Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Ansvarsfull kapitalförvaltning kommer att ha en allt mer central roll nu när vi till en följd av den partiella delningen av Evli Bank Abp är Evli Abp. I fortsättningen kan vi ännu bättre hjälpa samfund, företag och privatpersoner att öka sin förmögenhet på ett sätt som är gynnsamt ur det privata, institutionella och samhälleliga perspektivet.


”Vårt strategiska fokus och vår kärnkompetens ligger i kapitalförvaltningstjänster, samt i företagsrådgivning och planering och administration av incitamentsprogram. Vår historia och expertis kommer att finnas kvar, men som Evli Abp har vi härefter tydligare fokus på att dra fördel av den solida, långsiktiga tillväxtpotentialen i vår kärnkompetens”, säger Evli Abp:s verkställande direktör, Maunu Lehtimäki.

”Vi vill stärka vår ställning som föregångare inom ansvarsfull kapitalförvaltning i Norden och hjälpa våra kunder genom att förvalta deras kapital på ett sätt som riktar in sig på en hållbar framtid".

Evli-koncernens omkring 290 specialister erbjuder ett brett urval tjänster inklusive placeringsfonder, kapitalförvaltning och kapitalmarknadstjänster, alternativa investeringsprodukter, företagsanalys, planering och administration av incitamentsprogram samt Corporate Finance-tjänster. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda lån och depositionstjänster samt genom lokala säljrepresentanter betjäna även internationella institutionella kunder.

Omorganiseringen kräver inga åtgärder av kunderna som vi betjänar i fortsättningen med ett ännu mer omfattande tjänsteurval.

Mer information om Evli Bank Abp:s partiella delning och bildandet av Evli Abp:

Partiell delning av Evli Bank Abp 24.11.2021

Ändringar som gäller Evli Banks bankkonton och kundmedelskonton 26.1.2022

Evli Abp – Kundavtalets villkor 1.3.2022


Evlis kontaktpersoner och Investerarservice tfn +358 9 4766 9701 (vardagar kl. 9.30–16.30 EET), investerarservice@evli.com, hjälper dig gärna vid eventuella frågor.

Detta kan också intressera dig