Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

Strukturell glasbyggnad med blå himmel och molnvy beskuren.

Zenito

Zenito Oy:s verksamhet koncentrerar sig på en sak – billiga börsaktier. Bolagets placeringsstrategi och analysmetoder baserar sig på över 20 års praktisk erfarenhet av framgångsrik och resultatinriktad portföljförvaltning. Zenito Oy har två verksamhetsområden Kapitalförvaltning och Zenostock, en Internet-tjänst för att hitta och analysera billiga börsbolag.

Zenito Oy är en del av Evli koncernen från och med 31.1.2024.

Läs mer på finska

Placeringsfonder

Fonden placerar sina medel huvudsakligen i sådana internationellt offentligt noterade företags aktier vars affärsverksamhet till en betydande del består av gruvdrift av guld, silver, platinum och/eller diamanter. Zenito Oy är fondens portföljförvaltare och fondbolaget är Evli-Fondbolag Ab.

Fondens placerar sina medel huvudsakligen i sådana offentligt noterade företags aktier vars hemvist och huvudsakliga börsnoteringsort är Storbritannien och/eller vars affärsverksamhet till stor del är beroende av utvecklingen av den brittiska ekonomin. Zenito Oy är fondens portföljförvaltare och fondbolaget är Evli-Fondbolag Ab.

Fonden placerar sina medel i sådana, gärna lågt skuldsatta, europeiska börsbolag vars marknadsvärde på börsen bedöms vara ovanligt lågt i relation till företagens förmögenhet samt vinst- och dividendkapacitet. Zenito Oy fungerar som fondens portföljförvaltare och fondens fondbolag är Evli-Fondbolag Ab.

Vitt abstrakt vågigt mönster.

Teckning- och inlösen av placeringsfonder

Förfarandet angående teckning och inlösen av Evli Silver and Gold och Zenito UK Value Fund -placeringsfondernas andelar har ändrat. Teckningar och inlösen av dessa fonders andelar görs framöver i My Evli -nättjänsten

Ifall kunden inte vill bli kund hos Evli, bör alla andelar inlösas. I detta fall ber vi kunden att ta kontakt med Zenito Oy (info@zenito.fi) och be om en inlösenblankett.

Person som arbetar på en bärbar dator träffas av ljusstrålar.

Zenostock - Hjälpmedel för aktieplacerare

Zenostock är det bästa verktyget på marknaden för att leta efter och undersöka samt följa med billiga och annars intressanta börsaktier.

Bekanta dig med servicen

Uppgifter med anknytning till hållbarhet

Beaktande av hållbarhets­risker i samband med kapital­förvaltningens investerings­beslut och investerings­rådgivning / Resultatet av bedömningen av hållbarhetsriskernas effekt, som hållbarhetsriskerna sannolikt har på de erbjudna investeringsprodukternas avkastning / Belönings­principernas enlighet med beaktande av hållbarhets­risker / Taxonomi-förordningsenlig förklaring angående finansiell produkt.

Kundinformation

Zenito Oy agerar ansvarsfullt inom investeringsrådgivning, samt sina förvaltade mandat, vid val av placeringsfondernas investeringsobjekt, samt inom företagets egna affärsverksmhet. Detta betyder beaktande av miljöaspekter, sociala faktorer samt god bolagsstyrning (Environment, Social, Corporate Governance, dvs. ESG-aspekter). I Zenito Oy ligger ansvaret, för att ESG-aspekterna beaktas som en del av investeringsprocessen, hos portföljförvaltaren.

Ur Zenito Oy:s synvinkel är ändamålet för en ansvarsfull investerare att uppnå en god portföljavkastning. Företag som beaktar ESG-synpunkterna sköter oftast även sina finansiella ålägganden väl, således minimerande investerarens risk. De bästa chanserna till en god avkastning på lång sikt, har en investerare, som även strävar efter att beakta faktorer utanför den traditionella finansiella rapporteringen och som känner sina investeringsobjekt.

Zenito Oy är i regel inte aktivt på företagens bolagsstämmor. Zenito Oy strävar efter att främja ansvarsfull investeringsverksamhet i samråd med andra investerare. Zenito Oy har beviljats medlemsskap, i ansvarsfullt agerande inom investeringsverksamhet främjande FINSIF rf (Finland’s Sustainable Investment Forum), och vill för sin del vara delaktigt i att främja och förstärka förverkligandet av ansvarsfullt agerande inom investeringsverksamheten. Zenito Oy strävar med sin verksamhet efter att påverka, så att företag skulle agera allt mera ansvarsfullt i framtiden.

Läs mer(på finska)

Läs mer (på finska)

Ordförande

Maunu Lehtimäki, verkställande direktör, Evli Abp

Medlemmar

Petter Langenskiöld, verkställande direktör/portföljförvaltare, Zenito Oy

Kim Pessala, verkställande direktör, Evli-Fondbolag Ab

Evli-Fondbolag Ab

Evli-Fondbolag Ab är ett fondbolag som admininstrerar förvaltningen av Placeringsfonden Evli Hannibal, Placeringsfonden Evli Silver and Gold och Placeringsfonden Zenito UK Value Fund. Mellan Evli-Fondbolag Ab och Zenito Oy har ingåtts ett outsourcing-avtal gällande portföljförvaltningen av fonderna Evli Hannibal, Evli Silver and Gold och Zenito UK Value Fund.

Enligt outsourcing-avtalet ansvarar Zenito Oy självständigt för fondernas portföljförvaltning och placeringsbeslut. EL Petter Langenskiöld fungerar som fondernas ansvariga förvaltare.

JLM Law Oy

Zenito Oy:s compliance-funktion har outsourcats till JLM Law Oy och dess verkställande direktör, jur.kand EM Jaana Immonen. JLM Law Oy är en juridisk byrå specialiserad på att tillhandahålla compliance-tjänster för olika värdepappersföretag.

Grant Thoronton Oy

Zenito Oy:s revisor är CGR-samfundet Grant Thornton Oy, som huvudansvarig revisor CGR Satu Peltonen.

1) Kapitalförvaltning, enligt lagen om placeringstjänster 1. kap. 11§ 4 momentet

2) Investeringsrådgivning, enligt lagen om placeringstjänster 1. kap. 11§ 5 momentet

3) Förmedling av order, enligt lagen om placeringstjänster 1. kap. 11§ 1 momentet

4) Sidotjänster, enligt lagen om placeringstjänster 2. kap. 3§ 8 momentet

Zenitos verksamhet övervakas av Finansinspektionen, som beviljat Zenito Oy koncession den 11.8.2014. Företaget har inte rätt att inneha kundmedel.

Kontakta oss

Tfn. 09 171 0040
Fax. 010 752 0030
info@zenito.fi

Besöksadress: Alexandersgatan 19, Helsingfors, 4 vån.
Postadress: Döbelnsgatan 2 E 29, 00260 Helsingfors

Petter Langenskiöld
Petter Langenskiöld
Verkställande direktör / portföljförvaltare, Zenito Oy
Henrik Kyynäräinen
Henrik Kyynäräinen
Administration