Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

Nordic landscape of sea water touching rock surface Evlis photo 16 9 2000x1125 Tiny

Evli fortsätter för tredje året samarbete med John Nurminens Stiftelse. Stiftelsens mål är att förbättra Östersjöns tillstånd genom projekt som ger mätbara resultat. Ett annat av stiftelsens uppdrag är att värna om det marina kulturarvet. För Evli är skyddet av Östersjön ett naturligt steg på vägen mot att bli en koldioxidneutral kapitalförvaltare.

För John Nurminens Stiftelse, som finansieras genom donationer, är företagssamarbeten mycket viktiga, eftersom nästan 80 % av stiftelsens medel kommer från företag och resten från privata donatorer. Med donationsmedlen genomför stiftelsen gränsöverskridande projekt som kombinerar expertis från olika områden till förmån för Östersjön.

Evlis stöd till John Nurminens Stiftelse riktas till projekt som förbättrar havsmiljön genom att minska näringsbelastningen och miljöproblemen i Östersjön. Det som tilltalar Evli i samarbetet är att stiftelsen vidtar konkreta och effektiva åtgärder för att rädda Östersjön.

Klimatförändringen gör det allt mer aktuellt att skydda Östersjön

Arbetet med att rädda Östersjön började ta fart på 2010-talet, då det redan var säkert att säga att Östersjön mådde ganska bra. Men klimatförändringarna har satt käppar i hjulen, eftersom deras effekter först märks i havsområdena. Östersjön är en grund bassäng med små mängder bräckt vatten där effekterna av klimatförändringarna märks snabbast av alla havsområden.

"Klimatförändringarna förvärrar alla problem i Östersjön, främst eutrofieringen. Olika åtgärder har dock bidragit till att förbättra Östersjöns tillstånd, men det är ännu inte på en ekologiskt hållbar nivå. Det kommer att krävas årtionden av arbete. Klimatförändringarna är en effektiv stimulans för att utveckla och testa nya åtgärder. De goda resultat som vi har uppnått ger hopp", säger Annamari Arrakoski-Engardt, verkställande direktör för John Nurminens Stiftelse.

"Klimatförändringen kräver samarbete i en aldrig tidigare skådad omfattning. Olika aktörer måste arbeta tillsammans över nationsgränser och leveranskedjor, med konkurrenter och kunder. John Nurminens Stiftelses arbete för Östersjön visar hur långsiktigt samarbete kan göra en skillnad för vår livsmiljö och åstadkomma förändring. För oss är det mycket viktigt att vara en del av detta samarbete", säger Maunu Lehtimäki, verkställande direktör på Evli.

Evlis mål är att vara en koldioxidneutral kapitalförvaltare senast 2050, och att skydda Östersjön är ett naturligt steg mot detta mål. Ansvarsfull affärsverksamhet skapar långsiktigt mervärde för investeringar och håller Evli konkurrenskraftigt i en global miljö.För mer information:

Mikaela Herrala, chef för marknadsföring, kommunikation och investerarrelationer, Evli Abp, tfn: +358 50 544 5740, mikaela.herrala@evli.com

Johanna Suni, kommunikationschef, John Nurminens Stiftelse, tfn +358 405154216, johanna.suni@jnfoundation.fi

jns-ruotsi-sininen-rgb-640x640

Läs mer om John Nurminens Stiftelse

 

Detta kan också intressera dig