Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Norwegian20national20park20landscape20 SOME

Ennen kuin sijoittaa osakkeisiin, kannattaa tehdä suunnitelma ja rakentaa prosessi, joka takaa kurinalaisuuden. Näin me sen teemme Globaalit osakkeet -tiimissä.

Tässä blogisarjassa syvennymme Evlin Global Equities –tiimin strategiaan ja päivittäiseen työhön. Global Equities -tiimi sijoittaa edullisesti hinnoiteltuihin yhtiöihin, joilla on hyvä pitkän aikavälin kassavirta ja velanhoitokyky.

Ihmistä ei ole syntyjään luotu sijoittamaan. Jos muodollinen suunnitelma puuttuu, hän usein ryntäilee rahastosta tai osakkeesta toiseen vetävien tarinoiden, hatarien näyttöjen tai viimeaikaisten onnistumisten häikäisemänä. Seurauksena on todennäköisesti liiallisen kaupankäynnin aiheuttamia kustannuksia ja huonosta ajoituksesta johtuvia tappioita.

Toisaalta ne, joilla on hyvin määritelty sijoitusstrategia, vaikuttavat johdonmukaisemmilta sijoitusvalinnoissaan ja -menestyksessään. Muuta johtopäätöstä ei oikein voi tehdä kuin että ennen osakkeisiin sijoittamista kannattaa tehdä järkevä suunnitelma ja rakentaa prosessi, joka takaa kurinalaisuuden.

Näin me sen teemme Evlin Globaalit osakkeet -tiimissä.

Nykyarvon kaava pätee myös osakkeisiin 

Suunnitelmamme perustuu sellaisiin käsitteisiin kuin nykyarvo, turvamarginaalit ja tilinpäätösanalyysi. Pyrimme luomaan lisäarvoa yli syklin valitsemalla osakkeita tietyllä markkinoiden osa-alueella: vakiintuneet yritykset, joilla on hyvä kassavirta ja velanhoitokyky.

Nykyarvon kaava on ollut muodossa tai toisessa olemassa jo vuosisatojen ajan, ja se on pitänyt pintansa erinäisten tapahtumien ja ideologisten paradigmojen muutosten halki. Sen perusajatuksena on, että arvo on yhtä kuin odotetut diskontatut rahavirrat.

Olennaista on siis selvittää, paljonko, milloin ja minkälaisella varmuudella yritys tuottaa kassavirtaa ja mikä on kustannus (hinta) näihin tuleviin kassavirtoihin osallistumisesta. Mitä matalampi hinta tulevista kassavirroista maksetaan, sitä korkeampi laskennallinen tuotto-odotus.

Kyseessä on universaali ja ajaton konsepti, joka sopii kaikkiin omaisuuseriin missä ja milloin vain. Monelle kaava on luonteva korkosijoittamisessa muttei niinkään osakkeissa. Myönnettäköön, että osakkeisiin sitä onkin hieman hankalampi soveltaa.

Kassavirta-analyysi vaatii kirjanpidon ymmärtämistä ja itsenäistä ajattelua

Sijoitussalkun hoitaminen vaatii päätöksiä epävarmuuden vallitessa. On tehtävä oletuksia seikoista, joita kukaan ei kykene ennustamaan. Siksi turvamarginaalit ovat järkevä vaihtoehto. Yritysten arvonmäärityksessä ne auttavat huomioimaan riskin, että tulevat kassavirrat myöhästyvät tai toteutuvat odotettua pienempinä.

Toisin sanoen yhdistelmä, jossa fokusoidaan yrityksen laatuun samalla kun systemaattisesti kieltäydytään maksamasta sen osakkeesta liikaa, auttaa odotetun tuoton maksimoinnissa. 

Ymmärtääkseen yrityksen kassavirtoja on hyvä tuntea kirjanpitoa ja olla sitkeä alaviitteiden lukija. On oltava tietoinen esimerkiksi tilintarkastajien huolenaiheista, raportointi- ja tuloutusperiaatteista, jälkikäteen tehdyistä tilinpäätöslukujen oikaisuista, satunnaisista kuluista ja konsolidointikäytännöistä.

Meidän analyysimme perustuu itsenäiseen ajatteluun, ei matkimiseen. Se tekee salkuistamme valtavirrasta poikkeavia. On sanomattakin selvää, että aktiivisessa sijoittamisessa muista rahastoista tai markkinakeskiarvoista eroavan tuloksen saa aikaan vain niistä eroavalla salkulla.

Ei hyötyä ilman kuria

Kuten dieeteissä ja treeniohjelmissa, sijoittamisestakaan ei seuraa mainittavasti hyötyä ilman kurinalaisuutta.

Useimmiten on vaarallista luottaa pelkkään itsekontrolliin. Sen vuoksi tarvitaan prosessi, joka juurruttaa kurin. Noudatamme sijoituksia valitessamme tiukkoja kriteereitä, joilla erotamme jyvät akanoista. Sitä paitsi salkunhoitajamme ovat muutenkin sitä sorttia, joka kykenee tuijottamaan hintoja ruuduilla päiväkausia sortumatta turhaan kaupankäyntiin.

Silmissä vilisevien pörssikurssien tuijottaminen nyt on lähtökohtaisestikin ajanhukkaa – sen sijaan tuijotamme vuosikatsauksia. Tiivis ryhmätyö suojelee meitä osaltaan hitaalta henkiseltä lipsumiselta, johon yksinään työskentelevä saattaa tiedostamattaan ajautua. Silläkin uhalla, että tämä kuulostaa otteelta suoraan Orwellin teoksesta ”1984”, monitoroimme toistemme tekoja ja ajatuksia pysyäksemme tiukasti strategiassamme.

Vaikka markkinoilla kuinka myrskyäisi, strategiamme ja prosessimme ansiosta me emme siitä hetkahda.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua