Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evli Bank Abp (Evli Bank) publicerade 14.7.2021 ett börsmeddelande om en delningsplan varigenom bolaget delas i ett nytt bolag med fokus på kapitalförvaltning som skall börslistas och ett bolag som fortsätter med bankverksamheten och fusioneras med Fellow Finance Plc. Slutresultatet blir bolagen Evli Abp (Evli), som koncentrerar sig på kapitalförvaltning och rådgivning samt digitalbanken Fellow Bank Abp (Fellow Bank).

Vår avsikt är att slutföra arrangemanget under första halvåret 2022. Delningen förutsätter inga åtgärder av Evli Banks kunder, som vi också i fortsättningen betjänar som vanligt.

Arrangemanget innebär att kundernas placeringsportföljer flyttas från Evli Bank till Evli. Penningmedlen i Evli förvaras härefter på kundmedelskonton i finska kreditinstitut och omfattas av depositionsskyddet. Bankkontona i Evli Bank påverkas på följande sätt:

  • Penningmedlen på bankkonton i anslutning till portföljer med diskretionär förvaltning, placeringsförsäkringsportföljer, pantsatta portföljer och incitamentsprogram, penningmedlen på valutakonton i annan valuta än euron samt penningmedel på bankkonton med kredit i anslutning till strukturerade produkter konverteras till kundmedel och förvaras efter delningen på kundmedelskonton i finska kreditinstitut.
  • Övriga bankkonton blir i Fellow Bank. Kontovillkoren för dessa konton ändras och Fellow Banks kontovillkor gäller från 2.4.2022. Enligt dessa villkor är den årliga räntan +0,75 %. Sättet att beräkna räntan ändras så, att den baseras på verkliga kalenderdagar med divisorn 365 dagar och den upplupna räntan krediteras till kundens konto kalenderårsvis. Både nuvarande kontovillkor och ändrade (gäller från 2.4.2022) kontovillkor samt den tillhörande prislistan finns tillgängliga på Evlis webbplats: evli.com/kundinformation > Avtalsvillkor.
  • Ifall kontots innehavare motsätter sig ändringen av villkoren, har denne rätt att, senast 1.4.2022, skriftligen säga upp kontoavtalet hos Evli Bank, med omedelbar verkan eller per den 1.4.2022. Om kontots innehavare motsätter sig ändringen och inte säger upp kontoavtalet, har Evli Bank rätt att säga upp kontoavtalet i enlighet med dess villkor.
  • Evlis kunder kan flexibelt utnyttja Fellow Banks konkurrenskraftiga depositionsränta utan begränsningar på depositioner eller uttag.
  • Överföringen av penningmedel mellan bankkonton i Fellow Bank och placeringsportföljer i Evli sker enkelt och snabbt både i webbtjänsten My Evli och genom Evlis kontaktpersoner.
  • Efter delningen är Fellow Bank finansiellt mycket solid och kundernas konton i banken omfattas av depositionsskyddet.

Evlis kontaktpersoner och Investerarservice tfn +358 9 4766 9701 (vardagar kl. 9.30-16.30), investerarservice@evli.com, hjälper dig gärna vid eventuella frågor.

Detta kan också intressera dig