Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

Ung kvinna tittar på havslandskap i solnedgång.

Institutionell kapitalförvaltning

Vi skräddarsyr tjänsterna enligt era individuella behov och hjälper er institution att implementera er investeringsstrategi effektivt. Framgång baserar sig på en planmässig och aktiv investeringsverksamhet. Ni får tillgång till vår långa erfarenhet och vår kompetens när det gäller planering av investeringspolitiken och -strategin.

Prisbelönt institutionell kapitalförvaltning

Evli har under de senaste elva åren legat i topp i Kantar Prosperas kundundersökning "External Asset Management Finland".

Läs mer (EN)

Skräddarsydd kapitalförvaltning

Planering av placeringsverksamheten

Vår långa erfarenhet i planeringen av placeringspolicyn och -strategin står till ditt förfogande. Vi hjälper dig att förstå vad din institution vill uppnå med tillgångar. Med hjälp av vår scenarieanalys ser man med vilken sannolikhet din institutions placeringsmål förverkligas med olika placeringsstrategier.

Kapitalförvaltning som ger resultat

Vår belönade portföljförvaltning förvaltar din institutions förmögenhet enligt överenskomna mål. Vi har omfattande och yrkeskunniga resurser till vårt förfogande. Vi har satsat på högklassiga riskhanteringsprinciper och portföljhanteringssystem.

Aktiv skötsel av kundrelationen

Kontaktpersonen hjälper din institution personligt med beaktande av kundens behov. Vi utnyttjar också moderna digitala servicekanaler. Förutom högklassig och omfattande rapportering erbjuder vi också översikter över kapitalmarknadens utveckling.

Nyheter | Utmärkelser |

Evli är Nordens bästa fondbolag andra året i rad

Läs mer
Nyheter | Utmärkelser |

Evli utsedd till bästa fondbolag i Sverige och Finland

Fondanalysföretaget Morningstar har utsett Evli-Fondbolag till Finland och Sveriges bästa fondbolag i sin årliga utmärkelse Morningstar Awards for Investing Excellence. Det är andra året i rad som Evli tilldelas priset i Finland. 

Läs mer
Ljusbrunt trä.

Portföljförvaltning

På Evli utnyttjar vi empiriskt verifierade källor för extra intäkter som förbättrar den riskkorrigerade avkastningen. Vår aktiva och systematiska portföljförvaltning är baserad på kvantitativa metoder. Vi ser till att kundens mål förverkligas på bästa möjliga sätt i förhållande till placeringsriskerna.

Placeringsverksamhetens hörnstenar

  • Våra placeringsstrategier baserar sig på akademisk och empirisk forskning
  • Kvantitativa metoder och systematiska placeringsprocesser har en central ställning i vår placeringsstrategi
  • Placeraren får en kompensation vid placering i cykliska riskpremier. Långsiktighet möjliggör den bästa möjliga avkastningen för placeringen.

Mervärde med aktiv kapitalförvaltning

  • Med taktisk allokering ändrar vi placeringsklassernas vikt efter den rådande marknadssituationen
  • Vi väljer kostnadseffektiva placeringsobjekt som ger större avkastning än marknadsindexen mera på längre sikt
  • Vi diversifierar placeringarna med hjälp av olika källor av extra avkastning för att förbättra förhållandet mellan avkastning och risk i portföljen.

"Det finns mer ackumulerat kapital i världen än någonsin tidigare i historien. En klok allokering av detta kapital är avgörande för att få världen på en hållbar väg. Det kräver en bred förståelse, nyfikenhet och stark framförhållning."

Maunu Lehtimäki, verkställande direktör, Evli Abp

Se alla artiklar
Flygande maskrosfrön.

Företagsansvar

Evlis huvudansvar är att uppnå bästa möjliga avkastning på våra kunders investeringar. Vi tror att investerare och företag som tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer kommer att gynnas på lång sikt. Därför har faktorer som påverkar miljön, samhället och corporate governance (ESG-faktorer) integrerats i Evlis investeringsverksamhet och portföljförvaltning.

Ansvarsfull placeringsverksamhet

Evlis ansvarsfulla placeringsverksamhet baserar sig bl.a. på att beakta ESG-faktorerna i portföljförvaltningen.

Läs mer (EN)
Glad medelålders affärsman i kostym står på kontor och använder digital surfplatta.

Kapitalförvaltare

Till er tjänst står en grupp erfarna experter från kapitalförvaltare, som tar hand om institutioners förmögenhet på bästa möjliga sätt.

Till din tjänst