Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

Penningtransaktioner i My Evli

I My Evli kan du överföra pengar till Evli med bankkoder från Nordea, Andelsbankerna, Danske Bank, S-Banken eller Ålandsbanken. Transaktionen sker enkelt och snabbt och medlen är omedelbart tillgängliga i Evli.

Gireringar till Evli

EUR Transaktioner i Finland

I Finland kan du göra en girering genom att göra en inbetalning till något av Evlis kundmedelskonton nedan. Vid girering skall du alltid ange en individuell portföljspecifik betalningsreferens som hittar du i My Evli eller kan få från Investerarservicen. Observera att penningtransaktioner kan ta mer än en bankdag. Penningtransaktioner till kontona nedan kan göras endast i euro.

EUR

NordeaIBAN: FI83 2400 3800 0273 16BIC: NDEAFIHH
OPIBAN: FI88 5723 0220 4710 85BIC: OKOYFIHH
Danske BankIBAN: FI04 8000 1101 1547 80BIC: DABAFIHH
ÅABIBAN: FI22 6601 0002 1637 31BIC: AABAFI22
S-PankkiIBAN: FI39 3636 3002 7547 11BIC: SBANFIHH


SEK Transaktioner i Sverige

I Sverige kan du göra en girering i kronor genom att göra en inbetalning till kundmedelskontot nedan. Vid girering skall du alltid ange din portföljspecifik betalningsreferens som finns i ditt kundavtal eller att få av din kontaktperson. Observera att penningtransaktioner kan ta mer än en bankdag. Penningtransaktioner till kontot nedan kan göras endast i svenska kronor.

SEK

Beneficiary:Evli Abp
IBAN:SE0530000000039591001843
Bank:Nordea Bank AB
BIC:NDEASESS


Transaktioner från övriga länder

Använd alltid IBAN och BIC koderna när du gör penningtransaktioner till Finland. Vid girering skall du alltid ange din portföljspecifik betalningsreferens som finns i My Evli, i ditt kundavtal eller kan fås från Investerarservice. Observera att penningtransaktionerna kan ta mer än en bankdag.

EUR

Beneficiary:Evli Plc
IBAN:FI8324003800027316
Bank:Nordea Bank Plc
BIC:NDEAFIHH

SEK

Beneficiary:Evli Plc
IBAN:FI3624006200022241
Bank:Nordea Bank Plc
BIC:NDEAFIHH

Kontakta vår Investerarservice ifall du vill göra penningtransaktioner i någon annan valuta.