Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

Man och kvinna sitter ner och dricker något att dricka.

Belöningar och incitamentsprogram - Allshares Oy

Allshares fokuserar på planering och administration av incitamentsprogram med årtiondes erfarenhet. Vi erbjuder en ledande servicehelhet inom Norden, som innehåller en oavbruten servicekedja från planering av incitamentsprogram till kapitalförvaltning för deltagarna. Hos oss kombineras lokal expertis med en global elektronisk serviceupplevelse.

Incentive.Online är en skräddarsydd serviceplattform för behoven av incitamentsprogrammens deltagare.

LOGGA IN PÅ INCENTIVE

Omfattande belönings- och incitamentstjänster från branschexperter

Vi erbjuder servicetjänster för utökande av ägarvärdet genom planering av incitamentstjänster (LTI, STI, personalfond), marknadsjämförelse och ibruktagande av erbjuden tjänst. Vår service omfattar alla aktiebaserade anordningar från optioner och aktiebelöningar till aktiesparprogram för hela personalen samt styrelsens ersättningar.

Vid planering av ett nytt incitamentsprogram är det viktigt att definiera vad aktieägarna, bolagets styrelse och själva bolaget vill uppnå genom programmet. Ett framgångsrikt incitamentsprogram är alltid kopplat till bolagets strategiska mål.

Viktiga saker att överväga:

 • Stödjer belöningen förverkligandet av strategin?
 • I vilken utsträckning vill företaget belöna för prestationer och uppnående av mål?
 • Är programmet flexibelt i förhållande till möjliga förändringar i strategin och/eller på marknaden?
 • Stödjer företagets belöningssystem personalens engagemang i bolaget?
 • Är programmets mål att göra deltagarna aktieägare i bolaget?

Allshares rådgivningstjänster omfattar bl.a.:

 • Arrangemang baserade på ägande
 • Långsiktiga incitamentsprogram
 • Kortsiktiga incitamentsprogram eller bonussystem
 • Arrangemang baserade på ägande och engagemang för hela personalen
 • Revision av incitamentsprogram

Vid incitamentsprogrammens utformning är det också viktigt att beakta tekniska detaljer angående programmens förvaltning. Allshares erbjuder även smidiga och heltäckande tjänster för de praktiska arrangemangen åt våra kunder.

Bolagets styrelse och styrelsens belöningskommitté eller kompensationskommitté fastslår bolagets belöningsstrategi, dvs. mål och villkor för ersättning för utfört arbete. Belöningsstrategin ger ramverket för belöningens struktur, fattar ståndpunkt till belöningsnivån och påverkar utformningen av de incitamentsprogram som är i bruk.

 • Har ditt bolag fastslagit principerna för belöningen?
 • Motsvarar den utbetalda belöningen bolagets prestation?
 • Förstår programmens deltagare målen med de beviljade incitamentsprogrammen?
 • Följer den externa kommunikationen de rådande regleringarna och rekommendationerna?

Allshares stödjer sina kunder vid utformningen och förverkligandet av belöningsstrategin, samt med den därtill hörande interna och externa kommunikationen.

Undersökning om högsta ledningens lönenivåer

Den årliga undersökningen om högsta lednings kompensationsnivåer ger en heltäckande bild av belöningsnivåerna och trenderna för högsta ledning i finska bolag. Den titelbaserade undersökningen omfattar verkställande direktörer och de anställda som rapporterar direkt till VD:n. Undersökningens generella rapport innehåller en sammanfattning av ledningstruppens kompensationsnivåer i fasta kategorier. I bolagsspecifika rapporter skräddarsys jämförelsegrupperna enligt bolagets behov. Undersökningen omfattar årligen ca 140 bolag. Ca två tredjedelar av Large Cap- och Mid Cap- bolag noterade på Nasdaq Helsinki deltar i undersökningen, vilket påvisar undersökningens omfattning.

Nyckelpersoners kompensationsrapport

Vi utformar en rapport om nyckelpersoners kompensationsnivåer, där vi analyserar alla belöningselementens roll som del av nyckelpersoners (s.k. 3-nivås) helhetskompensation. Rapporten om nyckelpersoners kompensation kompletterar undersökningen om bolagsledningars kompensationsnivåer, men det går även att delta i någondera undersökning skilt.

Undersökning om styrelsearvoden

Vår undersökning om styrelsearvoden ger en heltäckande bild av styrelsearvodenas nivå. Styrelsearvodesrapporten täcker alla börsnoterade finländska bolag, samt alla svenska och danska Large Cap och Mid Cap- bolag. Vi erbjuder skräddarsydd företagsspecifik analys av styrelsens ersättningsnivå på begäran. I de företagsspecifika rapporterna analyseras styrelsearvodena i en viss jämförelsegrupp mer ingående, t.ex. för behandling i nomineringskomittén eller på bolagsstämman.

Den bolagsspecifika styrelsearvodesrapporten kan beställas på engelska.

En personalfond är en fond som ägs av personalen och dess verksamhet baserar sig på lag. I personalfonder kan de anställdas belöningar och bonusar fonderas, varefter fonden placerar pengarna i vissa finansiella instrument, såsom t.ex. det egna bolagets aktier.

Inga socialskyddsavgifter betalas från de fonderade belöningarna, och avgifterna kan utnyttjas i belöningarna. På de fonderade belöningarna betalas ingen skatt, alltså producerar de fonderade belöningarna avkastning även för den annars beskattningsbara andelen. Av uttagen belöning är 20 % skattefritt, och resten beskattas som förvärvsinkomst. Fondering kan göras frivilligt, vilket gör belöningen flexibel för de anställda. 

Allshares erbjuder heltäckande rådgivningstjänster för grundandet och upprätthållningen, samt förvaltningen av fonden. I samarbete med Evli erbjuder vi kapitalförvaltningstjänster till fonder.

Till servicehelheten ingår mångsidiga och skräddarsydda bank-, back office- och helpdesk-tjänster, kalkylering och rapportering av IFRS 2 -kostnader samt förvaltnings-, hedgings- och verkställande tjänster för optioner och aktieincitament. Hela servicekedjan är tillgänglig för bolaget på ett ställe – från planering av incitamentsprogram till kapitalförvaltning för deltagarna.

Servicehelheten baserar sig på den elektroniska Incentive.Online -portalen för HR-korrespondenter och förvaltare av incitamentsprogrammen runt omkring i världen. Vi hjälper till med att förmedla information åt förmånstagarna, om praktiska åtgärder samt likvidering av incitamenten.  Vi erbjuder hela servicehelheten relaterad till förvaltning av incitament, inklusive aktieemissionen, förvaltnings- och mäklarservicen samt rapporteringen åt ekonomiförvaltningen (IFRS 2) och myndigheterna (MAR).

100+

Teamet består av 100+ experter

300+

Experterna betjänar 300+ kundföretag

900+

Samarbete med 900+ internationella kunder

60+

Tjänster i 60+ länder

Glad medelålders affärsman i kostym står på kontor och använder digital surfplatta.

Logga in på tjänsten

Incentive.Online är en skräddarsydd serviceplattform för behoven av incitamentsprogrammens deltagare. Följ med din incitamentsportfölj, bekanta dig med material, gör transaktioner och mycket mer.

LOGGA IN PÅ INCENTIVE

Kundtjänstens kontaktuppgifter

Helpdesk för incitamentsprogrammens deltagare:
+358 9 4766 9931
(vardagar kl. 10.00-16.00)
helpdesk@allshares.com

Kundtjänst för personalfondskunder:
+358 9 4766 9931
(vardagar kl. 9.00-17.00)
jasenpalvelu@allshares.com

 

Kundreferens

"Vårt samarbete har avsevärt förbättrat implementeringen och administrationen av våra aktieoptionsprogram. Dessutom har vår personal gett positiv feedback on Incentive.Portalen."

Relex Solutions

Teckningsplats för optionsprogram

När du vill teckna aktier med dina optioner, ta kontakt med din kontoförvaltare.

Ytterligare information får du per e-post operations@evli.com eller per telefon (09) 4766 9931 (vardagar kl. 09.00-16.00).

Option rights scheme 2013C
Teckningstid: 1 maj 2018 - 30 april 2020
Teckningsfönster:
1 december 2018 – 21 januari 2019
22 januari – 15 april 2019
16 april – 31 maj 2019
1 juni – 9 september 2019
10 september – 29 november 2019
30 november 2019 – 16 januari 2020
17 januari – 9 april 2020
10 april – 30 april 2020

Option rights scheme 2016A
Teckningstid: 1 maj 2019 - 30 april 2021
Teckningsfönster:
1 maj 2019 – 31 maj 2019
1 juni – 9 september 2019
10 september – 29 november 2019
30 november 2019 – 16 januari 2020
17 januari – 9 april 2020
10 april – 29 maj 2020
30 maj – 4 september 2020
5 september – 27 november 2020

Option rights scheme 1/2015A
Teckningstid: 15 mars 2018 – 30 maj 2020
Teckningsfönster:
12 december 2018 – 1 februari 2019
2 februari – 5 april 2019
6 april – 6 maj 2019
7 maj – 5 augusti 2019
6 augusti – 4 november 2019
5 november 2019 – 31 januari 2020
1 februari – 9 april 2020
10 april – 1 juni 2020

Option rights scheme I/2015B
Teckningstid: 15 mars 2019 - 30 maj 2020
Teckningsfönster:
15 mars – 5 april 2019
6 april – 6 maj 2019
7 maj – 5 augusti 2019
6 augusti – 4 november 2019
5 november 2019 – 31 januari 2020
1 februari – 9 april 2020
10 april – 1 juni 2020

Option rights scheme 2016
Teckningstid: 19 december 2019 – 31 december 2022
Teckningsfönster:
19 december 2019 – 3 februari 2020
4 februari – 24 februari 2020
25 februari – 14 april 2020
15 april – 20 maj 2020
21 maj – 11 september 2020
12 september – 10 december 2020

Kontakta oss

Vi erbjuder expertis för alla faser av planering och administration av incitamentsprogram. Våra främsta branschexperter och digitala lösningar i världsklass säkerställer en smidig och sömlös upplevelse.

Pertti Helaniemi
Pertti Helaniemi
Partner, CEO, Allshares Oy
Petri Pehkonen
Petri Pehkonen
Partner, COO, Allshares Oy
Ilari Lintukangas
Ilari Lintukangas
Partner, Allshares Oy
Kristina Wichmann
Kristina Wichmann
Partner, Allshares Oy
Ella Tolonen
Ella Tolonen
Executive Assistant, Allshares Oy