Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

Marble augustine wong 623184 unsplash SOME20tiny

Evli-Fondbolag Ab:s (”Evli”) styrelse har beslutat ändra stadgarna för Placeringsfonden Evli Emerging Frontier och Specialplaceringsfonden Evli Q7 som bolaget förvaltar (härefter vardera separat ”Fonden” eller tillsammans ”Fonderna”). Stadgeändringarna gäller sättet att beräkna fondernas avkastningsrelaterade arvode. Ändringarna, som nertill beskrivs i detalj, träder i kraft den 29.4.2024.

Evli-Fondbolag Ab:s (”Evli”) styrelse har beslutat ändra stadgarna för Placeringsfonden Evli Emerging Frontier och Specialplaceringsfonden Evli Q7 som bolaget förvaltar (härefter vardera separat ”Fonden” eller tillsammans ”Fonderna”). Stadgeändringarna gäller sättet att beräkna fondernas avkastningsrelaterade arvode. Ändringarna, som nertill beskrivs i detalj, träder i kraft den 29.4.2024.

Sättet att beräkna fondernas avkastningsrelaterade arvode blir enklare än den nuvarande beräkningsmodellen. Liksom de nuvarande stadgarna förutsätter, ska fondandelsseriens värde fortfarande överskrida sitt högsta historiska värde och fondandelsseriens avkastning ska överskrida avkastningströskeln eller jämförelseindexets avkastning. Enligt den nya beräkningsmodellen ska fondandelsseriens avkastning överskrida avkastningströskeln eller jämförelseindexets avkastning för de senaste 24 månaderna.

Ifall bägge förutnämnda villkor uppfylls, beräknas härefter endast ett avkastningsvärde: avkastningen mellan fondandelsseriens värde på värdeberäkningsdagen och det historiskt högsta värdet. Det avkastningsrelaterade arvodets maximibelopp utgående från förutnämnda avkastningsvärde anges i fondens stadgar. 

När den förutnämnda stadgeändringen träder i kraft kommer fondprospektet att ge detaljerad information om det avkastningsrelaterade arvodet och exempel på hur det tillämpas. 

Finansinspektionen har den 28.2.2024 bekräftat de här beskrivna placeringsfondernas stadgeändringar. De ändrade fondstadgarna träder i kraft den 29.4.2024 och gäller alla andelsägare. Stadgeändringarna förutsätter inga åtgärder av andelsägaren. 

Evlis fonders uppdaterade stadgar är tillgängliga från 26.3.2024 på adress www.evli.com/fundrules (på engelska) och hos vår Investerarservice. Investerarservice svarar gärna på era frågor om stadgeändringen och fondplacering per telefon +358 (0)9 4766 9701 eller e-post info@evli.com vardagar kl. 9.30 - 16.30 (finsk tid, CET+1).

EVLI-FONDBOLAG AB

Detta kan också intressera dig