Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

USA dollari 1600x900

Yksityisen kulutuksen vahva kehitys on ollut Yhdysvaltojen talouden moottori koronapandemiasta elpymisessä. 

Tämä on toinen blogi sarjassa, jossa syvennymme talous -ja markkinanäkymiin varainhoidon markkinastrategimme Tomas Hildebrandtin kanssa. 

Palveluiden kysynnässä odotetaan kasvua

Yksityistä kulutusta ovat ruokkineet kotitalouksille jaetut tukirahat, odotukset pandemian taittumisesta ja talousnäkymien paraneminen. Kulutus on tähän saakka painottunut tuotteisiin ja tavaroihin.

Kodinrakennus ja -parannus, käytetyt ajoneuvot ja kestokulutushyödykkeet ovat olleet kysynnän kohteina. Jatkossa niiden kysyntä laantunee ja palveluiden osuuden odotetaan jälleen kasvavan. Ravintoloissa käyntien, matkustuksen ja hotelliyöpymisten, elokuvateatteri ja muut viihde- ja huvipalvelujen käytön odotetaan palautuvan ja kasvavan.

Lisääntyvän palveluiden kysynnän pullonkaulana on työvoiman saatavuus. Tarjoilu-, palvelu- ja siivoushenkilökunnan saatavuus on heikentynyt, mikä on kasvattanut palkkapaineita. Työllisyyskehityksen odotetaan vielä vahvistuvan ja työllisyydessä voidaan saavuttaa pandemiaa edeltävä taso jo vuoden alkupuolella. Palkkojen nousu voi ylläpitää kuluttajahinnoissa nousupainetta.

Inflaatio noussut merkittävästi Yhdysvalloissa

Inflaatio on ollut syksyllä 2021 yli viiden prosentin tasoilla Yhdysvalloissa. Kuluttajahintaindeksin nousuun ovat vaikuttaneet etenkin polttoaineiden sekä käytettyjen autojen hintojen nousu. Niiden nostattavien vaikutusten odotetaan kuitenkin yleisesti jäävän tilapäisiksi ja inflaation asettuvan 2-3 prosentin tasoille.

Keskuspankki muutti syksyllä 2021 rahapolitiikkansa linjauksiaan ja inflaatiotavoitettaan siten, että se tavoittelee keskipitkällä aikavälillä keskimäärin kahden prosentin inflaatiota. Näin ollen on Fed ilmaissut olevansa kärsivällinen hintojen nousun suhteen ja välttävänsä liian aikaista tai liian jyrkkää rahapolitiikan kiristämistä.

Tarve poikkeuksellisen elvyttäville toimenpiteille on silti poistumassa ja Fed on kertonut alkavansa vähentää markkinaostoja korkomarkkinoilla. Vähenemisen tahti tulee olemaan yksi ensi vuoden pääomamarkkinakehitykseen vaikuttavista tekijöistä.

Fed on myös ilmaissut ryhtyvänsä ohjauskoron nostoihin vasta kun osto-ohjelmat on ajettu alas. Markkinaodotukset tällä hetkellä ovat ensimmäisen koron noston ajoittuminen ensi keväälle ja jatkuvan siitä 0,25 prosenttiyksikön nostoin neljännesvuosittain. Inflaation kehitys ja odotukset rahapolitiikan lisäkiristymisestä ovat myös merkittäviä markkinatekijöitä ensi vuonna.

Investointiohjelmien toteutumisella suuri vaikutus

Presidentti Bidenin ajamien investointiohjelmien toteutumisella on suuri vaikutus liittovaltion menoihin. Marraskuussa 2021 liittovaltion budjetista ei oltu vielä päästy sopuun ja riitely velkakaton nostamisesta uhkasi kaataa toteutuksen. Pahimmassa tapauksessa voi tilanne johtaa liittovaltion hallinnon alasajoon ja maksukyvyttömyyteen. Viime hetken ratkaisuun kuitenkin uskotaan, mutta poliittinen mankelointi voi jättää arpia maan luottokelpoisuuteen.

Menokehityksen toteutumisella on merkittävä vaikutus infrastruktuurihankkeiden toteutumiselle ja sosiaalisille hankkeille. Investointien vaikutuskerroin talouteen voi olla 1,5 kertainen käytettyyn rahamäärään nähden ja näin vauhdittaen kasvua edelleen. Sen kääntöpuolena on kasvava rahoitustarve, joka tarkoittaa henkilö- ja yritysverotuksen kiristymistä ja liittovaltion velkaemissioiden kasvua.

Lue myös blogisarjan ensimmäinen blogi:

Talous- ja markkinanäkymät – skenaariomme vuodelle 2022

 

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua