Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evli Bank Abp (Evli Bank) publicerade 14.7.2021 ett börsmeddelande om en delningsplan varigenom bolaget delas i ett nytt bolag med fokus på kapitalförvaltning som ska börslistas och ett bolag som fortsätter med bankverksamheten och fusioneras med Fellow Finance Abp. Slutresultatet blir bolagen Evli Abp (Evli), som koncentrerar sig på kapitalförvaltning och rådgivning samt digitalbanken Fellow Bank Abp (Fellow Bank).

Vår avsikt är att slutföra arrangemanget under första halvåret 2022. Delningen förutsätter inga åtgärder av Evli Banks kunder, som vi också i fortsättningen betjänar som vanligt.

  • Genom arrangemanget blir Evli Banks kunder också Evlis kunder. Evlis kundavtal träder i kraft 2.4.2022 och är tillgängligt på adressen evli.com/kundinformation > Avtalsvillkor samt hos Evli Bank.
  • Villkoren i Evlis kundavtal motsvarar huvudsakligen villkoren i Evli Banks tidigare avtal, med tillägg för de ändringar som omorganisationen förutsätter samt andra nödvändiga uppdateringar. Därtill har avtalsstrukturen förenklats. Härefter är kundavtalets alla villkor införda som Villkor för placeringstjänster, i motsats till tidigare praxis, där villkoren var separata för förvaring, webbtjänster och värdepappersförmedling. Villkoren för penningmedel uppdateras likaså, eftersom Evli inte längre erbjuder bankkontotjänster.
  • Samtidigt övergår Evli huvudsakligen till elektronisk kommunikation och därför ber vi våra kunder att försäkra sig om att Evli har kundens aktuella e-postadress. Enklast uppdaterar du dina kontaktuppgifter i e-tjänsten My Evli (My Evli > Egna uppgifter > Kontaktuppgifter > Elektroniskt kommunikationsmedel).
  • Ifall kunden motsätter sig ändringen av villkoren, har denne rätt att, med omedelbar verkan eller per den 1.4.2022, skriftligen säga upp avtalet hos Evli Bank. Ifall kunden motsätter sig ändringen av villkoren, men inte säger upp avtalet, har Evli Bank rätt att säga upp avtalet enligt villkoren i avtalet.

Evlis kontaktpersoner och Investerarservice tfn +358 9 4766 9701 (vardagar kl. 9.30-16.30), investerarservice@evli.com, hjälper dig gärna vid eventuella frågor.

Detta kan också intressera dig