Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

Direktmarknadsföring och användning av personuppgifter

Evli använder personuppgifter i marknadsföring samt i produkt- och kundanalyser. Marknadsföring, utveckling av processer, affärsverksamhet och system, inklusive testning, baserar sig på behandling av personuppgifter. På detta sätt kan vi förbättra vårt produktsortiment och optimera våra tjänster för kunder.

I vissa situationer ber vi om ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Begäran om samtycke innehåller information om behandling av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till direktmarknadsföring har du också rätt att återkalla det. Ytterligare information om användningen av personuppgifter inom Evli.

Syftet med behandlingen av personuppgifter i direktmarknadsföring är:

a) Marknadsföring och/eller direktmarknadsföring av investeringsprodukter och/eller -tjänster. Detta inkluderar utbudet av elektroniskt riktade tjänster.

b) Direktmarknadsföring av tjänster som tillhandahålls av företag inom samma koncern som registeransvarig.
Som koncern samlar, behandlar och analyserar Evli uppgifter om användning av webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls där samt om besök och transaktioner. Det är möjligt att datagrupper bildas av dessa uppgifter i syfte att behandla uppgifterna statistiskt.

I direktmarknadsföring använder Evli cookies för att säkerställa nättjänsternas funktion, följa upp intresseobjekt hos dem som besöker webbplatsen eller anlitar nättjänster och rikta marknadsföringen. Läs mer om användning och hantering av cookies.

Hur blir jag avförd ur direktmarknadsföringsregistret?

Avförande ur direktmarknadsföringsregistret kräver egen aktivitet. I enlighet med GDPR-förordningen finns det i alla direktmarknadsföringsmeddelanden som Evli skickar (t.ex. per e-post) att återkalla samtycket till direktmarknadsföring antingen helt eller delvis.

Du kan uppdatera dina preferenser eller återkalla ditt samtycke i Evlis direktmarknadsföringsregister genom att öppna ett tidigare direktmarknadsföringsmeddelande från Evli och välja “Uppdatera dina e-post preferenser” eller “Annullera alla e-post meddelanden .

Om du inte hittar ett gammalt marknadsföringsmeddelande från Evli kan du skicka ett meddelande till info@evli.com

Hur blir jag införd i direktmarknadsföringsregistret?

Införande i direktmarknadsföringsregistret kräver egen aktivitet. I enlighet med GDPR-förordningen kan du via de flesta direktmarknadsföringsmeddelanden från Evli beställa direktmarknadsföring, tex. via länken “Uppdatera dina e-post preferenser”.