Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

Glad medelålders affärsman i kostym står på kontor och använder digital surfplatta.

Private Banking

Private Banking erbjuder personlig service för investeringstillgångar på över 300 000 euro. En djupgående förståelse för investeringar kombineras med Evlis högklassiga kundservice.

Kom och träffa oss då det passar dig bäst.

Kontakta oss

Portföljförvaltning på institutionsnivå

På Evli sköts din förmögenhet av samma belönade portföljförvaltare som sköter placeringarna åt Finlands största institutioner. Evli har under de senaste elva åren legat i topp i Kantar Prosperas kundundersökning "External Asset Management Finland".
Läs mer (EN)

Investeringsverksamhetens hörnstenar

Våra placeringsstrategier utgår från akademisk och empirisk forskning. Idéerna analyseras och testas med kvantitativa metoder. På marknaden förekommer trender och prissättningsfel som vi utnyttjar systematiskt. Placeraren får en kompensation från extraintäktskällor vars utnyttjande förutsätter långsiktighet. De placeringsobjekt som bäst passar strategierna väljs på basis av kvantitativ analys. Vi modifierar tillgångsklassernas vikt aktivt för att förbättra den riskkorrigerade avkastningen.

"Vi är våra kunders betrodda rådgivare och går sida vid sida med dem. Vi förutser och anpassar oss för att kunna betjäna våra kunder på bästa möjliga sätt. Vi agerar alltid med våra kunders intressen i åtanke."

Esa Pensala, direktör, privata kunder

Personlig service

Din egen kapitalförvaltare och andra experter inom Evli står till ditt förfogande i alla ärenden som gäller din förmögenhet. Din kapitalförvaltare står alltid till din tjänst. Möten passar utmärkt också på kvällar och veckoslut.

Placeringsbeslut kan fattas av Evli i enlighet med den överenskomna strategin, tillsammans med kapitalförvaltaren eller på egen hand med stöd av den information som Evli producerat. Om du har flera portföljer hos oss, kan olika beslutsprocesser tillämpas för olika portföljer.

Det är möjligt att göra placeringar i fonder, ETF:er, aktier och strukturerade produkter. I My Evli kan du också själv bedriva handel på OMX i Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn eller på Nyse, Nasdaq och Deutsche Börse.

Via Evli kan du placera i alla egendomsklasser, såsom börsnoterade aktier, ränteplaceringar och alternativa investeringar såsom private equity, fastigheter, skog, private debt och infrastrukturinvesteringar.

Via Evlis egna och våra samarbetspartners fonder har du tillgång till alla geografiska områden alltifrån utvecklade länder till utvecklande marknader.

Evli hjälper i alla förmögenhetsrelaterade frågor om juridik och skatter. Skattesynpunkter är en central del av placeringsverksamheten. Vi hjälper också till med utarbetandet av gåvobrev, testamenten och bouppteckningar. Evlis egen private banking-jurist och vårt omfattande nätverk av partner står till ditt förfogande.

I den digitala My Evli-tjänsten kan du när som helst följa med utvecklingen av din totalförmögenhet, inklusive alla portföljer, fastigheter och onoterade bolag. I tjänsten hittar du också Evlis veckoöversikt, aktuell marknadsinformation och placeringsidéer.

Evli Lifes kapitalförvaltningslösningar erbjuder dig individuellt skräddarsydda placeringsbundna försäkringsavtal som möjliggör optimeringen av skatten på placeringsförmögenheten och arvsplaneringen. Vi konkurrensutsätter olika försäkringsalternativ för att du skall få den försäkringslösning som passar dig bäst.

Maximera sannolikheten att uppnå dina investeringsmål

1. Mål

Vi hjälper dig att utarbeta vad du vill uppnå med dina tillgångar och när. Dina placeringssmål kan vara till exempel finansiellt oberoende och skydd av kapital eller överföring till kommande generationer.

2. Nuvarande situation

Vi går igenom din aktuella förmögenhet tillsammans för att få en förståelse för placeringskapitalet som är tillgängligt för att uppnå dina mål. Endast en del av dessa tillgångar består vanligtvis av traditionella placeringstillgångar. En förståelse av helheten bidrar till att skapa en placeringsportfölj som balanserar riskerna i resten av förmögenheten.

3. Scenarieanalysen

Vi använder scenarieanalyser för att räkna med vilken sannolikhet dina placeringsmål kan uppnås med olika placeringsstrategier. Därefter väljer vi en strategi som bäst passar dina placeringsmål och riskpreferenser.

4. Genomförande

När strategin har valts och en lämplig portfölj skapats, följer man kontinuerligt upp hur målen uppnås. Ändringar i livssituationen och riskpreferenser kartläggs regelbundet.

Turkos och svart med abstrakt mönster.

My Evli-nättjänsten

I My Evli-nättjänsten kan du när som helst följa med utvecklingen av din totalförmögenhet, inklusive alla portföljer, fastigheter och onoterade bolag. I tjänsten hittar du också Evlis veckoöversikt, och aktuell marknadsinformation.

Logga in på My Evli
Träspiral i en byggnad beskuren.

Tjänster för företagare

Framgångsrika företagare samlar ofta förmögenhet både inom och utanför företaget. Vi hjälper dig att få en helhetsbild av din förmögenhet och dess olika delområden samt målsättningar och risker i anknytning till företagandet.

Vi hjälper dig med bl.a. värderingar och planering av ägandestrategin.

Kontakta oss

Företagarens placeringsstrategi

Utifrån dina målsättningar bygger vi upp en placeringsstrategi som balanserar de risker som är relaterade till den operativa verksamheten och maximerar dina möjligheter att förverkliga dina placeringsmål. Som en del av företagarens finansförvaltning bygger vi ofta upp kapitalreserver som kan användas för att garantera företagsverksamhetens kontinuitet till exempel vid oförutsedda förändringar inom branschen eller företaget.

Vi fungerar ofta som företagskundens samtalspartner och betrodda kontaktperson under olika faser i företagets livscykel. Med vår långa erfarenhet av företags- och finansieringsarrangemang är det naturligt för oss att hjälpa våra kunder med värderingar, planering av ägandestrategin och utvärdering av olika strategiska alternativ.

Vi hjälper företagarfamiljer med generationsskiften och långtidsplanering över generationsgränserna. Vi planerar och genomför också utbildningar för yngre generationens företagare som hjälper dem att på lång sikt förbereda sig för den kommande generationsväxlingen.

Evli har lång erfarenhet av företagsköp och -arrangemang inom många olika branscher. Som Private Banking-kund hos oss får du råd av våra experter utan kostnad.

Läs mer om våra Corporate Finance-tjänsterna (EN)

Det operativa bolaget utgör ofta största delen av företagarens förmögenhet. Det lönar sig att göra en värdering som ger en bild av totalförmögenheten, även om man inte planerar att sälja företaget.

"Det är värt att överföra ett företags värderingar och kompetens till en ny generation entreprenörer i förväg."

Esa Pensala, direktör, privata kunder

Aktuellt

Glad medelålders affärsman i kostym står på kontor och använder digital surfplatta.

Personer

Till din tjänst står en grupp erfarna experter från kapitalförvaltare till företagsexperter och jurister. Vi tar hand om din förmögenhet och vi vill bygga en långsiktig kundrelation med dig.

LÄR KÄNNA VÅRA EXPERTER