Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evlin uudeksi vastuullisuusjohtajaksi on nimitetty 1.1.2022 alkaen Petra Hakamo, KTM (London School of Economics & Aalto Yliopisto), valtiot. ja kauppat. kandidaatti (Tukholman Yliopisto). Tuore vastuullisuusjohtaja näkee vuonna 2022 vastuullisen sijoittamisen trendeinä ilmastotyön, EU-taksonomian sekä sosiaalisen vastuun, mitkä kaikki tulevat vaikuttamaan niin yrityksiin kuin sijoittajiin.

Petra Hakamolla on vahva kokemus vastuullisuuteen liittyvästä työstä - Petra on aiemmin työskennellyt Evlin ja SEB:n palveluksessa sekä toiminut muun muassa Suomen Pääomasijoittajat ry:n Vastuullisuustyöryhmän varapuheenjohtajana. Petra siirtyy tehtävään Evli Growth Partnersin palveluksesta, missä hän on aiemmin työskennellyt sijoituspäällikkönä sekä vastuullisuusjohtajana. Hakamo odottaa uutta työtehtäväänsä ja uusia haasteita innolla. 

Odotan innolla pääseväni työskentelemään Evlissä vastuullisuustyötä tekevien eri omaisuusluokkien salkunhoitajien kanssa, sekä kehittämään Evlin vastuullisuusprosesseja edelleen. Evli on kehittänyt vastuullista sijoittamista systemaattisesti, ja se on yksi strategisia painopistealueita. Tältä pohjalta on hyvä kehittää vastuullisuustyötämme edelleen”, Hakamo toteaa.  

Ensimmäisenä keskeisenä kehitysalueena uusi vastuullisuusjohtaja lähtee konkreettisesti edistämään Evlin linjaamia ilmastotavoitteita, joiden mukaisesti Evlin sijoitusten hiilipäästöt puolittuisivat vuoteen 2030 mennessä ja Evli olisi vuoteen 2050 mennessä kaikkien sijoitustensa osalta täysin hiilineutraali.  

”Ne ovat kunnianhimoisia tavoitteita ja nyt on aika laittaa kädet saveen niiden toteuttamiseksi. Pyrimme Evlissä varmistamaan, että toimintamme on linjassa vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimuksen asettaman tavoitteen kanssa, jonka avulla ilmaston lämpeneminen pyritään rajoittamaan 1,5 asteeseen. Tämä on meille tärkeää ja haluamme kantaa vastuumme konkreettisilla toimilla“, Hakamo kertoo. 

Pitkä kokemus vastuullisuudesta 

Hakamolla on pitkä kokemus vastuullisuushaasteiden tunnistamisesta ja ratkaisujen miettimisestä.

Vastuullisuus on ollut elämässäni painopiste opinnoistani lähtien, viimeisen 10 vuoden ajan. Tein esimerkiksi maisteriopintoni kestävästä kehityksestä. Uskon myös, että kokemukseni rahoitus- ja sijoituspuolelta on arvokasta ja auttaa ymmärtämään vastuullisuusasioita myös sijoittajan näkökulmasta paremmin”, tuore vastuullisuusjohtaja toteaa.  

Hänellä on myös selkeä näkemys siitä, mitkä trendit hallitsevat vastuullisuuskenttää vuonna 2022. 

”Ilmastotyö on tietysti yksi avainsana, joka ohjaa sekä yritys- että sijoittajakenttää. EU-taksonomia ja sääntelykokonaisuudet tulevat olemaan vahvasti pöydällä, niin ilmasto- kuin muidenkin ympäristötavoitteiden asetannassa. Toisena tärkeänä painopisteenä nousee myös sosiaalinen vastuu, joka korostuu Covidin tuomien uusien työ- ja toimintatapojen myötä.”  

”Evli on jo vuosien ajan kehittänyt vastuullista sijoittamista aktiivisesti ja systemaattisesti sekä nostanut vastuullisuuden yhdeksi strategiseksi fokusalueekseen. Vastuullisuustyötämme on myös palkittu useaan otteeseen, tuoreimpana esimerkkinä SFR Responsible Investment Award 2021 –palkinto tunnustuksena parhaasta vastuullisen sijoittamisen osaamisesta Suomessa. Iso kiitos tästä kuuluu aiemmalle vastuullisuusjohtajallemme Outi Heleniukselle, joka on vastannut Evlin vastuullisesta sijoittamisesta viimeiset viisi vuotta. Nyt on aika antaa kapula eteenpäin ja olen erittäin iloinen, että löysimme Evlin sisältä uuden vastuullisuusjohtajan, Petra Hakamon. Petralla on vahva osaaminen vastuullisuudessa ja hän ymmärtää hyvin ne haasteet, joita sijoittajat kohtaavat tuottojen hakemisessa vastuullisesti”, toteaa Kim Pessala, Evlin Instituutiovarainhoidon johtaja. 

Petra Hakamo 

  • Työskennellyt aiemmin Evli Growth Partnersin vastuullisuusjohtajana ja sijoituspäällikkönä. 
  • Toimii Suomen Pääomasijoittajat ry:n ESG-työryhmän varapuheenjohtajana ja eurooppalaisen “ESG in VC” – työryhmän jäsenenä.  
  • Työskennellyt aiemmin myös SEB:n Suuryritys- ja Instituutioasiakkuudet -divisioonassa, muun muassa luottoanalyysi- ja liiketoiminnan kehitys- funktioissa Helsingissä ja Tukholmassa.  
  • Kauppatieteiden maisteri, London School of Economics & Aalto Yliopisto. Kauppatieteiden ja valtiotieteiden kandidaatti, Tukholman Yliopisto.  

Lisätietoja: 

Petra Hakamo, vastuullisuusjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. 040 552 5880, petra.hakamo@evli.com

Kim Pessala, Instituutiovarainhoidon johtaja, Evli Pankki Oyj, p. 358 9 4766 9141, kim.pessala@evli.com 

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua