Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Kielomets C3 A420 SOME

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovat toimia, joilla ESG-tekijät sisällytetään salkunhoitoon. Näin niitä toteutetaan Evlissä.

Kestävä kehitys on asialistojen kärkipäässä eri maissa, toimialoilla ja kuluttajien mielissä. YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet allekirjoittaneilla tahoilla on varoja hallinnoitavana yhteensä USD 86 biljoonan edestä (tilanne vuoden 2019 lopussa). Evli-Rahastoyhtiö allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (YK PRI) vuonna 2010. Periaatteita on kaikkiaan kuusi. Ensimmäiset kolme periaatetta toteavat, että allekirjoittajana ja vastuullisena varainhoitajana 1) integroimme ESG-tekijät sijoitusanalyysiimme ja päätöksentekoprosesseihimme, 2) toimimme aktiivisina omistajina ja sisällytämme ESG-tekijät omistajaohjauksen periaatteisiimme ja käytäntöihimme, 3) edistämme ESG-asioiden asianmukaista julkistamista. Seuraavaksi kuvaan, miten Evli-Rahastoyhtiössä toteutettiin näitä periaatteita, kun yrityksiä tutkittiin ja valittiin salkkuihin vuonna 2020.

Yhdistetty ESG- ja taloudellinen analyysi

Ensimmäisessä periaatteessa todetaan, että vastuullinen sijoittaja integroi ESG-tekijät sijoituspäätöksiin. Vuonna 2020 tutkimukseni kohteena oli eräs rautamalmin tuottaja. Se on tuottanut positiivista vapaata kassavirtaa useiden vuosien ajan ja on velaton. ESG-ongelmien varalta huomioin tutkimusprosessissa ympäristöön liittyvät todennäköiset velvoitteet. Tarkoituksena oli selvittää, miltä yrityksen rahoituksellinen asema näyttää, jos yrityksen on maksettava tämä todennäköinen velvoite. Testasin myös mahdollisten ympäristövastuiden vaikutusta: Kokeilin ympäristön ennallistamiseen liittyvinä negatiivisina kassavirtoina takuita, jotka yritys oli antanut mineraalivaroista vastaaville viranomaisille. Kun nämä vastuullisuuteen liittyvät todennäköiset ja mahdolliset negatiiviset kassavirrat oli huomioitu, yrityksen taloudellinen profiili näytti edelleen vahvalta.

Omistajaohjauksen periaatteet voivat antaa voimakkaan signaalin

Toinen periaate keskittyy ESG-tekijöiden sisällyttämiseen omistajaohjauksen periaatteisiin ja käytäntöihin. Alkukeväästä 2020 tutkin nikkelikaivosyhtiötä, joka näytti olevan taloudellisesti ok. Koska yritys oli ympäristöperiaatteiden rikkomisen vuoksi hylättyjen joukossa YK:n Global Conduct -listalla, pyysin Evlin vastuullisen sijoittamisen tiimiä analysoimaan yhtiön. Tiimin puntaroitua aiempaa ESG-tekijöihin liittyvää seurantaa, vaikuttamisyrityksiä sekä nykytilannetta tehtiin päätös olla sijoittamatta yhtiöön. Myöhemmin keväällä yritykselle sattui tapaturma: yhtiön yhdestä polttoainetankista valui suuri määrä dieseliä jokeen. Sen seurauksena yhtiö teki taseeseensa merkittävän, etupäässä lyhyen aikavälin varauksen kesäkuun lopussa 2020. Jos nämä onnettomuuden todennäköisten seurausten vuoksi sivuun laitetut varat todellisuudessa joudutaan maksamaan, niihin kuluu n. 65 % yrityksen vuonna 2019 aikaansaamasta vapaasta kassavirrasta. Tämä esimerkki havainnollistaa, kuinka vastuulliseen sijoittamiseen pohjautuvat omistajaohjauksen periaatteet antavat voimakkaan signaalin yrityksille parantaa ESG-käytäntöjään. Se voi myös toimia sijoittajille riskiä pienentävänä työkaluna.

Asianmukainen julkistaminen mahdollistaa perustellut sijoituspäätökset

Kolmas periaate linjaa, että vastuullisten sijoittajien tulee edistää ESG-asioiden asianmukaista julkistamista. Tällä hetkellä yksi sijoittajia ja varainhoitajia kohtaavista haasteista on ESG-luokitusten ristiriitaisuus. Yritysten itse raportoimaa ESG-raakadataa ei ole vielä tarpeeksi. Varainhoitajien tulisikin aktiivisesti vaikuttaa yritysten vastuullisuustietojen raportointi- ja verifiointikäytäntöihin. Rahoituspalvelujen tarjoajiin, kuten Evli-Rahastoyhtiöön, vaikuttava EU-taksonomiaregulaatio astuu voimaan vuonna 2021. Varainhoitajien tulee julkistaa, kuinka suuri osa rahastojen salkkuyhtiöiden liikevaihdosta ja investoinneista liittyy ympäristön kannalta kestäviin toimintoihin. Haasteena on se, että yritysten itsensä pitää julkistaa ympäristön kannalta kestävä toimintansa vasta vuonna 2022 (koskien vuotta 2021). Varainhoitajien tulee pyrkiä vaikuttamaan yritysten julkistamiskäytäntöihin niin, että tietoa alettaisiin raportoimaan jo aiemmin kuin säännökset määräävät. Se johtaisi ajantasaisempaan ja informoidumpaan päätöksentekoon pääomamarkkinoilla.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua