Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Stock20market20digital20graph20chart some

Osakemarkkinoiden kehitys finanssikriisin jälkeen on ollut erittäin vahva koronakuoppakin huomioiden. Yhdysvaltojen S&P 500 hintaindeksin viimeisen kymmenen vuoden keskimääräinen vuosituotto on noussut 16,5 prosenttiin. Viimeisen 40 vuoden keskimääräinen vuosituotto on 11,4 prosenttia ja 100 vuoden trendin ollessa noin kuusi prosenttia. 


Tämä on viimeinen blogi sarjassa, jossa syvennymme talous -ja markkinanäkymiin varainhoidon markkinastrategimme Tomas Hildebrandtin kanssa. 

Koronakriisin jälkeiseen vahvaan nousuun ovat vaikuttaneet massiiviset elvytystoimenpiteet, maailmantalouden elpyminen ja pandemian aiheuttamien haittojen väheneminen. Näiden positiivisten tekijöiden vaikutukset tulevat ajan saatossa hälvenemään.

Lyhyemmällä aikajänteellä ja vuonna 2022 positiiviset tekijät kuitenkin jatkuvat vielä ja niitä vahvistavat negatiiviset reaalikorot, julkiset investoinnit, elvyttävä finanssipolitiikka länsimaissa ja löysinä pysyvät rahapolitiikat. Yritysten tuloskasvulle on hyvät edellytykset maailmantalouden kasvunäkymien ollessa positiiviset.

Osakemarkkinoiden arvostustasot ovat säilyneet maltillisina yritysten vahvan tuloskasvun avittamina. Korkotasojen edelleen ollessa matalia, ovat osakemarkkinoiden riskipreemiot keskimääräistä korkeampia useimmilla markkinoilla.

Positiiviset kasvunäkymät, teknologiapalveluiden kasvava kysyntä ja matalat korot ovat kiihdyttäneet kasvuosakkeiden suhteellista arvonkehitystä. Toimiala- ja tyylirotaation odotamme kääntyvän arvoyhtiöiden suuntaan kasvuyhtiöiden korrelaation olleessa korkea korkokehityksen kanssa.

Yhdysvaltojen talouden syklin ollessa muita alueita edellä ja sen voimakkaimman kasvun aikaisemmasta taittumisesta, sekä mahdollisesti kiristyvästä yritysverotuksesta johtuen, on USA:n osakemarkkinoiden tuotto-odotus jonkin verran muita maantieteellisiä alueita matalampi. Suurimmat hyötyjät globaalin talouskasvun skenaariossa ovat Eurooppa ja kehittyvät maat.

Lue myös blogisarjan aikaisemmat blogit:

Talous- ja markkinanäkymät – skenaariomme vuodelle 2022

Talous- ja markkinanäkymät - Yhdysvallat

Talous- ja markkinanäkymät - Eurooppa

Talous- ja markkinanäkymät - Kiina

Talous- ja markkinanäkymät -Miten hiilineutraaliuden tavoittelu vaikuttaa näkymiin

Talous- ja markkinanäkymät - Korkomarkkinanäkymät

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua