Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

Evli strävar efter att kontinuerligt förbättra kundupplevelsen och tillämpa tillgänglighetsstandarderna i alla våra digitala tjänster. Evlis mål är att alla våra tjänster är tillgängliga lika, oberoende av enheten som kunden använder, hans/hennes särskilda behov eller en specifik situation.

Evli lyssnar på feedback från våra kunder och använder flera metoder för hantering av tillgänglighet för att säkerställa tillgängligheten till våra digitala tjänster. Den senaste utvärderingen av Evlis digitala tjänster utförd av externa specialister gjordes under senare hälften av år 2020. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten av våra digitala tjänster med beaktande av de problem som upptäcktes i granskningen.

Tillgänglighetsstandarder

Evli strävar efter att följa de tekniska standarder som är relevanta med beaktande av den nuvarande finska lagstiftningen, som innehåller:

 • Standard EN 301 549 (på engelska) specifikt för mobila applikationer och i allmänhet för webbtjänster
 • Rekommendation WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines, på engelska), nivå AA specifikt för webbtjänster.

Lista över tillgänglighetsutlåtanden

Du hittar tillgänglighetsutlåtandena för följande tjänster som identifieras på basen av deras webbdomän eller applikationsplattform:

 1. Evlis webbplats inkl. Evli Digital kapitalförvaltningstjänsten 
 2. My Evli nättjänsten (https://m2.evli.com) och My Evli mobilapplikationer (iOS- och Android-versioner)

Ge oss feedback om tillgänglighet

Om du upptäcker tillgänglighetsbrister i Evlis digitala tjänster, som inte beskrivits i tillgänglighetsutlåtanden, önskar vi att du kontaktar oss. Vi är tacksamma för all feedback om tillgängligheten till Evlis digitala tjänster.

Om du upptäcker brister i våra digital tjänsters tillgänglighet, kontakta vår Investerarservice, tel. +358 (0)9 4766 9701, vardagar kl. 9.30-16.30.

Du kan också kontakta oss:

 • per post: Evli Abp, Marknadsföring och kommunikation, Tillgänglighet, Alexandersgatan 19 A, 00101 Helsingfors, Finland
  eller
 • via e-post: info@evli.com 

Vi strävar efter att svara inom 7 arbetsdagar.

Tillsynsmyndighet

Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsy

Tillgänglighetsutlåtanden

Utlåtandet har upprättats först 21.12.2020 och uppdaterades senast den 30.5.2024.

Detta tillgänglighetsutlåtande avser tjänsterna som finns på https://www.evli.com/sv/ inklusive Evli Digital kapitalförvaltningstjänsten på https://content.evli.com/vp2/evlidigital.

Allmän tillgänglighetsstatus

För närvarande uppfyller webbplatserna till största delen tillgänglighetskraven, men en del av innehållet uppfyller inte ännu kraven till alla delar.

Kända tillgänglighetsbrister

Användare kan stöta på vissa tillgänglighetsbrister på webbplatsen. Nedan följer en lista över kända brister. Kontakta oss om du upptäcker en tillgänglighetsbrist som inte har listats i tillgänglighetsutlåtandet.

Om du behöver hjälp med att slutföra uppdrag som för närvarande inte är tillgängliga, vänligen kontakta vår investerarservice per telefon (tfn. +358 9 4766 9701; vardagar kl. 9.30 - 16.30).

Märkbar

Evli Digital-kapitalförvaltningssidan har text som är svår att läsa

Att läsa texten kan vara svårt på grund av dålig kontrast mellan text och bakgrund.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.4.3 Kontrast (minimi)

Vissa PDF-filer är inte tillgängliga

Vissa nedladdningsbara PDF-filer (som en del av delårsrapporterna, fondinformation eller ESG-rapporter) är inte helt tillgängliga. Vi håller som bäst på att korrigera situationen så att alla PDF-filer publicerade efter den 23.9.2018 kommer att vara tillgängliga under 2024. Detta uttalande kommer att uppdateras i enlighet med tillgänglighetsläget när problem gällande dessa PDF-filer har åtgärdats eller befunnits vara orimliga bördor.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.1.1 Icke-textuellt innehåll
1.3.1 Information och relationer
1.3.2 Ordningspåverkande mening

Hanterlig

Evli Digital-kapitalförvaltningstjänst

För närvarande har tjänsten Evli Digital några tillgänglighetsutmaningar:

 • Tangentbordsnavigering.
  Vissa delar av webbplatsen är inte tillgängliga från tangentbordet.
 • Användning av skärmläsare.
  Med hjälp av ett skärmläsarprogram är det inte möjligt att komma åt allt innehåll, till exempel på grund av saknade navigeringstips.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

2.1.1 Tangentbord
2.4.6 Titlar och namnetiketter

De kända tillgänglighetsbristerna i Evli Digital kapitalförvaltningstjänsten kommer att åtgärdas under första halvåret 2025.

Innehåll som inte är tillgängligt

Ingår inte i lagstiftningens räckvidd

Webbplatsen innehåller PDF-filer som har publicerats före 23.9.2018 och som kan innehålla tillgänglighetsbrister.

Orimlig börda

Evlis webbplats innehåller industrispecifika infografer och datavisualisering som saknar motsvarande textbaserat alternativ eftersom lämpligt alternativt format inte finns. Kunder som inte kan uppfatta de visuella elementen kan granska liknande data i  tabellformat eller kontakta vår investerarservice (tfn. +358 9 4766 9701; vardagar kl. 9.30 - 16.30) för att få hjälp med datatolkningen.

Utlåtandet har upprättats först 21.12.2020 och uppdaterades senast den 30.5.2024.

Detta tillgänglighetsutlåtanden gäller de tjänster som finns under https://m2.evli.com och Android- och iOS-versionerna My Evli mobilapplikationen.

My Evli-nättjänsten innehåller följande enheter:

 • My Evli-nättjänsten (identifieras med URL-adresser som börjar med https://m2.evli.com/m2/)
 • Registrering av nya kundförhållanden och uppdatering av kunduppgifter (identifieras med URL-adresser som börjar med https://m2.evli.com/eclient/)
 • My Evli mobilapplikationen för Android och iOS.

Allmän tillgänglighetsstatus

För närvarande uppfyller webbplatserna till största delen tillgänglighetskraven, men en del av innehållet uppfyller inte ännu kraven till alla delar.

Kända tillgänglighetsbrister

Användare kan stöta på vissa tillgänglighetsbrister på webbplatsen. Nedan följer en lista över kända brister. Kontakta oss om du upptäcker en tillgänglighetsbrist som inte har listats i tillgänglighetsutlåtandet.

Om du behöver hjälp med att slutföra uppdrag som för närvarande inte är tillgängliga, vänligen kontakta vår investerarservice per telefon (tel. +358 9 4766 9701; vardagar kl. 9.30 - 16.30).

Märkbar

Svårt att urskilja ikoner

Seende användare kan drabbas av svår läsbarhet av text och ikoner, eftersom kontrasten mellan de använda färgerna är svag.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.4.3 Kontrast (minimi)

Hanterlig

My Evli

Tillgängligheten för den nuvarande My Evli-tjänsten utvärderades i slutet av 2020. Vi arbetar för närvarande med att åtgärda tillgänglighetsproblem relaterade till följande teman:

 1. Android appens tangentbordsnavigering.
  En del av programmet är inte tillgängligt med tangentbordet.
 2. Stöd för skärmläsare.
  Problem med skärmläsare som orsakas av att alternativa beskrivningar av visuellt presenterad information saknas.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

2.1.1 Tangentbord
2.4.6 Titlar och namnetiketter

Ny kundregistrering och datauppdatering

Att lägga till eller ändra kunddata är inte en genomförbar åtgärd. Vi kommer att förnya denna funktionalitet under 2024 och samtidigt göra den tillgänglig.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.4.3 Kontrast (minimi)
2.4.3 Inriktningsordning
2.4.6 Titlar och namnetiketter