Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Forest20archipelago20landscape20 SOME

Helsingin keskustassa, lyhyen kävelymatkan päässä Evlin toimistolta, sijaitsee usean maineikkaan kansainvälisen metsäyhtiön pääkonttori. Keskustan ulkopuolelta löydät pian metsät, joissa kasvaa maailman korkealaatuisinta puuta silmän kantamattomiin. Kun hienoja metsiä löytyy näinkin läheltä, miksi Evli päätti vuonna 2020 perustaa globaalisti sijoittavan metsärahaston?

Globaali sijoitusstrategia nostaa tuotto-odotusta ja kasvattaa positiivista hiilivaikutusta

Keskimäärin 60 % metsäsijoituksen pitkän aikavälin tuotoista syntyy puiden biologisesta kasvusta. Evlin metsärahaston sijoitusten kohdealueilla, kuten Yhdysvalloissa, Etelä-Amerikassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa, puiden kasvuvauhti on nopeampaa kuin Pohjoismaissa. Yhdysvalloissa metsä on pitkällä aikavälillä tuottanut yli 8 % vuodessa, kun vastaava luku Pohjoismaissa on ollut noin 4,5 %.

Nopeammin kasvavat metsät poistavat myös enemmän hiilidioksidia ilmakehästä. Globaali sijoitusstrategia mahdollistaa viisi kertaa korkeamman hiilivaikutuksen tavoittelun verrattuna paikalliseen metsäsijoittamiseen. Globaali metsärahasto antaa myös mahdollisuuden hyödyntää monipuolisemmin erilaisia metsäsijoitusstrategioita.

forest fund blog roger

Uusia tulovirtoja hiilikompensaatiomarkkinoilta

Metsään sitoutuneen hiilen määrästä ja merkityksestä on keskusteltu viime aikoina paljon ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyen. Nykyisin metsäsijoittajalla on mahdollisuus osallistua hiilen kompensointimarkkinoille, ja saada lisätuloa tätä kautta metsäomistukselleen.

Blogissamme Vaikuttavuussijoitukset metsiin: näe hiilinielu puilta kirjoitimme siitä, kuinka päästökauppajärjestelmät ovat luoneet uuden tulonlähteen metsäsijoittajille. Metsän omistajat voivat yksinkertaisesti hyötyä siitä, että jättävät puut kasvamaan korjuun sijasta. Lukuisia, sekä sääntelyn edellyttämiä että vapaaehtoisia, hiilikompensaatio-ohjelmia on jo olemassa. Koska sääntelyn edellyttämien hiilikompensaatiojärjestelmien kysyntä johtuu sääntelyvelvoitteista, niiden hinnat ovat yleensä korkeammat kuin vapaaehtoisilla markkinoilla. Euroopan määräysten mukaiset markkinat muodostavat EU:n päästökauppajärjestelmän, mutta näillä markkinoilla metsää ei voi vielä hyödyntää.

Kalifornian hiilikompensaatiomarkkinoilla vallitsee päinvastainen tilanne – siellä metsät ovat lähde jopa noin 80 prosentille myönnetyistä hiilikompensaatioista. Uuden-Seelannin päästökauppajärjestelmässä metsäteollisuus on myös merkittävässä roolissa. Molemmissa järjestelmissä hyväksytään vain kotimaiset metsät, mutta hyödyn maksimoimiseksi sijoitusstrategian on oltava globaali. Evlin Impact Forest Fund I -metsärahasto tarjoaa pohjoismaisille sijoittajille mahdollisuuden hyödyntää hiilikompensaatiomarkkinoita. Tätä kautta metsäsijoitukselle voi saada esimerkiksi Yhdysvalloissa noin 2–3 % lisätuoton. Yhdysvaltojen hiilikompensaatiomarkkinoita hyödyntävien rahastostrategioiden vuotuiset tuotto-odotukset ovat 8–10 %.

Uusien metsien istuttaminen kasvattaa hiilivaikutusta ja tuottoa

Metsänistutus on tehokas tapa saavuttaa positiivisia hiilivaikutuksia. Pohjoisella pallonpuoliskolla on rajallisesti maata metsitykseen. Etelä-Amerikassa on suuria rappeutuneita laidunmaita, jotka voidaan hankkia yksityisomistukseen, ja joille voidaan istuttaa metsää. Institutionaaliset sijoittajat ovatkin investoineet metsään alueella jo yli 20 vuoden ajan. Runsas auringonvalo ja sateet tarjoavat erinomaiset olosuhteet puiden kasvulle. Nopeammat kasvunopeudet tarkoittavat sitä, että hiilidioksidia sitoutuu vuosittain enemmän ja tämä edistää positiivisia hiilivaikutuksia. Kasvunopeus Brasiliassa voi ylittää vuodessa 40 kuutiometriä hehtaarilta, kun taas Pohjoismaissa se on tyypillisesti alle 5 m3 / ha / vuosi. Korkeat kasvuluvut ja viljelysmetsätalouden tehokkuus mahdollistavatkin yli 10 % vuotuisen tuoton metsäsijoituksille Etelä-Amerikassa.

Evlin metsärahaston 6–8 % tuottotavoite perustuu monipuolisiin rahastostrategioihin ja puuston nopeaan biologiseen kasvuun

Globaalisti tarkasteltuna puun kysynnän näkymät ovat vakaat. Kysyntä kohdistuu yhä enemmän hiiltä sitoviin materiaaleihin, joilla voidaan korvata teräs ja betoni esimerkiksi rakentamisessa, kertakäyttöisissä muoveissa ja fossiilisissa polttoaineissa. Puu tarjoaa vastauksia näihin tarpeisiin. Evlin globaali metsärahasto tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa alueille, joilla puiden kasvu on nopeampaa ja monipuolisten rahastostrategioiden hyödyntäminen mahdollista. Nämä kaksi tekijää mahdollistavat metsärahastosalkun rakentamisen, jonka vuotuinen tuottotavoite on 6–8 % (IRR). Metsärahastosijoituksen avulla on mahdollista pienentää sijoitussalkun kokonaishiilijalanjälkeä. Evli Impact Forest Fund -rahasto luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoa koskevan asetuksen (EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)) mukaan tummanvihreäksi (Artikla 9).

 

Evli Impact Forest Fund I on tarkoitettu ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100.000 euron sijoituksen ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta. 

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua