Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evli Pankin vastuullisuuden yksi avaintekijä on vaikuttaminen. Evli on ollut mukana vaikuttamassa yhtiöihin CDP:n sijoittajakirjeiden kautta jo vuodesta 2017. CDP on riippumaton järjestö, jonka tavoitteena on kannustaa yhtiöitä raportoimaan ja hallitsemaan ympäristövaikutuksiaan.

Evli Pankki on kuulunut CDP:hen sijoittajajäsenenä vuodesta 2007 alkaen. Aluksi kirjeet kohdistettiin ilmastonmuutoksen kannalta riskialttiimmille yhtiöille. Myöhemmin vaikuttaminen laajennettiin myös metsä- ja vesipuolelle. CDP:n yhteisvaikuttamisen avulla yhtiöitä halutaan kannustaa raportoimaan toimintansa ilmasto-, metsä- ja vesitunnusluvuista, jolloin yhtiöt tiedostavat paremmin toimintansa vaikutukset sekä toisaalta sijoittajat saavat kokonaisvaltaisemman kuvan yhtiöiden vastuullisuudesta.

Class building with blue sky. Text banner on the picture CDP Non-Disclosure Campaign 2020 Results_Tiny

Vuonna 2020 tapahtuneessa vaikuttamisessa oli mukana 108 sijoittajaa 24 maasta, joiden yhteenlaskettu varallisuus oli 12 biljoonaa euroa. Vaikuttaminen kohdistui yhteensä 1.025 yhtiöön 49 eri maassa. Vaikuttamisen kohteena olleista yhtiöistä 206 alkoi raportoimaan toiminnastaan CDP:lle, 156 ilmastonmuutokseen, 20 metsiin ja 43 veteen liittyen. Kun vaikuttamisen kohteena olleita yhtiöitä verrattiin niihin yhtiöihin, joihin vaikuttamista ei kohdistettu, huomattiin että vaikuttamisen kohteena olleet yhtiöt aloittivat ympäristötekijöiden raportoinnin kaksi kertaa suuremmalla todennäköisyydellä kuin vaikuttamisen ulkopuolella olleet yhtiöt.

”Evlille vaikuttaminen on aina ollut tärkeä osa vastuullista sijoittamista, koska uskomme sen olevan kestävä tapa viedä yhtiöiden toimintatapoja eteenpäin. CDP:n kaltaisten vaikuttamisaloitteiden kautta yhtiöt pystyvät kehittämään omaa toimintaansa ja raportoivat sijoittajille olennaisista asioista. Kun yhtiöiden raportointi kehittyy, pystyvät myös sijoittajat tekemään laaja-alaisempia päätöksiä, joissa ilmasto-, metsä- ja vesiasiat on huomioitu paremmin”, kertoo Outi Helenius, Evli Pankin vastuullisuusjohtaja.

Lue lisää CDP:n vaikuttamisesta vuonna 2020 (englanniksi) 

Lue lisää Evlin vastuullisesta sijoittamisesta 

Tutustu Evlin rahastojen ESG-raportteihin 


Lisätietoja:

Outi Helenius, vastuullisuusjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. +358 40 720 6859, outi.helenius@evli.com

 

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua