Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

Marble augustine wong 623184 unsplash SOME20tiny

Evli-Fondbolag Ab:s (”Evli”) styrelse har beslutat ändra stadgarna för placeringsfonderna och specialplaceringsfonderna som bolaget förvaltar. Stadgeändringarna avser placeringsfonderna och specialplaceringsfonder som är öppna för placering förvaltade av Evli (bortsett från AJ Evli Value Hedge och slutna alternativa investeringsfonder) samt placeringsfondernas gemensamma stadgar. Stadgeändringarna träder i kraft den 18.12.2023.

De viktigaste ändringarna är följande:

  • Fondandelarna i placeringsfonderna Evli Global Ränta, Evli Optimalförvaltning, Evli Aktie, Zenito UK Value Fund och Zenito UK Silver and Gold samt specialplaceringsfonderna Evli Hyresinkomst II och Evli Logistikfastigheter består härefter av 10 000 bråkdelar (tidigare 100 000). Genom stadgeändringen harmoniseras stadgarna till den delen i alla av Evli förvaltade placerings- och specialplaceringsfonder.

  • Stadgarna som gäller placeringsfonderna Evli Global Ränta, Evli Optimalförvaltning och Evli Aktie består i fortsättningen av fondspecifika stadgar och de gemensamma stadgarna för Evlis placeringsfonder.

  • Evlis räntefonder kan härefter placera i derivat, vars underliggande tillgångar utgörs av en ränta eller ett swapavtal på räntor. Ändringen gäller följande placeringsfonder: Placeringsfonden Evli Global Ränta, Placeringsfonden Evli Green Corporate Bond, Placeringsfonden Evli High Yield, Placeringsfonden Evli Investment Grade, Placeringsfonden Evli Emerging Markets Credit, Placeringsfonden Evli Likviditet, Placeringsfonden Evli Short Corporate Bond, Placeringsfonden Evli Nordic 2025 Target Maturity, Placeringsfonden Evli Nordic Corporate Bond, Placeringsfonden Evli Target Maturity Nordic Bond 2023, Placeringsfonden Evli Statsobligation och Placeringsfonden Evli Corporate Bond.

  • Specialplaceringsfonderna Evli Logistikfastigheter och Evli Hyresinkomst II avger härefter inte halvårsrapporter. Ändringen påverkar inte fondernas övriga rapportering till placerarna.

  • Värderingsdagen för specialplaceringsfonderna Evli Logistikfastigheter och Evli Hyresinkomst II är härefter den sista dagen i mars, juni, september och december under kalenderåret (tidigare den sista bankdagen). Genom ändringen blir fondens inlösnings- och teckningsdag den i stadgarna bestämda kalendermånadens sista dag (tidigare den sista bankdagen).

  • Stadgeändringar avseende specialplaceringsfonderna Evli Logistikfastigheter och Evli Hyresinkomst II kan med andelsägarens medgivande härefter även meddelas per e-post. Tidigare meddelades andelsägaren om stadgeändringar per post eller på webbplatsen.

  • Specialplaceringsfonden Evli Q7:s långsiktiga volatilitetsmål ökar till 10 procent och fondens placeringsgrad kan vara högst 200 procent.

  • Specialplaceringsfonden Evli Leveraged Loan kan placera högst 10 procent av sina medel i andelar i andra placerings- och alternativa investeringsfonder förutsatt att sådana objektfonder enligt sina stadgar kan placera högst 10 procent i andra fonder. Därtill kan fonden även placera i derivat, vars underliggande tillgångar utgörs av en ränta eller ett swapavtal på räntor.

  • Därtill har placeringsfondernas gemensamma stadgar samt de fondspecifika stadgarna reviderats med andra ändringar av teknisk natur, bland annat ändrades namnet på fondens faktablad till faktablad.

Finansinspektionen har den 25.10.2023 bekräftat de här beskrivna placeringsfondernas stadgeändringar. De ändrade fondstadgarna träder i kraft den 18.12.2023 och gäller alla andelsägare. Stadgeändringarna förutsätter inga åtgärder av andelsägaren.

Evlis fonders uppdaterade stadgar är tillgängliga från den 17.11.2023 på adress www.evli.com/fundrules (på engelska) eller hos Evlis Investerarservice. Vår Investerarservice svarar gärna på frågor om stadgeändringen och fondplacering per telefon +358 (0)9 4766 9701 eller e-post info@evli.com vardagar kl. 9.30 - 16.30 (finsk tid, CET+1).

EVLI-FONDBOLAG AB

Detta kan också intressera dig