Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

ABP20logo large

Det tredje avsnittet av Antibörspodden, podden som är helt dedikerad till investeringar utanför börsen, handlar om riskkapitalinvesteringar. Jesper Roslund på Evli har bjudit in Henrik Westfeldt, en erfaren investerare inom området, för att diskutera private equity som placeringsform och som ägarmodell: varför ska man investera i private equity och hur kommer utvecklingen att se ut framåt?


Private equity eller riskkapital som det även kallas, är det tillgångsslag som historisk genererat bäst avkastning. Enligt data från Preqin har private equity haft en årlig medianavkastning på 16,7 % mellan åren 2005–2018. Men det är också en tillgångsklass där det kan finnas stora variationer i likviditet, risk och avkastning. Något som ställer höga krav på investerare.

Henrik Westfeldt har över 30 års erfarenhet av riskkapitalinvesteringar från sina år inom Skandia kapitalförvaltning och som medgrundare av det framgångsrika private equity-bolaget Priveq.

"En av de största fördelarna med riskkapital är möjligheten att skapa högre avkastning. Jag har varit med i mer än tre decennier och då har det varit flera upp och nedgångar. Men om man är långsiktig kan man skapa värde genom att vara en aktiv ägare och utveckla bolag och sälja vid rätt tidpunkt", säger Henrik Westfeldt, partner och investeringsansvarig på Priveq.

Fyra faser inom riskkapitalinvesteringar

Man brukar prata om fyra olika faser inom riskkapitalinvesteringar: 1) seed capital – vilket handlar om investeringar tidigt i bolag, ofta gäller det olika typer av forskning och ofta med hög risk, 2) venture capital – investeringar i bolag som är på väg ut på marknaden eller befinner sig i ett tidigt tillväxtskede, 3) growth capital – vilket är investeringar i tillväxtbolag som vill växa ytterligare, och det sista skedet, 4) buy out – investeringar i stabila, etablerade företag.

Olika faser kommer med olika risk- och avkastningsprofiler. Priveq, som specialiserar sig inom growth capital och små och medelstora buy-outs, generar avkastning genom att skapa ett högre värde i bolagen de investerar i, utvecklar och säljer. Det gör de genom att tillföra särskild expertis inom exempelvis tillväxtstrategi, produktutveckling och försäljning, eller genom att tillföra nytt kapital för geografisk expansion och tilläggsförvärv. Private equity-bolag har också ofta omfattande nätverk och kontakter att använda för att skapa fler affärsmöjligheter som kan driva tillväxt. Sammantaget bygger ägarmodellen på att accelerera tillväxt och framtidssäkra bolaget för att utvinna ett större värde av det. När bolaget säljs genererar private equity-bolaget en multipel på investerat kapital – Priveqs mål är att generera en multipel på tre gånger pengarna. 

Positivt för mindre och privata investerare som vill investera i private equity

Historiskt sett har det varit mycket svårt för andra än institutionella investerare att investera i private equity, men den senaste tiden har tillgångsklassen öppnats upp tack vare teknologiska framsteg, förändringar i regelverk och nya finansiella produkter. En bredare grupp investerare har nu möjlighet att delta i private equity-investeringar genom exempelvis fond-i-fond-lösningar.

Lyssna på podden här på Spotify eller här på Apple Podcasts.

 

För mer information, kontakta:

Jesper Roslund, ansvarig alternativa fonder Evli Sverige
jesper.roslund@evli.com
+46 707 608182

Detta kan också intressera dig