Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Adobe Stock 423914373 Common20 Kingfisher20flying20away20with20a20fish20after20diving20for20fish20in20the20forest20in20the20 Netherlands some20 TINY

Vastuullisesta sijoittamisesta puhutaan paljon, mutta harvemmin puhutaan siitä, kuinka sitä tehdään käytännössä. Näin Evlin salkunhoitajat ottavat ESG:n huomioon päivittäisessä työssään.


Sijoittamisessa on pohjimmiltaan kyse riskien ja tuottojen tasapainottelusta, kuten aiemmassa pääoman asteikkoa käsittelevässä blogitekstissä pohdimme. Vastuullinen sijoittaminen tuo sijoituspäätöksiin kolmannen ulottuvuuden eli ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvät tekijät (ESG= Environmental, Social, and Governance). Yleensä tämä tapahtuu sulkemalla pois tiettyjä yrityksiä tai toimialoja, luomalla malleja ESG-tekijöiden arviointiin sekä erilaisin vaikuttamistoimenpitein.

Vaikka aiheesta keskustellaan paljon teorian tasolla, vastuullisesta sijoittamisesta käytännössä puhutaan harvoin, etenkin salkunhoitajien näkökulmasta. Siksi halusimmekin sukeltaa aiheeseen haastattelemalla Evlin salkunhoitajia siitä, miten ESG näkyy heidän päivittäisessä työssään.

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa kannanottoa tärkeisiin asioihin

Ennen kuin sukelsimme siihen miten salkunhoitajamme tekevät vastuullista sijoittamista, kysyimme heiltä miksi vastuullista sijoittamista tai ESG-integraatiota ylipäätään tehdään. Yhteneväisissä vastauksissa toistuivat lisäarvon tuottaminen ja riskienhallinta, joiden pohjalla on lopulta arvoperusteinen päätöksenteko.

Kaikkia institutionaalisia sijoittajia ohjaavat arvot, varainhoidollinen vastuu ja velvollisuudet. Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa kannanottoa maailmassa, taloudessa ja markkinoilla tapahtuviin asioihin. On hyviä ja positiivisia kehityskulkuja, joihin haluamme olla osallisina, sekä huonoja ja negatiivisia kehityskulkuja, joita kannattaa välttää. Aktiiviset kannanotot ilmaisevat sijoittajien pohjimmaisia arvoja ja ovat siksi tekemisen arvoisia.

Tomas Hildebrandt
Tomas Hildebrandt, seniorisalkunhoitaja, instituutioasiakkaat

 


Pähkinänkuoressa ESG-integraatio on riskienhallinnan työkalu. Se parantaa käsitystä esimerkiksi pääomakustannuksista ja salkun huonoista puolista.

Olga Marjasova
– Olga Marjasova, salkunhoitaja

 

 

ESG:ssä yksi malli ei sovi kaikille

Kun kysyimme salkunhoitajilta, miten vastuullinen sijoittaminen tapahtuu käytännössä heidän työssään, vastaukset olivat hyvin erilaisia eri puolilla organisaatiota, kuten pitääkin. Evlin noin 16 miljardin euron hallinnoitavat varat kohdistuvat osakkeiden ja joukkovelkakirjojen lisäksi vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin, kuten kiinteistöihin, pääomasijoituksiin ja metsään, joten on selvää, että yksi vastuullisuuden malli ei sovi kaikille.

ESG on osa jokapäiväistä työtämme. Yrityksiä arvioidessamme se näkyy Evlin poissulkulistojen noudattamisena, sijoitusprosessimme mukaisena hallintotapa-analyysina sekä olennaisten, todennäköisten ja arvioitavissa olevien ESG-riskien taloudellisten seurausten huomioimisena. Saatamme sijoituspäätöksen jälkeenkin reagoida salkkuun päätyneiden yritysten merkittäviin ESG-tapahtumiin, jos sijoituksemme kyseiseen yritykseen ei olisi uuden tiedon valossa enää perusteltu.

Marjaana Haataja– Marjaana Haataja, salkunhoitaja, globaalit osakkeet

 

 

Meillä Evlillä sijoituspäätökset perustuvat vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin, poissulkemisen kriteereihin sekä nettonollatavoitteisiimme. Jokaisella omaisuusluokalla on kuitenkin omat salkunhoidolliset erityispiirteensä, jotka näkyvät myös ESG-integraatiossa. Nämä liittyvät esimerkiksi tiedon saatavuuteen ja vertailtavuuteen sekä sijoittajan rooliin sijoituksen luonne ja sijoitushorisontin pituus huomioon ottaen.

Rahastokohtaista ESG-osaamista

Tämän moninaisuuden takia on tärkeää, että talon sisältä löytyy erityisosaamista myös rahastotasolla. Esimerkiksi voidaan nostaa Evli Impact Forest Fund, jonka tavoite on sitoa ilmakehän hiilidioksidia kasvaviin metsiin ja metsätuotteisiin. Rahaston salkunhoitajalla Roger Naylorilla on yli 18 vuoden kokemus kansainvälisistä metsäsijoituksista ja metsätaloudesta.

Ilmakehän hiilidioksidin sitomisen ansiosta metsätalous on ilmastonmuutoksen hillitsemisen strategioiden keskiössä. Hiiliarvojen huomioon ottaminen on hyvä esimerkki siitä, kuinka vastuullisen sijoittamisen rooli laajenee riskien hallitsemisesta tuottojen mahdolliseen kasvattamiseen.

Roger Naylor
– Roger Naylor, salkunhoitaja, Evli Impact Forest Fund

 

 

Samaan tapaan kiinteistöpuolella salkunhoitaja Heidi Tillillä on pitkä tausta ESG-tekijöiden huomioimisessa salkunhoidossa:

Lähestyn ESG:tä kokonaisvaltaisesti ja näen sen osana salkunhoitoa. Olen työskennellyt pohjoismaisen ESG-tiimin vetäjänä, ja voin hyödyntää tätä kokemusta rahaston ja sen suomalaisten sijoituskohteiden hallinnoimisessa. Olen myös Suomen Green Building Councilin nimityskomiteassa ja voin tehdä oman pienen osani suomalaisen kiinteistöalan kehityksessä kohti kestävää tulevaisuutta.

Heidi Tilli
Heidi Tilli, salkunhoitaja, Evli vuokratuotto

 

 

ESG on liikkuva maali

ESG-integraatio on kehittynyt ja muuttunut vuosien varrella, kuten on myös sisäinen osaamisemme. Tällä hetkellä ESG-integraation parissa työskentelee aktiivisesti yli 50 salkunhoitajaa ja analyytikkoa, tukenaan keskitetty vastuullisen sijoittamisen tiimi sekä vastuullisen sijoittamisen johtoryhmä, johon kuluu myös Evlin toimitusjohtaja.

Globaali talous, kysynnän ja lainsäädännön muutokset kiihdyttävät muutostahtia, ja on selvää, että myös vastuullisen sijoittamisen parhaat käytännöt kehittyvät. Tämän takia sisäinen koulutus ja kehitys ovat Evlin ESG-tekemisen peruspilareita. Esimerkiksi tämän vuoden toukokuussa 30 salkunhoitajaa ja analyytikkoa eri puolilta organisaatiotamme kokoontui kahden päivän ESG-koulutukseen, jossa käsiteltiin ajankohtaisia aiheita ilmastovaikutuksista taksonomiaan ja SFDR:ään.

ESG-tekijät tulevat vaikuttamaan merkittävästi salkunhoitajien työhön jatkossa. Riskien ja tuottojen tasapainottelun kolmas ulottuvuus vaikuttaa päätöksentekoon jo nyt ja epäilemättä vielä enemmän tulevaisuudessa.

ESG tuo erilaista fokusta, vaikka ykkösjuttu onkin tuotto ja indeksin voittaminen. Vastuullisessa sijoittamisessa optimoidaan monia asioita sen sijaan että optimoidaan vain yhtä.

Janne Kujala
– Janne Kujala, Head of Nordic Equities, salkunhoitaja

 

 

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua