Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Esg forest 1600

Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttaminen ja hiilineutraaliuden tavoittelu ovat voimistuvia tekijöitä talous- ja markkinakehityksessä. Varsinkin pääomien tarjontaa ohjautuu sekä regulaatiosta että tuottotavoittelusta johtuen vihreän siirtymän hankkeisiin. Myös julkisia investointeja, muun muussa EU:n NextGen ohjelman puitteissa kohdennetaan näihin hankkeisiin.


Tämä on viides blogi sarjassa, jossa syvennymme talous -ja markkinanäkymiin varainhoidon markkinastrategimme Tomas Hildebrandtin kanssa. 

Nopeasti nousseet energian hinnat voivat kiihdyttää tätä prosessia ja yritysten kiinnostusta energiaa säästäviin ratkaisuihin, vaihtoehtoisiin energialähteisiin ja päästöjä vähentäviin investointeihin. Matka hankkeen suunnittelusta investoinnin toteutumiseen ja sen tuottamaan kassavirtaan tai hyötyyn on kuitenkin tyypillisesti pitkä. Poliittiset tekijät ja talouden käänteet voivat vaikuttaa investointihalukkuuteen ja toteutukseen myös hidastavasti.

Merkittävimmät poliittiset riskit globaalilla tasolla ovat USA:n ja Kiinan välisissä suhteissa. Ilmasto- ja ympäristökysymyksiä ei ole saatu erotettua muista poliittisista erimielisyyksistä. Kiinan kasvavat ponnistelut ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ovat keskeisiä globaalin ilmaston lämpenemiskehityksen taittamiseksi.

Kiihtyvä päästövähennysten tavoittelu yritystasolla jakaa yrityksiä entistä enemmän häviäjiin ja voittajiin. Muutokset tuotanto- ja toimintaprosesseissa voivat aiheuttaa kustannusten nousua sekä raaka-aineissa että lopputuotteissa. Fossiilisiin polttoaineisin perustuvien kulkuneuvojen ja laitteiden korvaaminen sähkömoottoreilla toimiviin kasvattaa niiden valmistamiseen tarvittavien metallien kysyntää.

Kulutustottumusten muuttuminen on todennäköisesti toivottua hitaampaa ja globaali väestön painopiste on joka tapauksessa kehittyvissä maissa. Niissä nähdään jatkuvaa kysyntää elintason parantamiselle, paremmille asumisolosuhteille sekä tehokkaammalle infrastruktuurille.

Lue myös blogisarjan aikaisemmat blogit:

Talous- ja markkinanäkymät – skenaariomme vuodelle 2022

Talous- ja markkinanäkymät - Yhdysvallat

Talous- ja markkinanäkymät - Eurooppa

Talous- ja markkinanäkymät - Kiina

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua