Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

Träspiral i en byggnad.

Om oss

Vi ser kapital som en motor för att driva hållbar utveckling. Vi hämtar inspiration från vår historia, breda expertis och nordiska värderingar för att växa och förvalta kapital för institutioner, företag och privatpersoner på ett ansvarsfullt sätt.

Evli i siffror

1985

Grundat 1985.

~300

Omkring 300 anställda.

18.5

Förvaltade kundtillgångar 18,5 miljarder euro.

3.

Tredje största fonbolaget i Finland.

Aktuellt

Vi ser kapital som en motor för att driva hållbar utveckling

Vi har en ledande position när det gäller att styra och förvalta kapital hållbart i Norden. Vi tror att välfärd och hållbar utveckling främjar positiv förändring. Vi har kompetens, vision och mod att föra en bredare diskussion och ta initiativ för att möjliggöra långsiktigt värdeskapande för individer, samhället och vår planet.

Välfärd

Individer blomstrar när företag blomstrar i regioner som blomstrar. Begreppet välfärd behöver utvidgas: välfärd för med sig ansvaret att ta hand om samhället och vår planet. 

Hållbarhet

I dagens komplexa värld finns det ett behov av att säkerställa en hållbar utveckling och ta hänsyn till en bredare uppsättning parametrar med långtgående konsekvenser i investeringsbeslut.

Evlis mål och sätt att arbeta 

Med tiden har våra grundares entreprenöriella attityd, integritet, mod och nyfikenhet utvecklats till ett unikt sätt att arbeta som ger energi till vårt arbete varje dag. 

Evlis långsiktiga mål är att vara en växande och lönsam kapitalförvaltare, med en unik kundbas och bredare internationell verksamhet. Vi vill stärka vår ställning som föregångare inom ansvarsfull kapitalförvaltning i Norden och hjälpa våra kunder genom att förvalta deras kapital på ett sätt som riktar in sig på en hållbar framtid.

Ambition

Vi vill stärka vår ställning som föregångare inom ansvarsfull kapitalförvaltning i Norden och hjälpa våra kunder genom att förvalta deras kapital på ett sätt som riktar in sig på en hållbar framtid.

Värderingar

Vårt sätt att arbeta bygger på fyra värderingar: entreprenörsanda, värdefulla relationer, kontinuerlig utveckling och integritet.

Ansvar

Vi tror att välfärd och hållbar utveckling främjar positiv förändring. Vårt mål är att vara den ledande kapitalförvaltaren i Norden och en ansvarsfull aktör som allokerare av kapital.

Hur Evlis berättelse började

Evli grundades under en avgörande tid i Finlands ekonomiska historia. Grundarteamet hade ingen handbok att vända sig till för att få svar. De var tvungna att förlita sig på sin expertis, kunskap och entreprenöriella tankesätt för att hitta rätt.

Bra timing är ingen tillfällighet. Du måste vara vaksam, läsa dina kunders behov och inte bara hoppa på möjligheter, utan också ha modet att skapa dem.

Vår historia börjar 1985

Carl Ahlström, Henrik Andersin, Roger Kempe och Thomas Thesleff grundade Fondkommissionären Evli Ab 1985. Ärlighet, expertis, intellektuell nyfikenhet och mod var egenskaper som alla grundarna delade. Kollegorna såg möjligheter under avregleringen av finansmarknaden och de tillbringade många sena novembernätter med att fundera på om det fanns plats för en ny typ av mäklare.

Snabb tillväxt och lönsamhet

Evli växte snabbt 1980-1990 och etablerade sin position fram till början av 2000-talet. År 2001 beviljades Evli bankkoncession och blev en kapitalförvaltare och investeringsbank. Åren 2005 och 2006 ändrades Evlis strategi på ett framgångsrikt sätt. Målet var att i synnerhet fokusera på individuella kapitalförvaltningstjänster för de centrala kundkategorierna. Ändringen av strategin bidrog till att förbättra bolagets ekonomiska resultat och verksamhetens förutsägbarhet.

Fokus på kapitalförvaltning

År 2022 slutförde Evli Bank Abp ett arrangemang, där företaget genom en partiell delning splittrades till en ny kapitalförvaltningskoncern Evli Abp och ett bolag som fortsatte driva Evli Banks banktjänster och i vilket Fellow Finance Plc fusionerades och vars namn blev Fellow Bank Plc (Fellow Bank bytte namnet till Alisa Bank 21.4.2023).

Den ledande kapitalförvaltaren i Norden

I snart 40 år har Evli, som började med aktieförmedling, utvidgat verksamheten på många olika sätt. Fondkommissionären har utvecklats till en bank och vidare till Evli Abp, en ansvarsfull kapitalförvaltare som hjälper samfund, företag och privatpersoner öka sin förmögenhet på ett sätt som är gynnsamt ur det privata, institutionella och samhälleliga perspektivet. Vårt mål är att vara den ledande kapitalförvaltaren i Norden och en ansvarsfull aktör som allokerare av kapital.

Evli Abp:s B-aktie har varit noterad på Nasdaq i Helsingfors sedan 2015. 

"Det finns mer ackumulerat kapital i världen än någonsin tidigare i historien. En klok allokering av detta kapital är avgörande för att få världen på en hållbar väg. Det kräver en bred förståelse, nyfikenhet och stark framförhållning."

Maunu Lehtimäki, verkställande direktör, Evli Abp

Glad medelålders affärsman i kostym står på kontor och använder digital surfplatta.

Personer

Våra experter tar hand om din förmögenhet och vi vill bygga en långsiktig kundrelation med dig.

Lär känna våra experter

Våra kontor

Evli har kontor i Finland och Sverige.

Se våra kontor