Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

Träspiral i en byggnad beskuren.

Feds generaldirektör Jerome Powell konstaterade att inflationen ännu är för hög och att centralbanken vill se tydligare tecken på att den sjunkande trenden håller i sig. Inflationen lättade något i april då ökningen minskade, från 3,5 procent till 3,4 procent.

Basinflationen minskade likaså, till 4,1 procent, men detta är fortfarande långt ifrån målnivån. Det åtstramade läget på arbetsmarknaden lättade i viss mån. I april skapades ”endast” 175 000 nya arbetstillfällen, vilket var mindre än väntat, och arbetslösheten steg än en gång upp till 3,9 procent. Både industrins och servicesektorns förtroendeindikatorer sjönk åter under gränsen 50 poäng. Fed fortsätter att reducera sin balansräkning och minska marknadsköpens volym från 60 miljarder dollar till 25 miljarder dollar per månad.

De amerikanska inflationsutsikterna fördunklas i viss mån av presidentkandidaternas finanspolitiska linjedragningar. Analytikerna befarar att både Trump och Biden har inflatoriska ekonomiska program. Valdispositionerna har inte ändrats väsentligen, trots att en domstol i New York fann Trump skyldig till grovt bokföringsbrott. Domstolens beslut ges den 11 juli, precis innan republikanernas partikongress som inleds den 15 juli. Kandidaterna ska också ha en televisionsdebatt den 27 juni.

Utvecklingen inom eurozonen återspeglade utvecklingen på andra sidan Atlanten. Industrins bedömning av nuläget försvagades något, men förväntningarna steg en aning. Inom servicesektorn ökade optimismen. Det visade sig att inflationen i Tyskland och Frankrike var något högre än väntat. Enligt analytikerna är det nästan helt säkert att Europas centralbank sänker styrräntan den 6 juni. Marknadens uppmärksamhet torde rikta sig till hur generaldirektör Christine Lagarde kommenterar framtidsutsikterna. Marknadens förväntningar avseende räntesänkningarnas utsträckning och tempo har nog avtagit. Marknaden väntar sig att ECB efter mötet i juni sänker sin styrränta ytterligare två gånger i år. 

I Förenta Staterna stannade den långa räntan cirka 0,1 - 0,15 procentenheter lägre efter att som lägst ha fallit med drygt 0,30 procentenheter under nivån som var rådande i slutet av april. Däremot steg den tyska långa räntan med cirka 0,1 procentenheter över nivån vid föregående månadsskifte. Sedan årsskiftet har den tyska tioåriga räntan stigit med 0,66 procentenheter.

Aktie- och företagslånemarknaderna var bekymmersfria

Sentimentet på aktiemarknaden har fortsatt starkt och tillitsfullt. Ekonomerna har allmänt höjt sina ekonomiska prognoser och analytikerna sina resultatprognoser. Bloombergs konsensusprognoser, avseende bolagens resultat för innevarande år, är nu 13 procent för bolagen i S&P 500 -indexet, 8 procent för bolagen i Stoxx 600 och 15 procent för bolagen i indexet MSCI-tillväxtmarknader.

Haussen på aktiemarknaden avtog emellertid mot månadens slut, när sentimentet på räntemarknaden försvagades. Däremot fortsatte riskpremierna att minska bekymmersfritt. Riskpremien för ränteswap med ICE BofA European Currency High Yield Constrained -indexets placeringar (Asset Swap Spread) minskade till 271 poäng, den lägsta nivån på tre år. De senaste tio årens lägsta nivå är 212 poäng. 

Nordiska och europeiska aktier steg med tre procent och nordamerikanska aktier med fyra procent, räknat i euro. Tillväxtländernas aktier stannade på plus en procent då den kinesiska aktiemarknadens kraftiga stigning vände, när entusiasmen för fastighetsmarknadens stödpaket avmattades. De japanska aktiernas utveckling stannade på noll.

Bild: Aktie- och räntemarknadens stressindikatorer har sjunkit 

Detta kan också intressera dig