Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

Marble augustine wong 623184 unsplash SOME20tiny

Evli-Fondbolag Ab:s (”Evli”) styrelse har beslutat ändra stadgarna för placeringsfonderna Evli Impact Equity, Evli Global, Evli Global X, Evli Equity Factor Global, Evli Equity Factor USA, Evli Nordamerika, Evli USA Growth och Zenito Silver and Gold som bolaget förvaltar. Stadgeändringarna gäller fondernas betalningsrörelse avseende teckning och/eller inlösning, på grund av att clearingperioderna ändras i Nordamerika i slutet av maj 2024. Därtill ändras namnet på fonden Zenito Silver and Gold och fondens stadgar harmoniseras i övrigt med de övriga av Evli förvaltade fondernas stadgar. Ändringarna, som nertill beskrivs i detalj, träder i kraft den 28.5.2024.

Evli-Fondbolag Ab:s (”Evli”) styrelse har beslutat ändra stadgarna för placeringsfonderna Evli Impact Equity, Evli Global, Evli Global X, Evli Equity Factor Global, Evli Equity Factor USA, Evli Nordamerika, Evli USA Growth och Zenito Silver and Gold som bolaget förvaltar. Stadgeändringarna gäller fondernas betalningsrörelse avseende teckning och/eller inlösning, på grund av att clearingperioderna ändras i Nordamerika i slutet av maj 2024. Därtill ändras namnet på fonden Zenito Silver and Gold och fondens stadgar harmoniseras i övrigt med de övriga av Evli förvaltade fondernas stadgar. Ändringarna, som nertill beskrivs i detalj, träder i kraft den 28.5.2024.

Betalningarna som gäller teckning och inlösning i fonderna Evli Equity Factor USA, Evli Nordamerika och Evli USA Growth sker en bankdag efter teckning eller inlösning. 

Betalningarna som gäller teckning i fonderna Evli Impact Equity, Evli Global, Evli Global X, Evli Equity Factor Global och Zenito Silver and Gold sker härefter en bankdag (tidigare två bankdagar, med undantag för Zenito Silver and Gold) efter teckning. Inlösningar betalas ut två dagar efter inlösningsorder. 

Fonden Zenito Silver and Gold ändrar namn och kallas efter ändringen Evli Silver and Gold. Därtill harmoniseras fondens stadgar med de övriga av Evli förvaltade fondernas stadgar på så sätt, att de härefter består av fondspecifika stadgar och stadgar som är gemensamma för alla fonder som Evli förvaltar. 

Betalningstidtabellen för teckning och inlösning i fonderna beskrivs närmare i fondprospektet och de ändrade betalningstiderna ingår i fondprospektet från 28.5.2024. Fondernas ändrade stadgar gäller alla andelsägare. Stadgeändringarna förutsätter inga åtgärder av andelsägaren. 

Evlis fonders uppdaterade stadgar är tillgängliga från 26.4.2024 på adress www.evli.com/fundrules (på engelska) och hos vår Investerarservice. Investerarservicen svarar gärna på era frågor om stadgeändringen och fondplacering per telefon +358 (0)9 4766 9701 eller e-post info@evli.com vardagar kl. 9.30 - 16.30 (finsk tid, CET+1).


EVLI-FONDBOLAG AB

Detta kan också intressera dig