Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Wall and windows of a modern wooden building Unsplash flipped 2000x1125 16 9 Tiny 1

Evli Oyj:n vuosi 2023 käynnistyi suotuisasti. Yhdistyminen EAB Group Oyj:n kanssa toteutui suunnitellusti ja tavoitellut synergiat on saavutettu. Vaihtoehtorahastot jatkoivat kasvuaan vahvan asiakaskysynnän siivittämänä. Rahastojen nettomerkinnät kääntyivät positiivisiksi haastavan vuoden jälkeen. Lisäksi kannustinliiketoiminnan kasvu jatkui, ja uusia asiakkaita saatiin niin Suomesta kuin Ruotsista.

 

Tuloskehitys tammi-maaliskuu 2023 (vertailukohtana carve out 1–3/2022)

  • Nettoliikevaihto oli 25,7 miljoonaa euroa (23,3 milj. euroa).
  • Liikevoitto oli 9,4 miljoonaa euroa (9,7 milj. euroa).
  • Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liiketulos laski 8,9 miljoonaan euroon (9,6 milj. euroa).
  • Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketulos laski 0,2 miljoonaan euroon (0,8 milj. euroa).
  • Hallinnoidut varat olivat maaliskuun lopussa nettomääräisesti 16,7 miljardia euroa (15,8 mrd. euroa).
  • Oman pääoman tuotto oli 22,7 prosenttia (33,8 %).
  • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,28 euroa). 
  • Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 128 prosenttia (132 %).

Markkinoiden yleinen epävarmuus näkyi Evlin liiketoiminta-alueiden tuloksessa

Ensimmäinen vuosineljännes päättyi odottavissa tunnelmissa sijoittajien huolestuttua talletuspaosta ja pankkikriisin leviämisestä. Pankkihuolien lisäksi toimintaympäristöä värittivät kuluttajahintojen nousu, keskuspankkien koronnostot, maailmantalouden laimeat kasvunäkymät, sota Ukrainassa sekä lisääntyneet geopoliittiset jännitteet erityisesti USA:n ja Kiinan välillä. Keskeisten omaisuuslajien, osakkeiden, valtion obligaatioiden ja yrityslainojen, arvot kuitenkin nousivat vuodenvaihteen tasoiltaan.

”Markkinoiden yleinen epävarmuus näkyi myös Evlin liiketoiminta-alueiden kehityksessä ja tuloksessa. Konsernin nettoliikevaihto nousi kymmenen prosenttia ja oli 25,7 miljoonaa euroa (23,3 milj. euroa), mutta liikevoitto laski kolme prosenttia ja oli 9,4 miljoonaa euroa (9,7 milj. euroa). Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden sekä kannustinliiketoiminnan palkkiotuotot kasvoivat selvästi, mutta perinteisten rahastojen palkkiotuotot pysyivät edellisvuoden korkealla tasolla. Corporate Finance -yksikön sekä osake- ja ETF-välityksen palkkiotuotot sen sijaan jäivät edellisvuotta alemmiksi yrityskauppa-aktiviteetin hidastumisen ja kaupankäyntivolyymien laskun seurauksena”, Evlin toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki sanoo.

Evlin oman pääoman tuotto oli tammi-maaliskuussa 22,7 prosenttia (33,8 %). Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin oli puolestaan 128 prosenttia (132 %). Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius olivat erinomaisella tasolla.

”Evlin strategian kannalta keskeiset ajurit, kansainvälinen myynti ja vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, kehittyivät vuosineljänneksellä kokonaisuutena positiivisesti. Kansainvälisten asiakkaiden nettomerkinnät olivat lähes 30 miljoonaa euroa ja kohdistuivat pääosin Evlin yrityslainarahastoihin. Kansainvälisten asiakkaiden osuus Evlin koko rahastopääomasta, mukaan lukien vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, oli 21 prosenttia (23 %). Vaihtoehtoisia sijoitustuotteita myytiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhteensä 83 miljoonalla eurolla (120 milj. euroa). Myynti jakautui useampaan eri rahastoon, joista suurimmat merkintäsummat keräsivät Evli Private Equity I-, Evli Private Equity III- ja Evli Infrastructure II -rahastot”, Lehtimäki kertoo.

Vastuullisuus on yksi Evlin strategisista painopistealueista, ja Evli on jatkanut suunnitelmien mukaisesti sen kehittämistä. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Evli raportoi SFDR tiedonantovelvoiteasetuksen mukaisesti osake- ja korkorahastojen edistämien kestävyystekijöiden toteutumisesta vuoden 2022 aikana. Lisäksi Evli edisti aktiivisesti ilmastotavoitteisiin ja biodiversiteettiin liittyvää työtään. Osana ihmisoikeustyötään Evli jatkoi Suomen UNICEFin kanssa tutkimushanketta, jossa selvitetään, miten sijoittajat voivat edistää lasten oikeuksien toteutumista.

Näkymät ennallaan

Vuosi 2023 käynnistyi epävarmoissa tunnelmissa johtuen lisääntyneistä korko- ja inflaatiopeloista, kasvaneista geopoliittisista riskeistä ja markkinoiden heilunnasta.

Vuoden 2022 aikana tehtyjen yritysjärjestelyjen seurauksena Evli on onnistunut vahvistamaan asemaansa markkinassa. Järjestelyistä saatavien synergiahyötyjen ja vuodelle 2022 kohdistuneiden kertaluonteisten kustannusten myötä arvioimme liiketuloksen ylittävän selvästi vertailukauden tason (30,9 miljoonaa euroa vuonna 2022).

Lue lisää: Evli Oyj:n osavuosikatsaus 1–3/2023

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua