Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Uusi Evli Leveraged Loan -korkorahasto hyödyntää Evlin vahvaa tuntemusta pohjoismaisista korkomarkkinoista ja kohdistaa sijoituksia toimialoille, jotka kestävät suhdannevaihteluja hyvin. Evlissä uskotaan vahvasti, että pohjoismaiset leveraged-lainat tarjoavat eurooppalaisia verrokkejaan korkeamman tuottopotentiaalin paremmalla luottoriskiprofiililla houkuttelevan vaihtuvakorkoisen sijoitusinstrumentin muodossa.

Uniikin rahaston sijoituskohteet ovat tunnettuja yrityksiä ja toimialoja

Ammattimaisille sijoittajille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia sijoittajia suunnattu Evli Leveraged Loan -rahasto on Suomeen rekisteröity erikoissijoitusrahasto, joka tarjoaa sijoittajille puolivuosittaisen likviditeetin ja huomioi käytettävissä olevien sijoitusinstrumenttien suhteellisen rajallisen likviditeetin. Kyseessä on Evliltä uusi aluevaltaus, joka poikkeaa myös kilpailijoiden tarjonnasta.

”Suurin osa kilpailevista leveraged loan -omaisuusluokkaan sijoittavista rahastoista on suljettuja rahastoja, jotka eivät tarjoa sijoittajille likviditeettiä. Suomessa ja Pohjoismaissa tämä uusi Evli Leveraged Loan -rahasto (AIF) on uniikki ja ensimmäinen laatuaan”, rahaston salkunhoitaja Jussi Hyyppä kertoo.

Pohjoismainen leveraged-lainamarkkina on kasvava, tyypillisesti institutionaalisten sijoittajien hyödyntämä kasvuyritysten yritysrahoitusmarkkina, jolla on läheinen rajapinta high yield -korkomarkkinan kanssa. Leveraged-laina on niin sanottu syndikoitu pankkilaina, jossa ryhmä sijoittajia myöntää samoilla lainaehdoilla räätälöidyn pankkilainan lainanottajalle. Monet keskisuuret tunnetut yritykset suosivat tätä markkinaa rahoituskanavanaan verrattuna perinteisiin bondiemissioihin. Syndikoidut pankkilainat ovat jälkimarkkinakelpoisia sijoitusinstumentteja. Pohjoismaiset leveraged-lainat tarjoavat sijoittajille konservatiivisen pääomarakenteen ja lainaehdot yhdistettynä hyvään tuottopotentiaaliin. Ne ovat aina vaihtuvakorkoisia ja vakuudellisia korkosijoituksia hyvin matalalla korkoriskillä ja suojatulla valuuttariskillä.

Evlin pohjoismainen kokemus valttia – paikallisuudesta on suuri etu

Evlillä on yli 20 vuoden kokemus Pohjoismaisista high yield -korkomarkkinoista, markkinan syntymisestä lähtien. Tätä hyödyntämällä Evli haluaa tarjota sijoittajille entistä paremman mahdollisuuden päästä sijoittamaan markkinalle, jolle pääseminen vaatii aikaa, osaamista sekä kattavaa analyysiä. Evli on pankkiryhmistä riippumaton varainhoitaja, mikä mahdollistaa tehokkaan toiminnan leveraged loan -markkinalla.

”Pohjoismaiset yritykset ovat yleisesti ottaen erittäin hyvin johdettuja, hallintomalliltaan selkeitä ja vastuullisuus (ESG) -teemojen osalta maailman eturintamassa. Pohjoismaisten yritysten luottokelpoisuus on hyvin korkealla tasolla, ja odotukset talouden positiivisista näkymistä indikoivat, että luottojen laatu pysyy korkealuokkaisena myös jatkossa”, Hyyppä analysoi markkinaa

Salkunhoitajan mukaan pohjoismaisuuteen sijoittamisen etuna on myös se, että suurin osa pohjoismaisesta yrityskentästä koostuu hyvin johdetuista ja omilla segmenteillään menestyvistä pienistä ja keskisuurista yrityksistä, jotka hakevat aktiivisesti liiketoiminnan kasvua kasvuinvestointien ja yrityskauppojen muodossa. Tämä luo tilanteita, joissa uutta rahoitusta tarvitaan laina- ja pääomamarkkinoilta.

”High yield -korkosijoittamisessa paikallisuudesta on suuri etu sijoituskohteiden arviointia tehtäessä, joka mahdollistaa entistä tarkemman riskianalyysin tekemisen ja luo mahdollisuuden lisätuottoihin.”  

Joustava sijoitusstrategia tuo mahdollisuuksia

Evli Leveraged Loan -rahaston sijoitusstrategia on joustava ja mahdollistaa sijoitukset valikoituihin kohdeyrityksiin parhaiten kulloinkin soveltuvalla instrumentilla.

”Rahasto keskittyy suoriin lainasijoituksiin Pohjoismaissa ja mahdollistaa pääoman turvaavan kanssasijoittamisen valittujen paikallisten pankkien kanssa. Evlin vahva ja vakiintunut asema puolueettomana ja hyvämaineisena instituutiosijoittajana, sen hoidossa olevan sijoitusvarallisuuden koko sekä sen tarjoama mahdollisuus sijoittaa sekä leveraged -lainoihin kuin myös high yield -bondeihin tekevät Evlistä houkuttelevan ja joustavan kumppanin pohjoismaisille yrityksille ja muille osapuolille pohjoismaisessa yritysrahoituksen ekosysteemissä”, Hyyppä toteaa.

Vaihtoehtorahastojen (AIF) kehittäminen ja myynti on keskeinen osa Evlin strategiaa, ja tällä hetkellä tarjooma kattaa private equity (listaamattomat osakkeet)-, kiinteistö-, infrastruktuuri-, metsä- ja private debt -omaisuusluokat. Evlin vaihtoehtorahastojen yhteenlaskettu asiakasvarallisuus on 1,3 miljardia euroa (30.6.2021). Rahastot on suunnattu ammattimaisille sijoittajille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastoista ja niiden harjoittamasta sijoitustoiminnasta ja jotka haluavat hajauttaa sijoituksiaan perinteisten omaisuusluokkien ulkopuolelle.

Tutustu rahastoon

Lisätietoa:

Jussi Hyyppä, Head of Loan Strategies, Evli-Rahastoyhtiö Oy, +358 44 242 9596, jussi.hyyppa@evli.com

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua