Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Glass20building joel filipe 227420 unsplash

Vain suursijoittajilla on perinteisesti ollut mahdollisuus sijoittaa listaamattomiin kiinteistöihin. Rahastojen kautta kaikki voivat hyötyä omaisuusluokan ainutlaatuisista ominaisuuksista.


Kiinteistöt ovat vanhin sijoittamisen muoto. Ihmiset ovat vuosituhansien ajan sijoittaneet maahan ja kiinteisiin rakenteisiin omaisuutensa kasvattamiseksi. Tämän päivän sijoittajalla on kolme keinoa sijoittaa kiinteistöihin: ostaa kiinteistöjä suoraan, sijoittaa pörssiin tai sijoittaa listaamattomiin kohteisiin.

Vaikka suhteellisen pieni osa kiinteistöistä, Euroopassa noin 35 prosenttia, on sijoituskohteita, kiinteistöt ovat 4,1 biljoonan dollarin hallittavien varojen ansiosta yksi suurimmista vaihtoehtoisista omaisuusluokista. Kiinteistösijoitukset tarjoavat yleensä tasaista kassavirtaa, ja ne voivat auttaa sijoittajaa saavuttamaan monenlaisia tavoitteita: korkeita tuottoja, arvostuksen vakautta, tasaista kassavirtaa, inflaatiosuojaa ja hajautusta.

Rahastot tarjoavat pienemmillekin sijoittajille pääsyn listaamattomiin kiinteistöihin

Listaamattomat kiinteistöt muodostavat leijonanosan, lähes 85 prosenttia, kaikista kiinteistösijoituksista. Kohteet voivat olla asuin- ja liiketiloja tai muita kohteita, kuten terveydenhuollon kiinteistöjä.

Lyhyen aikavälin korrelaatio erottaa listaamattomat kiinteistöt listatuista vastinpareistaan. Listaamattomien kiinteistöjen valuaation tekee yleensä paikallinen riippumaton taho 10 vuoden kassavirtaennusteen perusteella, jossa otetaan huomioon olemassa olevat vuokrasopimukset, markkinamuuttujat sekä kiinteistön erityispiirteet. Siinä missä listattujen sijoituskohteiden arvo heilahtelee markkinatunnelman mukana, listaamattomien kiinteistöjen arvo on historiallisesti seurannut markkinasyklejä huomattavalla viiveellä sekä välttänyt suuren osan lyhyistä tai keskipitkistä epävakauksista listatulla markkinalla. Tämä lisää sijoitussalkun pitkän aikavälin vakautta.

Perinteisesti listaamattomat kiinteistöt ovat olleet vain suursijoittajien saatavilla, koska niihin sijoittaminen vaatii paljon pääomaa ja työlästä ja erikoisosaamista vaativaa hallinnointia. Sijoitusrahastoissa omistajuus voidaan kuitenkin jakaa pienempiin osiin. Rahastot voivat sisältää joko yksittäisen tai useamman alueen kiinteistöjä. Koska paikallinen asiantuntemus on keskeistä kiinteistösijoittamisessa, hajauttaminen eri markkinoille tarkoittaa, että rahastonhoitajan täytyy perustaa paikallinen toimipiste tai vähintäänkin ulkoistaa osa salkunhoidosta paikalliselle tasolle. Yhdellä alueella toimivat rahastot taas tyypillisemmin pitävät strategisista syistä itsellään tärkeimmät funktiot, kuten sijoituskohteiden valinnan ja omistusaikaista lisäarvoa sekä liikevaihtoa tuottavat toiminnot. Molemmissa malleissa kiinteistöjen päivittäinen hoitaminen ulkoistetaan yritykselle, joka keskittyy kiinteistöjen ylläpitämiseen ja muihin tärkeisiin tehtäviin, jotka lisäävät vuokralaisten ja muiden kiinteistön käyttäjien tyytyväisyyttä.

Listamaattomia kiinteistöjä sisältävät rahastot tarjoavat pääsyn listaamattomalle kiinteistömarkkinalle kaikenlaisille sijoittajille. Ne tuovat salkkuun sekä tasapainoa että tehokasta hajautusta, myös silloin kun sijoittajalla on jo asuntoja tai listattuja kiinteistöjä sijoituksissaan. Pienemmät sijoitussummat mahdollistavat hajauttamisen eri sektoreille ja alueille, mikä on entistä tärkeämpää levottomassa markkinaympäristössä.

Markkinoiden tuntemus on avainasemassa

Kiinteistösijoittamisessa onnistuminen vaatii syvällistä ymmärrystä markkinasta, sen lainsäädännöstä sekä siitä, miten integroida vastuullisuus osaksi koko arvonluontiketjua. Näitä asioita jokaisen sijoittajan kannattaa pitää silmällä sopivaa varainhoitajaa etsiessään – aiempien tuottojen ja tulevien tuotto-odotusten lisäksi, tietenkin. Rahaston valinnassa tärkeintä on valita sijoittajan omaan strategiaan sopivin sijoitustyyli ja -rakenne. Kassavirran turvaksi on hyvä selvittää, millaisiin kiinteistöihin rahasto sijoittaa ja eritoten millaisia
vuokralaisia ja vuokrasopimusmalleja nämä kiinteistöt sisältävät.

Evlis real estate team

Evlin kiinteistötiimi. Katsottuna vasemmalta: Kukka Floor, Heidi Tilli, Petteri Nurminen, Tero Mäki, Jaakko Nurmi, Elina Gröning, Tero Tuominen, Saara Raitaranta, Santeri Leijola, Niklas Ovaska. 

Evli perusti ensimmäisen suomalaisen kiinteistörahaston vuonna 2005. Ensimmäinen rahasto joka sijoitti hoivakiinteistöihin seurasi kaksi vuotta myöhemmin. Nyt suoria kiinteistösijoituksia tekevä kiinteistörahastovalikoimamme kattaa vuosikerrat 2015-2022 ja sijoituskohteina Suomessa sijaitsevat asuinrakennukset, toimitilat sekä hoivakiinteistöt.

Kymmenhenkisellä kiinteistötiimillämme on pitkä kokemus finanssi- sekä kiinteistösektorilta. Salkunhoidon lisäksi hoidamme sisäisesti eniten lisäarvoa tuottavat kiinteistövarainhoidon tehtävät. Näin voimme tarjota asiakkaillemme saavutettavan ja käytännöllisen tavan sijoittaa Suomen kiinteistömarkkinaan sekä mahdollisuuden houkutteleviin riskikorjattuihin tuottoihin.

 

Lue lisää

Infograafi: Hyvästit 60/40-salkulle

Hajauttaminen on sijoittajan paras ystävä, kun markkinoilla myrskyää

Private equity avaa sijoittajalle pääsyn kiinnostaville sektoreille ja listaamattomiin yrityksiin

Kohti hiilineutraalia salkkua metsäsijoitusten avulla

Private Debt tarjoaa tasaista kassavirtaa ja erinomaisia riskikorjattuja tuottoja

Kasvupääoma auttaa yrityksiä kasvamaan ja sijoittajia hajauttamaan

Listaamaton infrastruktuuri tarjoaa verratonta suojaa

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua