Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evli Pankki Oyj (Evli Pankki) kertoi 14.7.2021 pörssitiedotteella suunnitelmasta jakautua uudeksi listattavaksi varainhoitoon keskittyväksi yhtiöksi ja pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi, johon Fellow Finance Oyj yhdistyy. Järjestelyn lopputuloksena syntyy varainhoitoon ja neuvonantoon keskittyvä sijoituspalveluyritys Evli Oyj (Evli) sekä digitaalinen Fellow Pankki Oyj (Fellow Pankki). 


Järjestely on tarkoitus toteuttaa vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Järjestely ei edellytä toimenpiteitä Evli Pankin asiakkailta, joita palvellaan jatkossakin tuttuun tapaan.

Järjestelyn yhteydessä Evli Pankin asiakkaiden sijoitussalkut siirtyvät Evliin. Rahavarat Evlissä säilytetään jatkossa asiakasvaratileillä suomalaisissa luottolaitoksissa, ja ne kuuluvat talletussuojan piiriin. Järjestelyn vaikutukset Evli Pankin nykyisiin pankkitileihin ovat seuraavat:

  • Täydenvaltakirjan varainhoitosalkkuihin, sijoitusvakuutussalkkuihin, pantattuihin salkkuihin ja kannustinjärjestelmiin liittyvät pankkitileillä olevat rahavarat, muut kuin euromääräisillä pankkitileillä olevat rahavarat ja strukturoituihin tuotteisiin liittyvät luotollisilla pankkitileillä olevat rahavarat muunnetaan asiakasvaroiksi ja rahavarat säilytetään jatkossa asiakasvaratileillä suomalaisissa luottolaitoksissa.
  • Muut kuin edellä mainitut pankkitilit jäävät Fellow Pankkiin. Tiliehdot muuttuvat, ja näille tileille tulevat voimaan 2.4.2022 Fellow Pankin tiliehdot, joiden mukaisesti ko. tilien korko järjestelyn toteutushetkestä alkaen on +0,75 % vuodessa. Yritystilien koronlaskentatapa muuttuu: korko lasketaan todellisten kalenteripäivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365 ja kertynyt korko maksetaan tilille kalenterivuosittain. Sekä nykyiset tiliehdot että muuttuvat (2.4.2022 voimaan tulevat) tiliehdot ja niihin liittyvä hinnasto ovat saatavilla Evlin verkkosivuilla evli.com/asiakasinformaatio > Sopimusehdot.
  • Jos tilinomistaja vastustaa tiliehtojen muutoksia, on tilinomistajalla oikeus irtisanoa tilisopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti Evli Pankille 1.4.2022 mennessä päättymään heti tai 1.4.2022. Jos tilinomistaja vastustaa muutoksia, eikä irtisano tilisopimusta, Evli Pankilla on oikeus irtisanoa tilisopimus sen ehtojen mukaisesti.
  • Evlin asiakkaat voivat hyödyntää Fellow Pankin kilpailukykyistä talletuskorkoa joustavasti ilman talletus- tai nostorajoituksia.
  • Rahavarojen siirrot Fellow Pankin pankkitilien ja Evlin sijoitussalkkujen välillä sujuvat nopeasti ja kätevästi sekä My Evli -verkkopalvelusta että Evlin yhteyshenkilöiden avulla.
  • Fellow Pankki on järjestelyn toteuduttua erittäin vakavarainen pankki, ja sen pankkitilit kuuluvat talletussuojan piiriin.

    Evlin yhteyshenkilöt sekä Sijoittajapalvelu, p. (09) 4766 9701 (arkisin klo 9.30–16.30), sijoittajapalvelu@evli.com, auttavat mielellään mahdollisissa kysymyksissä.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua