Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Kaksi miestä kiipeilee puisella luiskalla.

Evlin viime viikolla julkaistusta tuloksesta selviää, että vaihtoehtoiset sijoitusrahastot ovat sijoittajien mielestä yhä kiinnostavia ja ne kuuluvat hyvin hajautettuun salkkuun markkinatilanteesta riippumatta. EAB Group Oyj:n yhdistymisen myötä Evlin hallinnoimien kiinteistöjen yhteisarvo kasvoi ensimmäistä kertaa yli miljardiin euroon. Evlin asiantuntijat uskovat, että sijoittajat ymmärtävät nykyään aiempaa enemmän vaihtoehtoisia sijoituskohteita ja se lisää niiden houkuttelevuutta.

Samalla kun Evlin kiinteistösijoituskohteiden arvo on kasvanut merkittävästi, sijoituskohteiden yhteenlaskettu vuokrattava pinta-ala on noussut jo lähes puoleen miljoonaan neliöön. Kiinteistösijoittaminen ja vaihtoehtoiset kohteet kiinnostavat sijoittajia nyt laajemminkin, sillä ne ovat osoittaneet voivansa tarjota tuottoja myös haastavina aikoina.

Kiinteistökehitysrahastojen jatkuvaa suosiota myös vaikeana aikana selittää se, että ne tavoittelevat hyvää tuottoa pitkäjänteisellä työllä, eikä lyhytaikaisten markkinan vaihteluiden pitäisi vaikuttaa suuresti kokonaistuottoon. Tämänhetkinen markkinatilanne voi avata myös uudenlaisia mahdollisuuksia sijoittajille, joilla on rahoitus kohteiden hankintaan ja kehityshankkeiden toteuttamiseen. Etenkin kiinteistökehitysrahastot, jotka tavoittelevat sekä hyvää vuotuista kassavirtatuottoa että arvonnousua, ovat Suomen markkinassa varsin uniikkeja tuotteita ja herättävät entistä enemmän kiinnostusta”, Evlin kiinteistövarainhoidosta vastaava johtaja Jaakko Ristola toteaa.

Evli on vastannut kasvavaan kiinnostukseen vahvistamalla kiinteistövarainhoidon tarjontaansa ja osaamistaan ja varautunut siten palvelemaan kasvavaa kysyntää.

Kun kolmas kiinteistökehitysrahastomme sulkeutui jouluna, tutkimme jo mahdollisuuksia perustaa neljäs rahasto lähiaikoina. Toinen asuntorahastomme, joka rakennuttaa itse vuokra-asuntoja, on puolestaan onnistunut varmistamaan hyviä sijoituskohteita asuntomarkkinan vaisuista näkymistä huolimatta. Lisäksi EAB-yhdistyminen tarjosi meille erinomaisen paikan laajentaa kiinteistövarainhoidon tiimiä. Tiimissä on tällä hetkellä 17 työntekijää, kun aiemmin Evlissä tässä työnkuvassa työskenteleviä oli yhdeksän”, Ristola kertoo. 

Vaihtoehtoisten sijoituskohteiden ymmärrys kasvanut

Evlin vaihtoehtoisten omaisuusluokkien sijoitusjohtaja Tero Tuominen on huomannut, että sijoittajat ymmärtävät yhä enemmän ja enemmän vaihtoehtoisen sijoittamisen etuja.

Kysyntä vaihtoehtoisia sijoitustuotteita kohtaan on säilynyt hyvänä haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Sijoittajat ovat ymmärtäneet omaisuusluokan tarpeen osana hyvin hajautettua sijoitussalkkua ja pyrkivät tekemään sijoituksia ohjelmallisesti ja ajallisesti hajautettuna yli markkinasyklien. On tärkeää, että pystymme tarjoamaan sijoittajille entistä parempaa hajautusta tuotteisiin, joiden keskinäiset korrelaatiot vaihtelevat ja dynamiikat vaikka inflaation suhteen ovat erilaisia. Esimerkiksi listaamattomia metsäsijoituksia kuvaava NCREIF Timberland -indeksi nousi merkittävästi vuonna 2022 osake- ja korkosijoitusten laskiessa samaan aikaan. Myös kiinteistö- (NREIF Real Estate) ja infrastruktuurisijoitukset (EDHEC Infra300) toivat positiivista tuottoa. Meillä on tällä hetkellä hyvä tarjoama eri strategioilla toimivia kiinteistörahastoja sekä pääomarahastoja, jotka tekevät Growth Equity-, Private Equity-, infrastruktuuri-, velka-, metsä- ja uusiutuvan energian sijoituksia”, Tuominen sanoo. 

Lisätietoja:
Jaakko Ristola
Johtaja, kiinteistövarainhoito, Evli-Rahastoyhtiö Oy
p. 040 8201 422, jaakko.ristola@evli.com  

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua