Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Nainen kävelee pieni lapsi sylissään polulla, jonka taustalla on vihreä luonto.

Vastuullisuus on Evlin strategian ytimessä ja perustuu läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen. Vastuullisen sijoittamisen vuosikatsauksessa kerrotaan, miten Evlissä toteutettiin vastuullista sijoittamista vuonna 2023.

Evlissä vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallinnon huomioimista sijoitustoiminnassa. Haluamme kasvattaa asiakkaidemme varallisuutta vastuullisesti, ja siksi vastuullisuus on integroitu varainhoidon sijoitustoimintaan.

Vuonna 2023 tehtiin lukuisia konkreettisia toimia vastuullisen sijoittamisen kehittämiseksi.

”Vuoden 2023 aikana kehitimme erityisesti ilmasto-, biodiversiteetti- ja ihmisoikeustyötämme. Ilmastotyömme osalta vahvistimme Net Zero Asset Managers -aloitteelle tarkemmat välitavoitteemme. Liityimme myös Nature Action 100 -aloitteeseen, jossa kannustetaan yhtiöitä kunnianhimoisempiin toimiin luontokadon pysäyttämiseksi. Lisäksi julkaisimme biodiversiteettitiekartan, jonka tavoitteena on saavuttaa parempi ymmärrys sijoitusten biodiversiteettiin liittyvistä riskeistä ja vaikutuksista. Osana ihmisoikeustyötämme jatkoimme Suomen UNICEFin kanssa aloittamaamme tutkimushanketta, jossa selvitetään, miten sijoittajat voivat edistää lapsen oikeuksien toteutumista”, kertoo Evlin vastuullisen sijoittamisen seniorianalyytikko Elina Niiranen.

Vuoden aikana Evli päivitti ilmastoperiaatteitaan erityisesti poissulkemiseen ja vaikuttamiseen liittyen. Evlin tavoitteena on puolittaa sijoitusten hiilijalanjälki vuoteen 2030 mennessä vertailuvuodesta 2019. Vuoden 2023 lopussa hiilijalanjälki oli laskenut 44,7 prosenttia Evlin osake- ja yrityslainarahastoissa. Myös vaihtoehtoisissa sijoitusrahastoissa kehitettiin aktiivisesti vastuullisen sijoittamisen toimintatapoja ja käytäntöjä.

Lisäksi vuonna 2023 Evli arvioitiin Kantar Prosperan "External Asset Management 2023 Finland" -tutkimuksessa Suomen parhaaksi vastuullisen sijoittamisen osaamisessa. Vuosittaisessa yhteisösijoittajien SFR-asiakastutkimuksessa Evli sijoittui toiseksi vastuullisen sijoittamisen osaamisessa Suomessa suurten varainhoitotalojen keskuudessa. 

Lue lisää: 

Evlin vastuullisen sijoittamisen vuosikatsaus 2023

Tarkempia lukuja Evlin toiminnan vastuullisuudesta on esitetty yritysvastuuraportissa

Evli julkaisi jo aiemmin keväällä vuosikertomuksen ja yritysvastuuraportin, jossa kerrotaan Evlin toiminnan keskeisistä tuloksista sekä vastuullisuuden kehittämisestä vuonna 2023. Yritysvastuuraportin osana tehty GRI-raportti noudattaa soveltuvin osin Global Reporting Initiatives (GRI) -aloitetta. Raportissa on liitteenä myös Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) -selvitys, jossa Evli raportoi toimintansa ilmastoriskeistä. Vuoden 2024 alussa Evli liittyi TNFD Early Adaptors -ryhmään ja tulee raportoimaan toimintansa luontoriskeistä osana vuoden 2024 raportointiaan keväällä 2025. Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) on markkinalähtöinen, tieteeseen pohjautuva aloite, joka on kehittänyt luontoraportoinnin viitekehyksen rahoitusinstituutioille ja organisaatioille. 

Lue lisää: 
Evli Oyj:n vuosikertomus 2023
Evli Oyj:n yritysvastuuraportti 2023

Lisätietoja:
Elina Niiranen, vastuullisen sijoittamisen seniorianalyytikko, Evli Oyj, p. +358 40 567 3446, elina.niiranen@evli.com 

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua