpaa kuin muista lähteistä saadut lainat, mutta yritykset maksavat mielellään hieman enemmän tehokkuudesta. Ja jos asiat menevät kaikkien osapuolten toivomalla tavalla, seuraava rahoituskierros saman lainanantajan kanssa on vielä ensimmäistäkin sujuvampi. Joustavuus on noussut entistä suurempaan arvoon viime vuosina, kun pääomasijoittajien liiketoiminnasta isompi osa koostuu ”osta ja kasvata” -strategioista, joissa yrityksiä kasvatetaan tekemällä sarja yritysostoja. Rahoituksen varmistaminen useampiin yrityskauppoihin kerralla on hyvin tehokasta.

Private debt on monitahoinen vaihtoehtoinen omaisuusluokka. Yritysten taseet ja rahoitusrakenteet ovat monimutkaisia, rahoitustarpeet ovat ainutlaatuisia ja yritysten kunto vaihtelee terveistä, uusia alustoja kehittävistä kasvuyrityksistä heikon taseen yrityksiin, joilla on huutava tarve muuttaa pääomarakennettaan saadakseen yritykselle uuden alun.

Puhumattakaan maantieteellisistä eroista: jokaisella maalla on omat yrityslakinsa ja luotonantajien oikeudet vaihtelevat maasta toiseen. Tämä vaatii lainanantajilta erityistä osaamista. Niillä täytyy olla riittävästi resursseja ja kykyä pitkän aikavälin riskien arvioimiseen, vain houkuttelevimpien mahdollisuuksien valitsemiseen sekä lainojen strukturoimiseen pahimpien uhkakuvien toteutuessa. Korkosijoittamisessa ei ole kyse voittojen maksimoimisesta vaan riskien minimoimisesta.

Sopivan rahaston löytäminen vaatii aikaa ja vaivannäköä

Private debt -sijoittajille on tarjolla yli 500 rahastoa joka vuosi. Oikean rahaston valinta vaatiikin aikaa ja vaivannäköä. On tärkeää ymmärtää koko arvonluontiprosessi aina lainan hakemisesta vakuutuksien hankkimiseen, sopimuksen tekemiseen ja lainan erääntymiseen asti, ei pelkästään absoluuttisesti vaan myös suhteellisesti.

Vaikka rahastot väittäisivätkin sijoittavan samanlaisella strategialla, riskien sekä tuottojen välillä saattaa olla merkittäviä eroja. Lukuisten rahastojen arvioiminen ennen sijoituspäätöksen tekemistä kohentaa sijoitussalkun laatua ja lisää houkuttelevien pitkän aikavälin tuottojen todennäköisyyttä.

Lisäksi, kuten kaikessa korkosijoittamisessa, hajauttaminen on halvin saatavilla oleva lounas. Eri strategioihin, maantieteellisille alueille, kohderahastoihin ja vuosikertoihin hajauttaminen on paras keino rakentaa hyvä private debt -salkku. Tämä vaatii luonnollisesti riittäviä resursseja, aikaa, ajatustyötä ja pääomaa.

Evlillä on yli 20 vuoden menestyksekäs kokemus yksityisille markkinoille sijoittamisesta, ja vaihtoehtoisten omaisuusluokkien tiimiin kuuluu yli 20 sijoittamisen ammattilaista. Globaali private debt -sijoitusstrategiamme on rakennettu niin, että omaisuusluokasta saadaan kaikki hyödyt irti samalla, kun riskiä madalletaan hajauttamalla eri yrityksiin, alueisiin, sektoreihin, salkunhoitajiin ja vuosikertoihin. Strategiassa tärkeässä roolissa ovat myös Evlin koon, perinpohjaisen sijoitusprosessin, sisäänrakennetun ESG-prosessin sekä pitkän kokemuksen hyödyntäminen.

Vuonna 2021 perustettu, rahastojen rahasto -rakennetta hyödyntävä private debt -ohjelmamme on toteuttanut tätä strategiaa menestyksekkäästi. Sen kautta voimme tarjota asiakkaillemme käytännöllisen tavan rakentaa vahva salkku kiinnostavista private debt -kohteista.

 

Lue lisää

Infograafi: Hyvästit 60/40-salkulle

Hajauttaminen on sijoittajan paras ystävä, kun markkinoilla myrskyää

Private equity avaa sijoittajalle pääsyn kiinnostaville sektoreille ja listaamattomiin yrityksiin

Kohti hiilineutraalia salkkua metsäsijoitusten avulla

Listaamattomat kiinteistöt tuovat sijoitussalkkuun pitkän aikavälin vakautta

Kasvupääoma auttaa yrityksiä kasvamaan ja sijoittajia hajauttamaan

Listaamaton infrastruktuuri tarjoaa verratonta suojaa

 

Evlin vaihtoehtorahastojen valikoima on tarkoitettu ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100.000 euron sijoituksen ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua