Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

En kvinna som går med ett litet barn i famnen på en gångstig med grön natur i bakgrunden.

Ansvarsfullhet är kärnan i Evlis strategi och bygger på transparens och öppenhet. Den årliga rapporten om ansvarsfullt investerande beskriver hur Evli har genomfört ansvarsfulla investeringar under 2023.

För Evli betyder ansvarsfullt investerande att vi beaktar miljön, samhället och god förvaltning i vår investeringsverksamhet. Vi vill öka våra kunders förmögenhet på ett ansvarsfullt sätt, och därför är ansvarsfullhet en integrerad del av vår kapitalförvaltnings investeringsverksamhet.

Under 2023 vidtogs ett antal konkreta åtgärder för att utveckla ansvarsfulla investeringar. Läs mer om Evlis rapport för ansvarsfullt investerande 2023 på engelska:

Evli’s Responsible Investment Annual Review 2023

Mer information:
Elina Niiranen, Senior Analyst, Responsible Investment, Evli Abp, +358 40 567 3446, elina.niiranen@evli.com 

Detta kan också intressera dig