Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Petre Pomell evli

Alfa. Sijoittajalle luottamus on kaiken alku. Ω. Omega tuli mieleen Volkswagen-keissin pamahdettua julkisuuteen. Aikojen saatossa luottamuspulaan ovat kaatuneet pankit, lukemattomat toimitusjohtajat ja avioliitot. Mistä luottamuksessa oikein on kyse?


Luottamus näyttää melko pysyväisluonteiselta mielentilalta, jossa eri osapuolet odottavat toisten käyttäytyvän molempien yhteisesti hyväksytyllä, ennakoidulla tavalla. Sijoittajalle luottamukseen liittyy myös ajatus haavoittuvuudesta. Esimerkiksi varainhoidon piirissä oleva asiakas ymmärtää olevansa haavoittuva, mutta samalla luottaa palveluntarjoajaan, ettei tämä käytä haavoittuvuutta hyväkseen. Sijoituspalveluyrityksen johdon tehtävä on asettaa oma, yrityksen sisäinen luottamusrima niin korkealle kuin se inhimillisesti katsoen on mahdollista.

Luottamuksen rakentaminen verkostoituneessa modernissa kuluttajayhdyskunnassa on erittäin vaikeaa. Esimerkiksi Private Banking -asiakkaalla on valinnanvaraa yllin kyllin ja ylipäänsä olemme oppineet vaihtamaan nopeasti lähes kaikkea. Vanhat viiteryhmät (vanhemmat, tuttavat, työkaverit, kyläyhteisöt) ovat menettäneet merkityksensä ja uudet, sähköiset ”ystävät” ovat astuneet tilalle. Yhdenmukaisen normiston heiketessä yksilöstä tulee helposti neuvoton. Tähän saumaan ovat tyrkyllä yhtäältä erilaiset nettiyhteisöt, saitit keskustelufoorumeineen sekä toisaalta palveluntarjoajat. Varainhoitosuhteessa on kuitenkin enemmän kyse pitkäaikaisesta sitoutumisesta kuin hetken innostuksesta, huumasta.

Keskeinen kysymys onkin, kehen luotat, millä perusteella valintasi teet ja osaatko kysyä oikeita kysymyksiä varainhoitajaltasi?

Kenen kelkkaan lähdet

Yritysgenressä sijoittaja voi jakaa luottamukseen kahteen päähaaraan, sopimusperusteiseen luottamukseen sekä osaamisperusteiseen luottamukseen. Sopimusperusteinen luottamus alleviivaa yleisiä eettisiä periaatteita, joissa toistuu kaksi klassista moraalihyvettä, sanan pitäminen ja toden puhuminen. Sijoittajan kannalta ei ole järkevää aloittaa sopimusperusteista luottamussuhdetta yritykseen, joka lupaa aina muita korkeampia tuottoja vähätellen riskejä, joita joutuu väistämättä ottamaan.

Miksi ei? Koska myyntipuhe ei ole totta. Annettua sanaa ei voi pitää. Oikea varainhoito ei ole huutokauppaa.

Osaamisperusteisella luottamuksella tarkoitetaan uskoa vastapuolen kykyyn selviytyä sovituista asioista. Private Banking -asiakkaan on voitava luottaa siihen, että niin varainhoitajan kuin käytettävien yhteistyökumppanienkin tuotteet ovat rakennettu siten, että ne kestävän kriittisen tarkastelun. Puutteet niin liiketoiminta- ja teknologiaosaamisessa kuin yhteistyökyvykkyydessäkin paljastuvat nykyisin varsin nopeasti. Sijoittajan tehtävä on vaatia, tutkia ja kyseenalaistaa. Onhan kysymys sinun tai edustamasi yhteisön varoista!

Standardien ja kiireen litistämässä maailmassa on suojeltava erityisellä hartaudella klassisia hyveitä. Itse asiassa aimo pala Evlin pitkäkestoista menestystarinaa löytyy juuri humanismin kovan ytimen ja siitä säteilevien arvojen ympäriltä. Ne ovat edelleen toimintamme keskeisiä pilareita.{{cta('d9b4029e-523e-49ed-ba94-fbe00512a36a')}}

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua