Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evli on palkittu SFR “Responsible Investment Award 2021” -tunnustuksella parhaimmasta vastuullisen sijoittamisen varainhoito-osaamisesta Suomessa.

Evli on palkittu ”Responsible Investment Award” -tunnustuksella Suomen parhaimmasta vastuullisen sijoittamisen (ESG) osaamisesta tuoreessa SFR-yhteisövarainhoidon asiakastutkimuksessa. SFR Scandinavian Financial Research -tutkimuslaitos arvioi asiakastutkimuksessaan 18 eri varainhoitotaloa vastuullisen sijoittamisen osaamisen osalta perustuen Suomen suurimpien ammattimaisten institutionaalisten sijoittajien näkemyksiin. Evli arvioitiin vastuullisen sijoittamisen osaamisessa parhaaksi sekä ”Large”-varainhoitajien joukossa että kaikkien varainhoitotalojen joukossa.

sinet_Large_ESGIntegration_21
Evli on jo vuosien ajan kehittänyt vastuullista sijoittamista aktiivisesti ja systemaattisesti sekä nostanut vastuullisuuden yhdeksi strategiseksi fokusalueekseen. Evlin varainhoitotoiminnassa vastuulliseen sijoittamiseen - ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan - liittyvien tekijöiden huomioiminen on systemaattinen osa sijoituspäätöksentekoa ja vastuullisuustekijät on integroitu kiinteästi sijoitustoimintaan.

Vuonna 2021 Evli asetti toiminnalleen ilmastotavoitteet ensimmäisten varainhoitotalojen joukossa.

”Evlin tähtäimenä on omien toimintojen aiheuttamien päästöjen (Scope 1 ja 2) osalta hiilineutraalius viimeistään vuoteen 2025 mennessä ja sijoitusten hiilipäästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on olla täysin hiilineutraali varainhoitaja viimeistään vuonna 2050, sijoitusympäristön salliessa. Tämä koskee sekä Evlin omista toiminnoista että sijoituksista aiheutuvia päästöjä”,  kertoo Evlin Instituutiovarainhoidosta vastaava johtaja Kim Pessala.

Pyrimme Evlissä varmistamaan, että toimintamme on linjassa vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimuksen asettaman tavoitteen kanssa, jonka avulla ilmaston lämpeneminen pyritään rajoittamaan 1,5 asteeseen. Tämä on meille erittäin tärkeää ja haluamme kantaa vastuumme konkreettisilla toimilla. Institutionaalisilla sijoittajilla ja varainhoitotaloilla on merkittävä rooli yritysten toimintamalleihin vaikuttamisessa.”

sinet_large_ESGreporting_21

Pessalan mukaan yritykset kuuntelevat nykyisin yhä “herkemmällä korvalla” sijoittajien näkemyksiä ja vaatimuksia.

"Tällä hetkellä sijoittajat haluavat yhä useammin ottaa huomioon sijoituskohteiden valinnassa vastuullisuuteen liittyvät seikat. Lisäksi sijoituksilta vaaditaan läpinäkyvyyttä ja riittävää analyysia sekä raportointia myös vastuullisuuden osalta. Tämän vuoksi Evlissä tehdään kaikista asiakkaiden ja rahastojen salkuista laajat ja kattavat vastuullisuusraportit, mukaan lukien laskenta sijoitusten hiilijalanjäljestä", hän sanoo. 

Toinen markkinan muutosta merkittävästi ajava tekijä on Kim Pessalan mukaan EU:n kestävän kehityksen agenda. EU pyrkii voimakkaasti edistämään Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita finanssimarkkinoiden kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että EU luokittelee jatkossa yhtiöiden toimintoja sen perusteella, mitkä voidaan määritellä ympäristön kannalta kestäviksi. Tämä tarkoittaa yritysten sekä esimerkiksi rahastoyhtiöiden vastuullisuuteen liittyvien raportointivelvollisuuksien selkeää lisääntymistä nopealla aikataululla.

”EU:n tavoitteena on kanavoida lisää rahaa vastuullisiin sijoituskohteisiin. Silloin ovat vahvoilla ne, joiden rahastot ja palvelut ovat jo valmiiksi vastuullisuuskriteerit hyvin täyttäviä." 

Lisätietoja:

Kim Pessala, Instituutiovarainhoidon johtaja, Evli Pankki Oyj, p. +358 9 4766 9141, kim.pessala@evli.com

Lue lisää Evlin vastuullisesta sijoittamisesta →


SFR*-yhteisövarainhoidon asiakastutkimukseen osallistui vuonna 2021 muun muassa vakuutusyhtiöitä, eläkelaitoksia, yleishyödyllisiä säätiöitä, kaupunkeja, seurakuntayhtymiä, yliopistoja ja muita institutionaalisia sijoittajia. Evli sijoittui tutkimuksessa toiselle sijalle kokonaislaadulla mitattuna yhteensä 18 varainhoitotalon joukossa ja on tutkimuksen mukaan toiseksi käytetyin yhteisövarainhoitaja Suomessa. Yli 67 prosenttia tutkimukseen osallistuneista yhteisöistä käyttää Evlin varainhoitopalveluita.

Tämänvuotinen hyvä sijoitus on jatkoa Evlin erinomaiselle menestykselle yhteisövarainhoidon asiakastutkimuksissa. KANTAR Prosperan** vuosittaisessa yhteisövarainhoidon asiakastutkimuksessa Evli valittiin Suomen parhaaksi yhteisövarainhoitajaksi vuonna 2021. Evli on sijoittunut ensimmäiselle sijalle KANTAR Prosperan asiakastutkimuksessa myös vuosina 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ja 2021.

* SFR Scandinavian Financial Research,”Institutional Investment Services Finland 2021, Competitive Positioning Report, ”.

** KANTAR Prospera, "External Asset Management Finland”; 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua