Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Puinen kierre rakennuksessa.

EAB Private Equity

EAB Private Equity sijoittaa niin sanotun kanssasijoitusstrategian avulla, jossa Evli ja pääomasijoitustiimi yhdessä ulkoisten sijoittajien kanssa rahoittavat jo varainkeruuvaiheessa tiedossa olevan hankkeen.

Esittely
Vastuullisuus

EAB Private Equity Oy ohjaa pääomaa listaamattomiin kohteisiin ja avaa laajemmalle sijoittajajoukolle pääsyn tälle markkinalle.

Yhdessä hankkeeseen sijoittavien asiakkaidensa kanssa EAB Private Equity toteuttaa pääomasijoituksen jo varainkeruuvaiheessa tiedossa olevaan kohdeyhtiöön. Suurempi läpinäkyvyys poikkeaa merkittävästi perinteisestä, rahastomallisesta sijoitustoiminnasta, jossa rahaston varat kerätään ennen kuin varsinaiset sijoituskohteet ovat sijoittajien tiedossa. Myös sijoitusaika kanssasijoitusrakenteessa on tyypillisesti lyhyempi kuin pääomasijoitusrahastoissa.

Evlin pääomasijoitustiimin tavoitteena on löytää vuosittain 1–2 houkuttelevaa sijoituskohdetta. Vastuullisuuteen perustuvassa sijoitusstrategiassa pääpaino on yrityksissä, jotka kaipaavat tukea kasvupotentiaalin mahdollistamisessa tai kiihdyttämisessä. Yritysten odotetaan todistaneen jo elinkelpoisuutensa ja olevan kannattavia. EAB Private Equity keskittyy merkittäviin vähemmistösijoituksiin, mutta tapauskohtaisesti arvioitavissa on myös enemmistön hankkiminen kohdeyhtiöstä. Aktiivisena omistajana yritykset saavat pääoman lisäksi tukea myös strategian kirkastamisessa ja toteutuksessa sekä pääsyn laajaan asiantuntijaverkostoon.

HUOM! Tämä tuote on tarkoitettu ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100.000 € sijoituksen ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Esitettävät skenaariot ovat tulevan tuloksen arvio, joka perustuu aiempiin tietoihin siitä, miten tämän kaltaisten sijoitusten arvo vaihtelee ja nykyisiin markkinaolosuhteisiin, eivätkä ne ole täsmällinen indikaattori. Saatava tulos vaihtelee sen mukaan, millainen markkinoiden kehitys on rahaston toimikauden aikana.

 

Tämä sivu antaa yleistä tuotetietoa ja se on markkinointiviestintää. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Sivun sisältöä ei tulee pitää sijoitusneuvontana eikä sen perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee tutustua rahaston lakisääteisiin dokumentteihin, kuten avaintietoasiakirjaan. Tiedot ovat saatavilla sijoitusta harkitseville Evlistä. 

Rahasto (AIF) EAB Private Equity
Minimisitoumus noin EUR 10 milj.

Rahaston kulut ja muut täydentävät tiedot saatavissa rahaston avaintietoesitteestä.